Merkkiohjesääntö - Palkitsemistyöryhmän alustava ehdotus uudeksi ohjesäännöksi

Alla palkitsemistyöryhmän alustava ehdotus. Kommentoi vapaasti! Erityisesti työryhmä toivoisi kommentteja pykälistä §6 §8.


Luku 1: Ansiomerkit ja kunnianosoitukset

1 § Killan ansiomerkit ja kunnianosoitukset

Ansiomerkit ja tunnukset ovat Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n antamia tunnustuksia, jolla osoitetaan kunnioitusta ansiokkaille henkilöille jakamalla seuraavia kunnianosoituksia:

 • Kultainen ansiomerkki
 • Hopeinen ansiomerkki
 • Kunniajäsenyys
 • Arvonimi
 • KUNNIAKAS
 • Toimihenkilötunnus
 • Hallitusmerkki

Kunnianosoitusten saajat julkaistaan killan nettisivuilla ja hallitus pitää kirjaa niiden saajista. Tarkempia yksityiskohtia liittyen ansiomerkkeihin ja kunnianosoituksiin löytyy seuraavista pykälistä. Ansiomerkeistä voidaan käyttää myös nimitystä Pränikkä.

2 § Ansiomerkit

Killalla on kultainen ja hopeinen ansiomerkki. Ansiomerkeistä käytetään ainoastaan arvokkainta. Merkkejä käytetään akateemisten kunniamerkkien tavoin. Ansiomerkit jaetaan killan vuosijuhlassa, mikäli mahdollista.

Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää killan jäsenelle tai muulle henkilölle erityisen esimerkillisestä ja ansiokkaasta pitkäaikaisesta toiminnasta killan tarkoitusperien hyväksi. Kultaisia ansiomerkkejä voidaan vuosittain myöntää enintään kolme (3) kappaletta. Kultainen ansiomerkki on halkaisijaltaan 22 mm. Kultaista ansiomerkkiä käytetään kiinnitettynä nauhaan.

Nauha on 25 millimetrin levyinen. Nauhan väri on violetti.

Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää killan jäsenelle tai muulle henkilölle esimerkillisestä toiminnasta killan tarkoitusperien hyväksi. Hopeisia ansiomerkkejä voidaan vuosittain myöntää enintään seitsemän (7) kappaletta. Hopeinen ansiomerkki on halkaisijaltaan 18 mm.

3 § Arvonimet

Kiltakokouksella on oikeus myöntää arvonimiä. Killan jäsenillä on oikeus ehdottaa arvonimeä ja sen saajaa.

4 § Kunniajäsenet

Henkilö voidaan kutsua killan kunniajäseneksi killan säännöissä määrätyllä tavalla. Kunniajäsenille myönnetään killan kultainen ansiomerkki. Kunniajäsenten kultaisen ansiomerkin nauhassa on kultainen alareunus, joka on 1/4 nauhan leveydestä. Kunniajäsenen ansiomerkki luovutetaan killan vuosijuhlassa mikäli mahdollista. Kunniajäsenyys on määritelty killan säännöissä 5 §:ssä.

5 § Käyttöohjeet

Kaikkia tässä asiakirjassa määriteltyjä kiltatunnuksia ja -merkkejä tulisi käyttää sitä kunnioittavassa tilaisuuksissa. Näitä kannetaan akateemisissa juhlissa, edustaessa kiltaa tai muissa tilanteissa joihin niiden kantaminen on sopivaa.

Kultaisen ansiomerkin sekä kunniajäsenen tunnuksen nauhan ei tule koskettaa paljasta ihoa. Kyseistä nauhaa voi myös kantaa ruusukkeessa, jota käytetään puvun oikeassa miehustassa. Ruusukkeessa tulee olla 2-3 silmukkaa molemmin puolin.

