Aalto-yliopiston systeemiteekkarit ry, miltä kuulostaa? -- Proposal for a new guild name

Heipä hei rakkaat killistit!

Marraskuu on pärähtänyt käyntiin ja eletään jännittäviä aikoja killan osalta. Samalla kun uutta hallitusta muodostetaan, nimiryhmä haluaisi tuoda, jo melkein puoli vuotta jatkuneen, prosessin killan nimen vaihtamisesta päätökseen.

Brändityöryhmän nimiryhmä esittääkin killan uudeksi nimeksi ”Aalto-yliopiston systeemiteekkarit ry”.

Otetaan vielä nopea tarkastelu, mitä kaikkea on tapahtunut ennen kuin tähän tulokseen on tultu:

  1. Kesäkuussa järjestettiin nimikysely kiltalaisten mielipiteen kartoittamiseksi nykyisestä nimestä. Siitä lisää täältä: Nimikyselyn vastauksista: tilastoja: faktoja ja analyysia

  2. Tämän jälkeen pistettiin pystyyn nimikilpailu, jossa kiltalaiset pääsivät ideoimaan uutta nimeä. Nimikilpailun vastauksia voit lukea edellä linkatun forum postauksen vastauksista.

  3. Nimityöryhmä valitsi vastauksien sadosta parhaat vaihtoehdot, jotka kiltalaiset saivat lokakuun aikana pistää mieluisuusjärjestykseen. Perustelut nimivaihtoehdoista voit lukea täältä: Nimivaihtoehdot perusteluineen // Name options with justifications

Äänestys suoritettiin niin, että kullakin kiltalaisella oli mahdollisuus vastata vain kerran. Jokainen äänestäjä laittoi vaihtoehdot mieluisuusjärjestykseen, jossa paras sai 6 ääntä ja huonoin 1 äänen. Lopullisessa ääntenlaskussa kaikki vaihtoehdon saamat pisteet on laskettu yhteen.

Yhteensä vastauksia tuli 122, joista kuusi (6) jouduttiin hylkäämään. Tässä tulokset kyselystä:

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry: 509

Aalto-yliopiston systeemiteekkarit: 502

AS-kilta ry: 428

Asotek: 345

Signas: 337

Astrobostek: 315

Yhdistyksen säännöissä muutos:

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Aalto-yliopiston Systeemiteekkarit ry, lyhennettynä AS. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Aalto University Systems Technology Guild tai epävirallista ruotsinkielistä nimeä Aalto-universitetets Systemteknologer. Näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä kilta. Killan kotipaikka on Espoon kaupunki.

Nykyiset säännöt voit katsoa täältä: Säännöt

Mietintää, pohdintaa, analyysiä

Aalto-yliopiston systeemiteekkarit ry. Lyhennettynä tuttu ja turvallinen AS, on nimiryhmän ehdotus killan nimeksi. Se oli kiltalaisten suosikki uusista nimistä Lokakuun 2021 aikana järjestetyssä nimikyselyssä. Aalto-yliopiston systeemiteekkarit ry. on hyvä nimi, sillä se antaa paljon olennaista tietoa yhdistyksen toiminnasta, olematta kuitenkaan nykyisen nimen tavoin poissulkeva osaa jäseniä kohtaan. Nykyisen killan nimen haasteet, jotka liittyvät IT- ja DSD-opiskelijoiden ulkopuolisuuden tunteeseen, sekä nimen kirjoitusasun työläys jäisivät historiaan uuden nimen valinnan tullessa voimaan.

Nyt puhutaan siis tärkeistä asioista, jotka vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen ja kiltalaisiin monella tasolla. Uuteen nimeen liittyy myös hyvien puolien lisäksi muutamia huolia ja murheita.

Nimi herättää kysymyksen “Mikä on systeemitekniikka?” tai “systeemiteekkarit?”. Joidenkin mielestä systeemitekniikka kuvaa oikeastaan kaikkia meidän pääaineita ja jonkun mielestä se kuvaa jotain aivan jotain muuta kuin meidän pääaineita. Myöskin herää kysymys, että sekoitettaisiinko meidät sitten Fyysikkokillan Systeemianalyysin opiskelijoihin?

