Vapaaehtoisena AS:llä

Kaikki killan hallitus- ja toimihenkilövirat perustuvat vapaaehtoisuuteen. Tähän viestiin on kirjattu periaatteita siitä, mitä se käytännössä tarkoittaa. Alla olevat pätevät kaikissa killan tehtävissä.

Jos harkitset lähtemistä ehdolle vaaleissa, kannattaa ainakin lukaista nämä läpi. Osa jutuista on erityisesti vanhemmille kiltalaisille itsestäänselvyyksiä, mutta hyvä virkistää muistiaan.

Mitä kilta odottaa vapaaehtoisilta?

Aktiivinen viestintä onnistumisista, haasteista ja muutoksista suunnitelmiin. Vapaaehtoiset suunnittelevat ja budjetoivat yleensä oman toimintansa. Suunnitelmista voi yleensä poiketa, jos pitää hallituksen tietoisena tilanteesta. Jos on kiire, kaikkea ei tarvitse tehdä, mutta siitä tulisi ilmoittaa.

Vapaaehtoiset perehdyttävät seuraajansa. Tehtävästä riippuen vapaaehtoisten tulee dokumentoida toimintansa riittävällä tavalla, jotta seuraajien on helppo jatkaa tehtäviä.

Killan ja oman toiminnan kehittäminen. Omaa toimenkuvaa voi miettiä pitkäjänteisesti myös tulevia vuosia varten. Killalle tulee antaa palautetta, mikäli kehityskohteita löytyy.

Pidä kaverista huolta. Auta kaveria tarvittaessa ja kerro, jos jollakulla on liian rankkaa.

Mitä vapaaehtoinen voi odottaa killalta?

Vapaaehtoisella on oikeus saada tietoonsa selkeästi rajatut vastuualueet ja odotukset niiden suhteen. Vastuualueiden tulee tarvittaessa joustaa vapaaehtoisen toiveiden mukaan. Kiltatoimintaa ei tarvitse tehdä 24/7 – viesteihin ei siis ole pakko vastata heti.

Kiltatoiminnassa saa epäonnistua. Oman parhaan tekeminen riittää aina.

Kilta huolehtii, että vapaaehtoisilla on käytössään riittävät resurssit. Kilta auttaa tilojen hankkimisessa ja kulukorvaukset on maksettava ajallaan. Killan hallitus järjestää asiat siten, että vapaaehtoisten aikaa kuluu mahdollisimman vähän hallinnollisiin asioihin.

Vapaaehtoisella on oikeus riittävään tukeen. Jokaisella toimihenkilöllä on nimetty hallituksen jäsen, jolta saa apua ja tukea. Ilmapiirin tulee olla sellainen, jossa voi sanoa ei. Mistä tahansa vapaaehtoistehtävästä on mahdollista luopua asiasta ilmoittamalla.

Vapaaehtoisella on oikeus saada palautetta. Vapaaehtoisia kiitetään tehdystä työstä, ja kehittävää palautetta annetaan ainakin pyydettäessä.

Killan vapaaehtoistehtävät ovat yhdenvertaisia. Kaikkiin tehtäviin järjestetään avoin haku ja muualla kuin vaaleissa valittavien tehtävien valintaperusteet tulee olla selkeät.