6 § KUNNIAKAS, eli Kovasti, Urhokkaasti, Nerokkaasti sekä Näennäisen Innokkaasti Ahkeroinut Killisti: AS

KUNNIAKAS-kunnianosoitus voidaan myöntää ansiokkaasta toiminnasta killan tarkoitusperien hyväksi. Kunnianosoitus voidaan myöntää joko pitkäjänteisestä työstä tai poikkeuksellisen ahkerasta lyhytaikaisesta toiminnasta. KUNNIAKAS kunnianosoitus voidaan myöntää killan nykyiselle tai entiselle jäsenelle, ei kuitenkaan kunniajäsenelle.

Kunnianosoitusta ei voida myöntää killan hopeisen tai kultaisen ansiomerkin saaneille eikä hallituslaisille heidän toimikautensa aikana. Kunnianosoitukset julkaistaan ja, mikäli mahdollista, myös luovutetaan Eskalaatiossa / Wappusitseillä.

KUNNIAKAS-kunnianosoitukset myöntää hallitus joka päättää myös kunnianosoituksen vuotuisesta sisällöstä.

Luku 2: Ansiomerkkien ehdottaminen ja myöntäminen

7 § Ansiomerkkien ehdottaminen

Killan jäsenet voivat tehdä ehdotuksen killan ansiomerkin saajasta. Ehdotuksia voi osoittaa hallituksen varapuheenjohtajalle ympäri vuoden.

Varapuheenjohtaja tiedottaa jäsenistölle mahdollisuudesta ehdottaa killan ansiomerkkejä viimeistään kaksi kuukautta ennen ansiomerkkien jakamista.

Ehdotuksen tulee olla kirjallinen ja sisältää vähintäänkin seuraavaa: ehdotuksen tekijä, ansiomerkin saaja, ansiomerkin laatu ja perustelut ehdotukselle.

8 § Ansiomerkkityöryhmän järjestäytyminen

Hallituksen varapuheenjohtaja kokoaa ympärilleen ansiomerkkityöryhmän, jonka puheenjohtajana hän toimii. Työryhmän puheenjohtaja ilmoittaa työryhmän perustamisesta ja kokoonpanosta killan hallitukselle.

Työryhmän jäsenten tulee edustaa kiltalaisia laajasti ja omata kattava ymmärrys killan toiminnasta kokonaisvaltaisesti. Työryhmän kokoonpano ei ole julkinen ja työryhmän toiminta on luottamuksellista toimikauden aikana. Työryhmän jäsenelle taikka killan istuvalle puheenjohtajalle ei voida esittää ansiomerkkiä. Työryhmän jäsenen on mahdollista erota työryhmästä.

Työryhmä valmistelee esitykset killan ansiomerkkien saajista killan hallitukselle killan jäsenten tekemien ehdotusten perusteella. Työryhmän perustamisen jälkeen se ei käsittele uusia ehdotuksia toimintansa aikana. Poikkeuksena tähän on työryhmän sisältä tulevat ehdotukset.

9 § Ansiomerkkien myöntäminen

Killan ansiomerkkejä voidaan myöntää ainoastaan hallituksen hyväksymän ansiomerkkityöryhmän esityksen perusteella. Työryhmä toimittaa hallitukselle ensimmäisen esityksen ansiomerkin saajista viimeistään kolme viikkoa ennen ansiomerkkien jakamista. Työryhmällä on vain yksi voimassa oleva esitys. Ennen seuraavaan esityksen toimittamista työryhmän on saatava ilmoitus hallituksen tekemästä päätöksestä.

Hallitus voi hyväksyä esityksen kahden kolmasosan (2/3) äänienemmistöllä tai hylätä sen. Hylätyn esityksen yhteydessä hallituksella on velvollisuus perustella tekemäänsä päätöstä työryhmälle.

10 § Ansiomerkkien luovuttaminen tai hankkiminen

Ansiomerkit luovutetaan niiden käyttöön oikeutetuille henkilöille killan vuosijuhlassa, mikäli mahdollista. Kultaisen ansiomerkin luovuttamisen yhteydessä luovutetaan myös sen kantamiseen tarkoitettu nauha.

