Vaalikokouksen 18.10.2022 kokouskutsu

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry

KOKOUSKUTSU

18.10.2022

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n sääntömääräinen vaalikokous pidetään tiistaina 18.10.2022 klo 16 alkaen osoitteessa Maarintie 8, salissa AS1. Kokousta voi seurata etänä, mutta osallistuminen tai äänestys ei ole etänä mahdollista.

Vaalikokouksia pidetään kaksi, joista ensimmäisessä valitaan hallituksen muodostaja, ja toisessa kokouksessa 16.11 valitaan hallitus, toimikuntien johtajat, toiminnantarkastajat ja oltermanni vuodelle 2023. Mikäli olet ehdolla kokouksessa valittavaan virkaan, saat tulla omalla vuorollasi saliin esittäytymään sekä vastaamaan kysymyksiin.

Lisätietoa viroista, ehdolle asettumisesta sekä pohjaesitys toimikunnista löytyy killan foorumin Vaalit 2022-osiosta (https://forum.as.fi/c/vaalit-2022/22).

Ehdolleasettautuminen hallituksenmuodostajaksi, hallituksen jäseneksi ja toimikunnan johtajaksi on nyt auki. Vaikka virallinen hakuaika olisi umpeutunut, kokouksen puheenjohtaja voi avata ehdokasasettelun uudelleen vaalikokouksessa, mikäli kyseiseen tehtävään ei ole tullut hakemuksia hakuajan sisällä.

Hallituksen valinta tehdään hallituksenmuodostajan avulla. Lisäksi hallitus esittää killan vaalijärjestyksestä poikkeavaa toimihenkilövalintaa, jossa hallitus valitsee toimihenkilöt ja hallituksen esityksen mennessä läpi ehdolle asettuminen toimikuntiin on 24.10.-26.11.2022.

Ehdolleasettautuminen päättyy:

Hallituksenmuodostajaksi - vaalikokouksen hallituksen muodostajan valinnan kokouskohdan alkaessa 18.10.

Hallituksen jäseneksi 25.10.

Toimikunnan johtajaksi 16.11. vaalikokouksen vastaavan kohdan alkaessa

Toimihenkilöksi 26.11.

Kokouksessa esitellään opintokyselyn tulokset (liite 1).

Kokouksen esityslista on ohessa.

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n kiltakokous

ESITYSLISTA 18.10.2022

  1. Kokouksen avaus

  2. Kokouksen järjestäytyminen

  3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

  4. Kokouksen työjärjestys

  5. llmoitusasiat

  6. Hallituksenmuodostajan valinta

  7. Opintokyselyn tulosten esittely

  8. Ponnet

  9. Muut esille tulevat

  10. Kokouksen päättäminen

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n hallituksen puolesta

Espoossa 10.10.2022

1 Like