Muutosesitys tosuun (Talous)

Killan taloudesta huolehditaan huolellisesti; kirjanpito tehdään juoksevasti, ja tilinpäätöksen on tarkoitus valmistua heti vuodenvaihteen jälkeen. Yhtenä projektina on pyrkiä vähentämään vuoden aikana käteismyyntiä ja korvaamaan ne sähköisillä maksuilla, mikä yksinkertaistaa ja selkeyttää huomattavasti kirjanpitoa. Lisäksi tutkitaan tarvetta sähköiselle kulukorvauslomakkeelle paperisten rinnalle tai sijaan.

Yksi projekti tänä vuonna on killan varojen uudelleensijoitus, jota on edellisenä vuonna valmisteltu. Tässä rahastonhoitaja tekee läheistä yhteistyötä killan muiden, aihepiirin tuntevien toimijoiden kanssa ja seuraa salkun kehittymistä.