Stimulaatiotoimikunnan toimintasuunnitelma

Stimulaatiotoimikunnan tavoitteena on järjestää killan puolivuotisjuhla Eskalaatio laadukkaamman silliksen muodossa sekä tietysti killan vuosijuhla Stimulaatio sekä Stillis. Eskalaation markkinointiin pyritään kiinnittämään erityistä huomiota, jotta tapahtumaan saataisiin tarpeeksi osallistujia. Vuosijuhlaviikosta koitetaan saada yhtenäisempi kokonaisuus tekemällä yhteistyötä muiden tapahtumien järjestäjien kanssa.

Budjetista pyritään pitämään huolta seuraamalla rahatilannetta säännöllisesti sekä tekemällä yhteistyötä yrityssuhdetoimikunnan kanssa. Toimikunnan pienen koon takia tullaan mahdollisesti tekemään yhteistyötä myös muiden toimikuntien kanssa työtaakan vähentämiseksi.