Yleistä tietoa vaaleista | General info about the elections

Automaatio- ja systeemitekniikan killan vaalikokouksia järjestetään kaksi ja ne pidetään 18.10.2022 sekä 16.11.2022 osoitteessa Maarintie 8. Vaalikokouksissa valitaan AS:n vuoden 2023 hallituksenmuodostaja/puheenjohtaja, hallitus, ja toimikuntien johtajat. Lisäksi killan sääntöjä ollaan muuttamassa näissä kokouksissa. Näiden jälkeen avautuu myös toimihenkilöhaku.

Vaalien pääalustana tulee toimimaan tämä foorumi. Keskustelua vaaleihin liittyvissä aiheissa voi käydä myös Telegramin AivanVirallinen-kanavalla.

Kysymyksiä vaaleihin liittyen voi esittää puheenjohtajalle @Merisku sekä telegrammissa että foorumeilla, tai sähköpostilla puheenjohtaja@as.fi

Aikataulu:

2.10. klo 15, Otarannan kattosauna: Rekrysauna. Mikäli johonkin pestiin haku kiinnostaa, tule kuulemaan infoa AS:n viroista ja saunomaan.

13.10. klo 17, TUAS sali AS2: Sääntö Q&A. Keskustelua sääntöuudistuksesta.

14.10. klo 16, TUAS sali TU7 Hallituksenmuodostajaehdokkaiden hiillostus: Tule hiillostamaan hallituksenmuodostajahakijoita.

18.10. klo 16, TUAS sali TU7 Ensimmäinen vaalikokous: Valitaan hallituksenmuodostaja ja käsitellään ensimmäisen kerran killan uusia sääntöjä.

13.11. Hallituksenmuodostajan ehdotus hallituksesta kiltalaisille

16.11. klo 16, TUAS sali TU2 Toinen vaalikokous: Valitaan hallitus muodostajan ehdotuksesta sekä toimikuntien johtajat ja käsitellään sääntöjä toisen kerran.

Hallituksenmuodostajaksi haku on auki 3.10.-18.10.
Hallitukseen haku on auki 3.10.-25.10.
Toimikuntien johtajaksi haku on auki 3.10.-16.11.
Toimihenkilöksi haku on auki 24.10.-26.11.

Lisätietoja hallitukseen ja toimihenkilöksi hakemisesta ilmoitetaan prosessin edetessä.

///

There will be two AS election meetings this year, on 21.10.2022 and 23.11.2022 in Maarintie 8. In the first meeting we will elect a Former of the Board. In the election meetings, AS’s 2023 board member/chairman, the board, and the leaders of the committees are elected. In addition, the rules of the guild are being changed at these meetings. .

The main platform of the elections will be this forum. You can also discuss election-related topics on Telegram’s AivanViralinen channel.

If you have any questions you can post them there or ask directly from the Chairperson @Merisku on Telegram or the forum or by email puheenjohtaja@as.fi

The schedule:

2.10. klo 15, Otaranta rooftop sauna: Recruiment sauna. If you are interested in applying for a position, come and hear information about the positions at AS and enjoy the sauna.

13.10. klo 17, TUAS hall AS2: Rule Q&A. Discussion about the rule reform.

14.10. klo 16, TUAS hall TU7 Grillinhg of the Former of the board candidates: Come and grill the Former of the board candidates

18.10. klo 16, TUAS hall TU7 First election meeting: Electing a Former of the Board and the new rules are discusssed for the first time.

13.11. Former of the board’s proposal for the board puplic to guild members**

16.11. klo 16, TUAS hall TU2 Second election meeting: Election of the Board based on the Former of the Board’s proposal and election of the committee leaders.

Application period for a Former of the Board and for the Board’s member is 3.10.-18.10.
Application period for the board members is 3.10.-25.10.
Application period for committee leaders 3.10.-16.11.
Application period for guild officials is 24.10.-26.11

More information about applying to the board and to become an official will be announced as the process progresses.

1 Like