Mukaan ensi vuoden AS25-juhlatoimikuntaan!

(salee meni nimi väärin mut nää on näit)

Kuten jo toivottavasti tiedätte, ensi vuonna upea kiltamme täyttää 25 vuotta ja sitä juhlistetaan koko vuosi! :purple_heart: Itse pääjuhla Stimulaatio on normaalivuosia suurempi sekä Eskalaation osalta oli mielessä uudistuksia.

Toimikunnan vetäjä valitaan huomenna vaalikokouksessa ja hänen sekä stimulanttien lisäksi tarvitaan vielä tekijöitä. Rooleja ovat mm. sponssi-, tapahtuma-, web- ja dokumentointivastaavat. :star_struck:

Juhlavuoden tarkoitus on nostaa juhlamieltä kiltalaisissa ja pitää kivaa meidän kiltalaisten kanssa! Valmistelevan toimikunnan tarkoituksena ei ole ollut tehdä ensi vuodesta normaalia raskaampaan, vaan siksi vuotta on nimenomaan jo etukäteen ideoitu, jonka lisäksi tekijöitä juhlavuodelle löytyy myös muista killan toimikunnista. :tada:

Haku toimarilomakkeen kautta https://forms.gle/wgRWHWrq1i2cufQf8

Join next year’s AS25 Celebrations Committee!

(I probably got the name wrong but it is what it is)

As you hopefully already know, next year will be the 25th anniversary of our wonderful guild and we’ll be celebrating all year! :purple_heart: The main celebration Stimulaatio will be bigger than that in a normal year and there were reforms in mind for Eskaalatio.

The Chair of the Committee will be elected tomorrow at the election meeting and in addition to the Chair and the Stimulanttis, we still need more officials. Roles include sponsorship, event, web and documentation managers. :star_struck:

The purpose of the jubilee is to raise the spirit of celebration in the guild and have fun with our guild members! This year’s preparatory committee’s purpose was not been to make next year extra laborious, but to plan the year in advance to make it easier, and other guild committees will also contribute to the celebrations. :tada:

Applications with the official form https://forms.gle/wgRWHWrq1i2cufQf8

5 Likes