Toimintasuunnitelma: Yleistä, hallinto ja talous

Yleistä

Vuoden 2020 hallitseva teema on AS:n vieminen eteenpäin ja päivittäminen killan nykyisiin tarpeisiin. Tätä lähdetään työstämään sisäisen ja ulkoisen brändin tarkastelun ja uudistamisen avulla.

Alkuvuodesta tullaan perustamaan brändityöryhmä, jonka voimin muutosta lähdetään toteuttamaan. AS:lle on tarkoitus luoda kestävä strategia, joka määrittää sen miltä haluamme näyttää ulos ja sisälle päin. Tarkoituksena on myös luoda killan yhteiset pelisäännöt, ns. ”code of conduct”, joiden avulla voimme ohjata kiltalaisten toimintaa kaikkia huomioivaan, kestävään toimintaan. Lisäksi killan nimen muutoksen tarvetta pohditaan ja logon uudistamista tullaan työstämään vuoden aikana.

Brändin avulla on ennen kaikkea tarkoitus vahvistaa sitä mistä kiltamme tiedetään, hyvästä yhteishengestä ja tekemisen meiningistä.

Hallinto

Pöytäkirjat ja hallinnon läpinäkyvyys

Sihteeri vastaa lain vaatimien pöytäkirjojen kirjoittamisesta hallituksen kokouksista, sekä yhdistykseltä vaadittavan jäsenrekisterin ylläpidosta. Vuoden tavoite on saattaa pöytäkirjat avoimeksi työkaluksi kiltalaisille, jotta kaikki voisivat päästä tarttumaan hallituksen virallisissa kokouksissa puituihin asioihin. Haluan henkilökohtaisesti pyrkiä siihen, että tulevaa toiminnantarkastusta voitaisiin helpottaa etukäteen tehtävällä sihteerin ja toiminnantarkastajien dialogilla.

Pyrkimykseni on, että hallinto ei olisi liian raskasta, muttei myöskään tarpeetonta pilkun viilausta. Hallinnon on silti vastattava virallisia vaatimuksiaan, mutta haluan että se toimisi vahvemmin työkaluna edistää kaikkea muuta toimintaa, kuin olla jarruna.

Talous

Killan taloudesta huolehditaan huolellisesti; kirjanpito tehdään juoksevasti, ja tilinpäätöksen on tarkoitus valmistua heti vuodenvaihteen jälkeen. Yksi projekti tänä vuonna on killan varojen uudelleensijoitus, jota on edellisenä vuonna valmisteltu. Toisena projektina on pyrkiä vähentämään vuoden aikana käteismyyntiä ja korvaamaan se korttimaksupäätteellä, mikä yksinkertaistaa ja selkeyttää huomattavasti kirjanpitoa. Lisäksi tutkitaan tarvetta sähköiselle kulukorvauslomakkeelle paperisten rinnalle tai sijaan.