Luku 3: Virkatunnukset

11 § Toimihenkilötunnus

Killlan pronssinen merkki on killan toimihenkilöiden tunnus. Kaikilla killan nykyisillä ja entisillä toimihenkilöillä on oikeus käyttää pronssista merkkiä, ja sitä käytetään akateemisen kunniamerkin tavoin. Merkin halkaisija on 11mm.

12 § Hallituksen merkki

Hallituksen merkki on halkaisijaltaan 11 mm ja se on hopean värinen. Killan nykyisillä ja entisillä hallituksen jäsenillä, sekä nykyisillä ja entisillä oltermanneilla on oikeus halutessaan käyttää hallituksen merkkiä. Pinssiä tulee kantaa akateemisen kunniamerkin tavoin. Hallituksen merkkiä ei kuulu käyttää yhdessä ansiomerkkien kanssa.

Luku 4: Muut ohjeistukset

13§ Killan ulkopuoliset kunnianosoitukset

Killan hallituksen vastuulla on pyytää vuosittain syyskuussa ehdotuksia kiltalaisilta PTKn jäseniksi ehdotettavista henkilöistä ja huolehtia esitysten toimittamisesta AYYlle.

14§

Niistä asioista, joista säännöissä ei ole määrätty, päättää killan hallitus.

1 Like

Yleisesti ottaen todella hyvän oloinen! Koska kuivien (?) sääntötekstien muotoilu ja kirjoitusasu ovat sydäntäni lähellä, on tässä joitain omia yleisiä ja yksityiskohtaisempiakin mietteitä.


(Disclaimer: Osa näistä on ihan oman mielenkiinnon vuoksi, ei siksi että ihan oikeasti tahtoisin niitä tarkennettavan lopulliseen ohjesääntöön :D)


Niitä oikeita sisältöasioita:

 • 2 §: Ennen merkkiohjesäännössä on ollut maininta siitä, että ansiomerkkejä voidaan myöntää yli enimmäismäärän, jos hallitus niin yksimielisesti päättää. Tätä mahdollisuutta ei enimmäismäärien noston vuoksi ilmeisesti enää olisi?

 • 3 §: Kenelle tai minne arvonimiesitys pitää toimittaa? Riittääkö hyvä idea kiltakokouksessa, vai pitääkö se ilmaista jossain jo aiemmin?

 • 6 §: Vähän vierastan tuota nimeä, mutta noin periaatteessa omasta mielestä erinomainen ajatus! Killalta onkin puuttunut vastaava tapa kiittää ja palkita ansioituneita kiltalaisia. Tykkään myös siitä, ettei kunnianosoituksesta ole sen tarkemmin säädetty, vaan hallitus saa käyttää omaa harkintaansa.

  Voiko se aiheuttaa haasteita, että hallitus päättää keskenään tunnustuksen saajista, (ilmeisesti) ilman varsinaista ehdotusten keräämistä? Potentiaalisia palkittavia henkilöitä kun varmasti löytyisi monia myös niiden aivan näkyvimpien kiltalaisten ulkopuolelta – näkeekö hallitus kaikkialle? Ja riittääkö hallituksen aika wapun alla kaiken muun tohinan ohella myös kunnianosoituksen saajien huolelliseen pohtimiseen? Kevät voi muutenkin olla varsin kiireinen hallitukselle.

  Tuo ansiomerkkien saaneiden sekä halituksen rajaus kunnianosoituksen saajien ulkopuolelle on varsin perusteltu, mutta voiko sama henkilö saada KUNNIAKAS-kunnianosoituksen useana vuonna?

  Onko sen pakko olla kirjoitettu capsilla? Vaikka on tää ehkä parempi kuin sen ilmiselvä vastine KunniakAS… :D

 • 7 § Eli periaatteessa ansiomerkkiehdotuksen voisi tehdä milloin vain, mutta siitä muistutetaan vielä erikseen ennen stimua?

