Muutosehdotus valoista

Viitaten toteumaan ja toimintakertomuksiin.

Ehdotan, että huvitoimikunnan toimintasuunnitelmaan tai hallinnon alle lisättäisiin kirjaus.

Toimintasuunnitelmien muutos:

Toimikunta tekee vuokrasopimuspohjan killan projektirahaston avulla hankittuihin valoihin. Tai toimikunta muotoilee vuokraehdot valoille.

Terveisin,
Eronen