Myöskin monet yrityskumppanimme ovat löytäneet killan juuri sanan “automaatio” kautta. Teollisuuden megatrendinä se on kertoo yliopistoyhteisön ulkopuolellekin, minkä alan opiskelijoita AS:ltä löytyy ja luo positiivisen ensivaikutelman alan yrityksille. “Systeemiteekkarit” ei ole yhtä selkeä konsepti, ja tulevaisuudessa syntynee tarve selittää tarkemmin yrityksille, minkä alojen opiskelijoita AS:llä oikeasti on. Toisaalta “automaatio” nykyisessä nimessä hämmentää potentiaalisia tietoliikennetekniikan alan sponsoreita, ja vaatii yhtä lailla selityksen IT-opiskelijoiden olemassaolosta.

Äänestystunnelmissa,

brändityöryhmän nimitiimi
Meri Hiipakka

Meri Hilden

Veera Ihalainen

Veeti Kahilainen

Jyri Kolu

Kalle Rantala


Greetings dear guildists!

November is halfway gone, and the events happening in the guild are thrilling. As the new board is being formed, the name team would like to bring the half year long effort of changing the guild’s name to an end.

The name team of the brand group suggests “Aalto-yliopiston systeemiteekkarit”, or “Aalto University Systems Technology Guild” in English, as the guild’s new name.

Let’s recap:

  1. In June the opinions of the members on the current name was mapped with an inquiry. More on that at Nimikyselyn vastauksista: tilastoja: faktoja ja analyysia
  2. After that, a name competition was launched. Guildists could brainstorm and suggest a new name, and the suggestions were published in the forum post linked above.
  3. The name team went through all the suggestions, and chose the best candidates. In October voting commenced, and guildists could rank their favorites of the five options. Options and justifications can be found at Nimivaihtoehdot perusteluineen // Name options with justifications

The voting was organized so that each guild member could only answer once. Every voter ranked the options, so that the best got six votes, and the worst got one vote. Afterwards all the votes a candidate got were summed together.

122 answers were collected in total, of which six were discarded. Here are the results of the vote (1 being the worst and 6 being the best):

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry: 509

Aalto-yliopiston systeemiteekkarit: 502

AS-kilta ry: 428

Asotek: 345

Signas: 337

Astrobostek: 315

How the rules of the association would change (the rules are only in Finnish, unfortunately):

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Aalto-yliopiston Systeemiteekkarit ry, lyhennettynä AS. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Aalto University Systems Technology Guild tai epävirallista ruotsinkielistä nimeä Aalto-universitetets Systemteknologer. Näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä kilta. Killan kotipaikka on Espoon kaupunki.

The complete rules are available at: Säännöt

Thoughts and analysis on the new name candidate

Aalto-yliopiston systeemiteekkarit ry. Aalto University Systems Technology Guild. The crowd favourite of the new bunch. The loved AS-abbreviation is conserved, which is important for the continuity of our community. It gives some information on who we are, and what the association does, while not being as exclusive towards some of the members. The challenges the current name proposes to Communications Technology and Digital Systems and Design students would be history.

This kind of decision is huge, and will undoubtedly impact the AS community for years, or even decades. With all the positives, the new name would also carry some negatives.

What is “Systems Technology” or who are “systeemiteekkaris”? Some say that everything is a system, and describes every field of technology, but others argue that it describes something completely different to the fields AS members study. Would there be mix ups with the Guild of Physics and their Systems Analysis students?

Many of our corporate partners have found us by the word “automation” in the name. As a megatrend in the industry, it conveys a lot of information even outside the university community. It indicates what some of our members study, and creates a positive first impression to the companies. “Systems Technology” is not as clear of a concept, and would create a need to explain what AS members actually study. On the other hand, “automation” in the current name confuses potential communications technology companies, and requires a similar explanation of the existence of IT and Communications Engineering students.

Waiting for the vote,
name team of the brand group

Meri Hiipakka

Meri Hilden

Veera Ihalainen

Veeti Kahilainen

Jyri Kolu

Kalle Rantala

5 Likes