Opintoasioiden ja edunvalvonnan toimintasuunnitelma

Yleistä

Opintotoimikunta ajaa AS:n opiskelijoiden asiaa opintoasioihin liittyen korkeakoulun ja yliopiston eri toimielimissä, sekä suoraan koulun henkilökunnan kanssa.

Toimikunta kokoontuu tarpeen mukaan. Kokoukset ovat avoimia kaikille ja niistä pyritään tiedottamaan etukäteen. Kokouksiin voi myös toimikunnan ulkopuoliset tuoda käsiteltäviä asioita.

Toimikunta pyrkii mahdollisimman avoimeen ja ajantasaiseen viestintään killan ja koulun välillä, sekä edesauttaa opiskelijoiden yhteydenpitoa koulun kanssa opintoihin liittyvissä asioissa.

Kevään toiminta

Kevään pääpainona on killan opintokyselyn toteuttaminen ja sen suunnittelu yhdessä muiden ELECin kiltojen ja henkilökunnan kanssa. Lisäksi keväällä pyritään suunnittelemaan pohjat syksyn tapahtumille.

Syksyn toiminta

Syksyllä toimikunta on osallisena järjestämässä ja edustamassa pääaineiden laitosriehoissa, sekä Koe Kampus!-tapahtumassa. Syksyn aikana rekrytään myös mahdollisimman suuri määrä Hallopedeja edustamaan kiltaamme eri yliopiston elimissä.

Abimarkkinointi

Toimikunnan tavoitteena on kuluvan vuoden aikana kehittää ja luoda uutta pohjaa killan abimarkkinoinnin puolelle. Vuoden aika on tarkoitus kerätä asiasta kiinnostuneista henkilöistä opintotoimikunnan alle abitoimikunta, joka pyrkii kehittämään nykyistä materiaalia yhdenmukaiseen ja moderniin suuntaan.

Muita tavoitteita

Toimikunnan kokoukset pyritään edelleen pitämään avoimina ja mahdollisimman helposti lähestyttävinä. Kuluvan vuoden aikana on tarkoitus myös päivittää killan nettisivujen opinto-osiota ajantasaisemmaksi.

DSD:n edunvalvontaan kuluvan vuoden aikana pyritään luomaan selkeämpää rakennetta ja huolehditaan että muiden pääaineiden edunvalvonta säilyy edelleen hyvällä tasolla. Tätä pyritään parantamaan selvittämällä nopeampia tapoja viestiä koulun kanssa.

Vuoden aikana selvitetään myös toimikunnan sisäisen jatkuvuusjaoston kehittämistä.