Yleistä tietoa vaaleista / General information about the elections

(in English below)

Kaikki vaaleihin liitttyvä on selitetty kattavasti AS:n vaalioppaassa, johon pääset tästä linkistä:

AS:n vaaliopas 2024

Suosittelemme lämpimästi tutustumaan siihen, mikäli vaalit tai haku mihin tahansa rooliin kiinnostaa - sen lisäksi et tarvitse mitään muuta, kaikki tarvittava info löytyy sieltä.

Tässä kuitenkin myös yleiset tiedot ja aikataulu perinteisen tekstiseinän muodossa, mikäli joku sellaista kaipaa <3:

Yleistä tietoa

Automaatio- ja systeemitekniikan killan vaalikokouksia järjestetään kaksi ja ne pidetään 23.10.2023 sekä 17.11.2023 osoitteessa Otakaari 1. Vaalikokouksissa valitaan AS:n vuoden 2024 hallituksenmuodostaja/puheenjohtaja, hallitus, ja toimikuntien johtajat. Ensimmäisen vaalikokouksen jälkeen avautuu myös toimihenkilöhaku.

Vaalien pääalustana tulee toimimaan tämä foorumi. Foorumille julkaistaan tämän Vaalit 2023-kategorian alle kaikki hakemukset ja muut vaaleihin liittyvät asiat. Keskustelua vaaleihin liittyvissä aiheissa voi käydä myös Telegramin AivanVirallinen-kanavalla.

Kysymyksiä vaaleihin liittyen voi esittää puheenjohtajalle Telegramissa @kuningasaino, tai sähköpostilla puheenjohtaja@as.fi. Kysymyksiin toki vastaillaan myös täällä foorumilla ja AivanVirallisessa.

Killan hallitus esittää, että vuoden 2024 hallitukseen valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet hallituksenmuodostajan esityksen pohjalta.

Vaaliprosessi

Vaaliprosessi etenee seuraavasti:

Ennen ensimmäistä vaalikokousta pidetään hamuhiillostus 19.10., jossa hallituksenmuodostajaksi/puhikseksi hakeneille saa esittää kysymyksiä. Ensimmäisessä vaalikokouksessa 23.10. valitaan hallituksenmuodostaja, josta tulee puheenjohtaja. Mikäli hamuhakijoita on useampi, kokous päättää äänestyksellä, kuka saa paikan. Haku hallituksen jäseneksi alkaa 2.10. ja päättyy 27.10. Hallituksenmuodostaja eli hamu haastattelee kaikki hallituksen muihin virkoihin hakeneet henkilöt. Viime vuosina vakiintunut käytäntö on, että hamu valitsee ensin itselleen varapuheenjohtajan, joka sitten auttaa häntä hallituksenmuodostusprosessissa. Näin ei kuitenkaan tarvitse toimia - hamu päättää itselleen parhaan toimintatavan.

Hallituksenmuodostaja voi tehdä valintoja ennen kuin haku hallitukseen sulkeutuu. Hallituksenmuodostajan ehdotus uudesta hallituksesta julkaistaan kiltalaisille 14.11.

Esitys hallituksesta käsitellään toisessa vaalikokouksessa 17.11.

Mikäli kokous hyväksyy esityksen, on hallituksenmuodostaja valittu hallituksen puheenjohtajaksi ja esityksessä mainitut henkilöt hallituksen jäseniksi. Jollei yleinen kokous hyväksy esitystä, on hallituksenmuodostajalla oikeus tehdä yleiselle kokoukselle uusi esitys.

Jos uutta esitystä ei edelleenkään hyväksytä, suoritetaan uusi hallituksenmuodostajan vaali ja hänen tulee antaa esityksensä hallituksen jäseniksi. Vaalimenettelyä jatketaan, kunnes yleinen kokous hyväksyy hallituksenmuodostajan tekemän esityksen.

Hallitus ehdottaa myös, että hallituksenmuodostajan ja sen myötä hallituksen muiden jäsenten lisäksi kiltakokous valitsee toimikuntien johtajat. Toimikuntien johtajiksi haku on auki 3.10.-16.11. Mikäli tietyn toimikunnan johtajaksi on useampi hakija, he saavat kokouksessa esitellä itsensä ja vastata kokouksen esittämiin kysymyksiin, jonka jälkeen kokous päättää äänestyksellä, kuka saa paikan.

Muut toimihenkilöt valitaan vuoden 2024 hallituksen toimesta toimikuntien johtajien esityksestä. Kaikki hakemukset tehdään samaan Google Formiin 24.10.-26.11. Toimihenkilöt ja lopullisen toimihenkilörakenteen hyväksyy tulevan vuoden hallitus toimikuntien johtajien ehdotuksista.

