Hakemus rahastonhoitajaksi

Hyvät kiltalaiset,

(In English below as well)

Olen Lucas Käldström. Opiskelen DSD:llä kolmatta vuotta ja haen rahastonhoitajaksi. Haluan littyä hallitukseen, jotta pääsen rakentamaan osallistavampaa ja monipuolisempaa Aalto-yhteisöä. Koen että voin vaikuttaa tehokkaimmin huolehtimalla ja automatisiomalla rahavirtojen hallintaa.

Olen järjestelmällinen, itseohjautuva ja tarkka, ja olen innokas “paying it forward”. Olen tehnyt vapaehtoistyötä suuren osan elämästäni. Olen aktiivisesti osallistunut asioihin, jotka näen hyödyllisinä paikalliselle yhteisölleni. Esimerkiksi, olen myynyt kahvia kentän vieressä jalkapalloseuraani FF Jaroa varten Pietarsaaressa, olen pyörittänyt yläasteen kahvilaa, olen ollut rahastonhoitaja oppilaskunnassa lukiossa, olen osallistunut avoimen lähdekoodin projektiin ja olen luonut Pohjoismaisen “cloud infrastructure” meetup-yhteisön.

Kuusi vuotta sitten minusta tuli IT-konsultti, kun loin oman firmani. Siksi olen myös oppinut miten kirjanpito, yrittäjyys ja lait toimivat Suomessa. Firman ensisijainen asiakas on Weaveworks, joka on “cloud infrastructure” startup Lontoosta ja San Fransiscosta. Aluksi, yritykseni kirjanpidon tein Excelillä, mutta kaksi vuotta sitten päivitin kirjanpidonsoftaan Procountoriin. Olen kuullut, että AS suunnittelee ottavansa Procountorin käyttöön ensi vuonna.

Tänä vuonna olen osallistunut Nykarleby Innovation Center:in (NIC) hallitukseen. NIC on yhdistyksenä samanlainen (mutta pienempi) kuin Aaltoes. NIC pyrkii mahdollistamaan, että ihmisillä maaseudulla olisi mahdollisuus rakentaa ja kasvattaa startupeja. Odotan innolla mahdollisutta lajentaa AS:n verkostoa, ja tuoda killalle yrittäjän näkökulmaa ;-).

Järjestötoiminnan ansiosta, minulla on ollut mahdollisuus harjoitella julkista puhumista ja raportointia. Shanghaista Seattleen, yleisössä on ollut enimmillään noin 8000 ihmistä, ja olen saanut kehittää esitystaitojani. Voin varmasti hyödyntää näitä “storytelling” taitoja myös rahastonhoitajana.

Odotan innolla että pääsen kehittämään julkisen puhumisen taitojani, paitsi englanniksi myös suomeksi, sillä äidinkieleni on ruotsi. Pyrin tuomaan positiivista energiaa opiskelijaelämässä, ja erityisesti nyt kun yhteiskunta taas avataan, haluan olla mukana rakentamassa yhä vahvempaa kiltaa. Olen suunnitellut vähentäväni muita sitoutumisia, jotta voin keskittyä kiltatoimintaan. Koen että nyt on hyvä aika minulle antaa killalle takaisin. Olen toiminut AS ja TF ISOna 2020 ja 2021, ja ollut osa TF Safe Space kultuuritoimintaa tänä vuonna.

Ensi vuonna pyrin:

  1. päivittämään Tappio-ohjelmasta (joka ei vastaa AS:n tarpeita enää) Procountoriin, joka tulee automatisoimaan monia tehtäviä, jotka nyt hoidetaan manuaalisesti,
  2. tutkia miten saisimme korvaushommat toimimaan keskustelevammin, vastakohtana yksisuuntaiselle lomake-tyyppiselle menettelytavalle,
  3. automatisoida muita manuaalisia tehtäviä, kahdeksan vuoden ohjelmoinnin työkokemuksen ansiosta.

Jos minut valitaan rahastonhoitajaksi, haluaisin kehittää jonkunlaisen toimikunnan killan rahaan liittyville asioille, varsinkin nyt kun ensi vuonna killalla on sijoitusvastaava. Koen että rakentamalla toimikuntaa tälle tarkoitukselle parantaisi läpinäkyvyyttä ja prosessien formalisointia. Lisäksi, lisää kiltalaisia pääsisivät kehittämään kirjanpitotaitojaan. Minulla on kahden vuoden kokemusta parin kymmenen hengen vapaaehtoisryhmän johtamisesta.

Olisi minulle suuri kunnia päästä osallistumaan AS:n toimintaan yhä enemmän, rakentamaan lisää ystävyyssuhteita, ja, last but not least, kehittää AS:n AASI, Automation of our Accounting Systems Infrastructure.

