Ponsi kiltakokoukseen 3.3

Tämän ponnen hyväksyessään Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n kiltakokous velvoittaa Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n hallituksen tutkimaan mahdollisuutta lisätä killan nettisivuille palautelomakkeen, jolla voi anonyymisti tai omalla nimellään ottaa yhteyttä killan hallitukseen.

Ponnen tehnyt: Karolina Itäinen
Pontta kannattaa: Mari Pulkkinen

1 Like