Hakemukset hallituksen muodostajaksi tai jäseneksi sekä toimikuntien vetäjiksi postataan tähän Forumiin Vaalit 2023-kategoriaan, Hakemukset-alakategoriaan.

Aikataulu

11.10. klo 15-19, ASki: Vaalikahvit. Mikäli johonkin pestiin haku kiinnostaa, tule kyselemään istuvan hallituksen jäseniltä kaikesta hakuun ja virkoihin liittyvästä!

18.10. klo 12-17, ASki: Vaalikahvit vol 2. Mikäli johonkin pestiin haku kiinnostaa, tule kyselemään istuvan hallituksen jäseniltä kaikesta hakuun ja virkoihin liittyvästä!

19.10. klo 18, TUAS sali TU5, Hallituksenmuodostajaehdokkaiden hiillostus: Tule hiillostamaan hallituksenmuodostajahakijoita.

23.10. klo 18, Kandidaattikeskus sali U1, Ensimmäinen vaalikokous: Valitaan hallituksenmuodostaja.

14.11. Hallituksenmuodostajan ehdotus hallituksesta kiltalaisille

17.11. klo 18, Kandidaattikeskus sali U1, Toinen vaalikokous: Valitaan hallitus muodostajan ehdotuksesta sekä toimikuntien johtajat.

Hallituksenmuodostajaksi haku on auki 2.10.-20.10.

Hallitukseen haku on auki 2.10.-27.10.

Toimikuntien johtajaksi haku on auki 3.10.-16.11.

Toimihenkilöksi haku on auki 24.10.-26.11.


Everything you need to know about the elections is in the AS Election guide:

AS Election guide 2024

If you’re interested in the elections and/or applying, please read the guide. In case you’re a wall of text enjoyer, here is one on general election info and the schedule for you <3:

General

The Guild’s Board proposes that the chairperson and members of the board for 2024 will be elected based on the proposal of the former of the board.

Prior to the first election meeting, a grilling of the former of the board candidates will be held on 19 October to ask questions. At the first election meeting on 23 October, a board-former will be elected, who will become chairman. If there is more than one applicant, the meeting will decide by vote who will take the seat. The application period for board members will start on 2 October and end on 27 October. The board-former will interview all those who have applied for other board positions. In recent years, it has become standard practice for the board-former to first select a vice-chairperson to assist it in the board formation process. However, this is not necessarily the case - the board-former decides on the best way forward.

The board-former can make choices before the application period for the board closes. The proposal for the new board will be published to the guild on 14 November.

The proposal will be discussed at the second election meeting on 17 November.

If the meeting approves the proposal, the board-former will be elected chair of the board and the persons named in the proposal will be elected as board members. If the general meeting does not approve the proposal, the board-former has the right to make a new proposal to the general meeting.

If the new proposal is still not accepted, a new election of a board-former will be held and they will have to submit their proposal for the members of the board. The election procedure shall continue until the Guild meeting approves the nomination of the board-former.

The Board also proposes that, in addition to the board-former and, by extension, the other members of the Board, the Guild Assembly elect the committee leaders. Applications for committee leaders will be open from 3 October to 16 November. If there is more than one applicant for a particular committee leader, they will be invited to introduce themselves and answer questions from the floor at the meeting, after which the meeting will vote to decide who gets the position.

Other officials will be elected by the 2024 Board on the basis of nominations from the committee chairs. All applications will be submitted on the same Google Form between 24 October and 26 November. The officers and the final officials structure will be approved by the Board for the coming year, based on proposals from the committee leaders.

Applications to be former of the board, board member, or committee leader are to be submitted on this Forum, in the Elections 2023 category, in the Applications subcategory.

Schedule

The schedule:

11.10. at 15-19, ASki: Election coffee. If you are interested in applying for a position, come and ask about the positions at AS from current members of the board.

18.10. at 15-19, ASki: Election coffee vol 2. If you are interested in applying for a position, come and ask about the positions at AS from current members of the board.

19.10. at 18, TUAS hall TU5 Grilling of the Former of the board candidates: Come and grill the Former of the board candidates

23.10. at 18, Undergraduate Centre, hall U1, First election meeting: Electing a Former of the Board.

14.11. Former of the board’s proposal for the board public to guild members

17.11. at 18, Undergraduate Centre, hall U1, Second election meeting: Election of the Board based on the Former of the Board’s proposal and election of the committee leaders.

Application period for a Former of the Board is 2.10.-20.10.

Application period for the board members is 2.10.-27.10.

Application period for committee leaders 3.10.-16.11.

Application period for guild officials is 24.10.-26.11.