Muutosehdotus sijoitussuunnitelmaan / Proposed change to the investment guidelines

Moikka!

Esitämme yhdessä killan sijoitusvastaava Rafael Majaharjun kanssa muutosta killan sijoitusohjesääntöön. Muutoksen myötä hallituksella olisi oikeus päättää killan sijoitusten osinkojen uudelleensijoittamisesta samoihin tai kiltakokouksen hyväksymiin rahoitusinstrumentteihin, jos niitä ei ole allokoitu killan käyttöön.

Muutos yhdenmukaistaisi osinkojen sijoituskäytäntöjämme, sillä nykyisellään osa omistamistamme rahastoista ovat kasvuosuuksia ja osa tuotto-osuuksia. Päivitetty versio sijoitusohjesäännöstä siis antaisi hallitukselle mahdollisuuden sijoittaa uudelleen näiden tuotto-osuudellisten rahastojen ulos maksamat osingot, mikä olisi kasvuosuudellisia rahastoja vastaava käytäntö. Ulos maksetut osingot voitaisiin edelleen allokoida killan toimintaan, mikäli näin halutaan tehdä.

Sijoitusohjesääntöön on myös tehty lisäys siitä, että hallituksen kokouksen päättäessä sijoitettava summa, on kiltakokoukselle tehtävä selvitys sijoitettavan summan lisäksi sijoitusaikataulusta.

Ehdotettu versio sijoitussuunnitelmasta näillä muokkauksilla löytyy täältä. Muutosta esitellään tarkemmin vuosikokouksessa, mutta vastaamme mielellämme, mikäli tästä herää sitä ennen kysyttävää.

Terveisin,

Linda ja Rafael

///

Hello!

Together with Rafael Majaharju, we are proposing a change to the guild’s investment guidelines. The change would give the board the right to decide to reinvest dividends from the guild’s investments in the same financial instruments or in financial instruments approved by the Annual meeting if the dividends have not been allocated to the use of the guild.

The amendment would harmonise our dividend investment practices, as currently some of the funds we hold are growth shares and some are income shares. An updated version of the investment guidelines would therefore allow the board to reinvest the dividends paid out by these income share funds, which would be the same practice as for growth share funds. The paid-out dividends could still be allocated to the activities of the guild, if so desired.

An addition has also been made to the investment guidelines to the effect that, when the board meeting decides on the amount to be invested, a report must be submitted to the guild meeting, in addition to the amount to be invested, on the timetable for the investment.

The proposed version of the investment plan with these modifications can be found here. Unfortunately, it is currently only available in Finnish, due to it being the official administrative language of the guild. The change will be presented in more detail at the annual meeting, but we will be happy to respond if any questions arise before then.

Best regards,

Linda and Rafael

3 Likes