Stimulanteiksi 2023

Arwon kiltalaiset,

Nyt onkin jo se vuosi, jona vuonna on enää vuosi killan 25-vuotisjuhliin. Me ollaan Meri ja Meri ja viime vuonna mietittiin, että olisihan se parasta, jos Merit pääsisi tekemään jotain kiltahommaa yhdessä. Yksillä vujuilla sitten tajuttiin, että Stimulaation järkkääminen vois olla oikein mukava homma! Kun muuan Hulina sitten päätti perustaa AS25-toimikunnan, lähdettiin innokkaina mukaan miettimään, miten AS25-juhlavuodesta saadaan paras ikinä. AS25-toimikunnassa toimiminen sai meidät innostumaan Stimun järjestämisestä yhä vain enemmän, ja nyt haluttaisiinkin, Helenan sanoja lainaten, ottaa Stimun järkkääminen “vetreämpiin käsiin”.

Meidän visio juhlavuoden Stimulaatiosta

Meidän tavoitteena olisi järjestää juhlavuoden stimulaatiosta ikimuistoinen juhla kaikille! Tämän aiomme saavuttaa järjestämällä juhlavuoden Stimulaatioon jotain uutta ja ainutlaatuista. Lisäksi meille on tärkeää päästä toteuttamaan idea Eskalaation uudelleen brändäämisestä houkuttelevaksi ja arvoisekseen tapahtumaksi.

Jotta nämä toteutuisivat, haluaisimme muodostaa tiiviin ja aktiivisen toimikunnan. Toimikunnan johtajina pitäisimme huolen siitä, että Stimulaation järkkääminen olisi koko toimikunnan mielestä hauskaa. Meille on tärkeää, että Stimu on osa AS25-juhlavuoden kokonaisuutta, joten oman toimikunnan vetämisen lisäksi, haluamme toimia aktiivisesti myös AS25-toimikunnassa.

Miksi Merit?

Uskotaan, että just me oltais hyviä tähän hommaan, koska meillä vanhana isäntänä ja kulttuurimestarina kokemusta tapahtumien järkkäyksestä riittää. Tämän lisäksi ollaan kans tehty vähän kaikkee muutaki killassa ja uskotaan, että niistä kokemuksista on myös jäänyt käteen vaikka mitä hyödyllisiä taitoja tätä varten.

Ollaan oltu aktiivisesti mukana tänä vuonna AS25-toimikunnan jutuissa, esimerkiksi varmistamassa parhaat mahdolliset puitteet Stimulaation pääjuhlaan. Tästä olisi helppo jatkaa ensivuoden stimulantteina!

Ollaan myös Merin kanssa vietetty aikaa fuksivuodesta asti, niin vapaa-ajalla, kiltahommien parissa kuin koulujuttuja tehden! Tiedetään siis, että yhteistyö toisen kanssa sujuu niin mallikkaasti kuin vain toivoa voi.

Stimuloivin terveisin,
Merit

Kilta CV Hiippari:

2020: Hattivatti, Yrityssuhdekisälli ja ISO

2021 Kulttuurimestari, Brändääjä, MinIEns ja ISO

2022: Puheenjohtaja, Brändääjä ja AS25-toimikunnan jäsen

Kilta CV Hilmeri:

2020 Hattivatti, Excumestari, ISO

2021 Isäntä, Kulttuurikisälli, ISO, Brändääjä

2022 Viestintämestari, Brändääjä, Kultainen toimittaja, AS25-toimikunnan jäsen

Dear guild members,

Next year is the year when we celebrate 25-year-old AS guild. We are Meri and Meri, and last year we thought it would be fun if we could do some guild work together as two Meris. After a while at one annual ball, we realized that organizing Stimulation could be a really nice job to do! When Hulina decided to start the AS25 committee, we enthusiastically joined in to think about how to make the AS25 anniversary year the best ever. Working on the AS25 committee made us more and more excited about organizing Stimu, and now we would like, to quote Helena’s words, to take over the arrangements of Stimu in “more spry hands”.

Our vision of the anniversary Stimulation

Our goal would be to organize a memorable Stimulation of the jubilee year for everyone! We intend to achieve this by organizing something new and extraordinary for the Stimulation. In addition, it is important for us to execute the idea of ​​rebranding Escalation into an attractive and worthy event.

In order for us to achieve this, we would like to form a close and active committee. As committee leaders, we would make sure that organizing Stimulation would be fun for the entire committee. It is important to us that Stimu is a part of the AS25 anniversary year as a whole, so in addition to leading our own committee, we also want to be active in the AS25 committee.

Why Meris?

We believe that we would be good for this job, because as old host and master of culture, we have lots of experience in organizing events. In addition, we have done a little bit of something else in the guild and we believe that we have learned some useful skills for the Stimulant role from our previous experiences.

We have been actively involved in the AS25 committee this year, for example ensuring the best possible framework for Stimulation’s main party. It would be easy to continue this as next year’s Stimulants!

I have also spent time with Meri since the fuksi year, both in our free time, with guild work and doing school stuff! So we know that cooperation with another goes as smoothly as one can hope for.

With stimulating regards,

Seas

Guild CV Hiippari:

2020: Hattifattener, Corporate relations journeyperson ja ISO

2021 Master of Culture, Brander, MinIEns ja ISO

2022: Chairperson, Brander ja AS25 committee member

Guild CV Hilmeri:

2020 Hattifattener, Excursion master, ISO

2021 Host, Cultural journeyperson, ISO, Brander

2022 Head of Communications, Brander, Golden Editor, AS25 committee member

11 Likes