Toimintasuunnitelma: Stigutoimikunta

**

Stigutoimikunta

Stigutoimikunta kehittää killan sticker-toimintaa ja pyrimme saamaan toimikunnan stigut ujutettua Otaniemen stiguversumin keskiöön. Kehitämme robustin stickerportfolion, joka tukee Stigulaation markkinointia ja tuo synergiaetuja killan brändiuudistukseen. Tuotamme laatucontentia intra- ja interkiltatasolla.

Stigutoimikunta järjestää myös ensimmäisen vuosijuhlansa, Stigulaatio I:n, joka räjäyttää teidän aistit. Sticker-kulttuuri pyritään turvaamaan tulevalle vuodelle fasilitoimalla stickerien syntyä luomalla otolliset olot stickermatskun löytämiselle, ja tässä stigulaatio tulee olemaan äärimmäisen tärkeä. Stigulaatiolla pyrimme luomaan hyvät edellytykset stigutoimikunnan jatkuvuudelle, jotta vuonna 2021 voidaan järjestää Stigulaatio two: The ELECtric boogaloo.