TL;DR;

Kuka? Lucas Käldström, kolmannen vuoden DSD opiskelija

Miksi? Minulla on kokemusta kirjanpidosta, johtajuudesta, vapaaehtoistyöstä, sekä yrittämisestä, ja olen erittäin innoissani osallistumaan AS:n kehittämiseen.

CV:

2017: Startup freelancing; DIY Excel kirjanpito

2018: Kubernetes open source maintainer

2019: Julkista puhumista ja Cloud Native Nordics:in luominen

2020: AS & TF ISO, päivitys Procountoriin

2021: AS & TF ISO, TF Safe Space kultuuritoimintaa, Nykarleby Innovation Center

Kiitos kun pääsit tähän asti :). Jos jotain tulee mieleen niin voit kysyä telegramista @luxask


Dear friends of AS,

I’m Lucas Käldström, a third-year DSD student. I’m applying for the treasurer position of the AS board during the 2022 term. I aspire to join the AS board in order to help build an even more inclusive, collaborative and diverse Aalto community. I feel that I can contribute the most effectively by taking care of and automating the flow of money within the guild to empower AS members to smoothly perform guild activities.

I’m an organized, self-driven and detail-oriented person that is very keen to pay it forward. Ever since childhood, volunteering activities has been a big part of my life. Whether it was selling coffee besides the pitch for my childhood soccer club FF Jaro in Jakobstad, running the café in elementary school, being the treasurer of the student union in high school, contributing to open source projects or creating a Nordic meetup community for cloud infrastructure, I have actively contributed to causes I think benefit my local communities.

Six years ago I became an IT consultant through creating my own “toiminimi” company, which means I’ve learned Finnish accounting and business practices, as well as laws. My primary customer is Weaveworks, a London- and San Fransisco-based cloud infrastructure startup. Initially, I did all my accounting in an Excel spreadsheet; until two years ago when that became unsustainable and I upgraded to Procountor, a software suite I’ve heard AS is planning to upgrade to next year as well.

The latest year I’ve been part of the Nykarleby Innovation Center board, a non-profit similar to (but smaller than) Aaltoes, seeking to enable people in rural Ostrobothnia to build and grow startups and build a more dynamic business life. Having built and being part of the aforementioned communities, I look forward to potentially bringing new connections to AS and a slightly different perspective.

Thanks to my community engagement, I’ve had the opportunity to practice public speaking and reporting. From Shanghai to Seattle, at most there have been around 8000 persons in the audience, which has made me to develop my presentation skills. I look forward to using these storytelling techniques in accounting reports as well.

If I’d serve AS during 2022 as a treasurer, I look forward to extend my public speaking and business conversation skills to not only include English, but also Finnish, as I am a native Swedish speaker. I aspire to being a positive force in the student life, especially now that the society is opening back up again, I want to be part of building an ever-stronger guild. I’m planning to reduce my previous commitments to be able to focus on guild activities; the time for me to do my part to contribute to the guild I feel is now. Previously I’ve been an AS & TF ISO 2020 and 2021, and been part of the TF Safe Space committee this year.

During my year as the treasurer, I aspire to:

  1. move AS from the current accounting software (which to my understanding has become a bottleneck) to Procountor, which when set up correctly will automate a lot of tasks today done by hand,
  2. look into a way to make the reimbursement flow more like a conversation, as opposed to one-way form communication, and
  3. automate other workflows in need of streamlining, thanks to 8 years of professional programming experience

If I’m chosen for this position, I’d be happy to build some kind of committee or working group for money-related tasks, especially as there now will be an investments-focused volunteering position. I think building a tightly-knit group around this matter would improve transparency, process formalization, and reduce the problem of “tribal knowledge”. Additionally, more people would then be able to learn how accounting works in the guild. I have previous experience leading a 20-person team of volunteers for around two years.

It would be an absolute honor for me to step up my AS contributions further, build more friendships, and, finally, develop the AASI, Automation of our Accounting Systems Infrastructure.

TL;DR;

Who? Lucas Käldström, 3rd year DSD student

Why? I’ve got accounting, non-profit board, leadership and entrepreneurship experience, and am very excited to contribute to AS

CV:

2017: Freelancing for a startup; DIY Excel accounting

2018: Kubernetes open source maintainer

2019: Public speaking and creating Cloud Native Nordics

2020: AS & TF ISO, upgrading to Procountor accounting

2021: AS & TF ISO, TF Safe Space cultural committee, Nykarleby Innovation Center

Thank you for reading up to this point :). Feel free to ask question at any time through e.g. Telegram, where I’m @luxask

19 Likes