 • 8 § Tästä toivottiin erityisesti kommentteja, mutta ei mulla oikein mitään isompaa oo : D Hyvältä toi mun mielestä vaikuttaa, hyvä vaan jos tulee vähän selkeämmät kehykset ansiomerkkityöryhmän toimintaan.

  Mitä tarkoittaa se, että ”työryhmän toiminta on luottamuksellista toimikauden aikana”? Sitä, että ne ei spoilaa ansiomerkkien saajia etukäteen?

  Miten työryhmän jäsen voi erota? Ilmoittamalla työryhmän puheenjohtajalle?

 • 11 § Mielestäni tosi hyvä ajatus ottaa pronssinen pränikkä toimarimerkiksi, parhaassa tapauksessa se antaa jo itsessään tunnustusta toimihenkilöviroissa toimiville. Nykyisellään pronssinen pränikkä näkee muutenkin todella vähän käyttöä.… ja sitten niitä kirjoitusasuun ja muotoiluun liittyviä asioita (en pahastu jos joku skippaa nää)


Kirjoitusasujutut

[1 §] Ansiomerkit ja tunnukset ovat Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n antamia tunnustuksia, jolla osoitetaan kunnioitusta ansiokkaille henkilöille jakamalla seuraavia kunnianosoituksia…

Ihan ensimmäinen virke on kovin epäselvä, siinä on tavallaan kaksi ajatusta yhdessä (”Ansiomerkit ja tunnukset ovat killan antamia tunnustuksia” ja ”Kilta osoittaa kunnioitusta jakamalla seuraavia kunnianosoituksia”). Ehkä jotain ”Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry myöntää ansioituneille henkilöille seuraavia kunnianosoituksia …”

[4 §] Kunniajäsenyys on määritelty killan säännöissä 5 §:ssä.

Ehkä vähän pessimistinen näkökulma, mutta ei välttämättä kannata ihan noin tarkasti viitata killan sääntöihin, kun on aina riski siitä, että killan sääntöjä aika-ajoin muutettaessa myös tuo pykälä saattaa jossain vaiheessa vaihtua joksikin toiseksi. Lyön kaljan vetoa, että siinä hypoteettisessa tilanteessa merkkiohjesäännön päivittäminen uusia sääntöjä vastaavaksi unohtuu.

[5 §] Kaikkia tässä asiakirjassa määriteltyjä kiltatunnuksia ja -merkkejä tulisi käyttää sitä kunnioittavassa tilaisuuksissa.

Tarkoittanee, että niitä tulee käyttää ainoastaan niiden arvolle sopivissa tilaisuuksissa? (+ “niitä kunnioittavissa tilaisuuksissa”?)

[6 §] Kunnianosoitukset julkaistaan ja, mikäli mahdollista, myös luovutetaan Eskalaatiossa / Wappusitseillä

Vähän tyylikkäämpi voisi olla ”Eskalaatiosssa tai Wappusitseillä”

[6 §] KUNNIAKAS-kunnianosoitukset myöntää hallitus joka päättää myös kunnianosoituksen vuotuisesta sisällöstä.

Ihan oikea pilkunviilaus: ”… hallitus , joka päättää…” =D

[9 §] Työryhmä toimittaa hallitukselle ensimmäisen esityksen ansiomerkin saajista viimeistään kolme viikkoa ennen ansiomerkkien jakamista. Työryhmällä on vain yksi voimassa oleva esitys. Ennen seuraavaan esityksen toimittamista työryhmän on saatava ilmoitus hallituksen tekemästä päätöksestä.

Hallitus voi hyväksyä esityksen kahden kolmasosan (2/3) äänienemmistöllä tai hylätä sen. Hylätyn esityksen yhteydessä hallituksella on velvollisuus perustella tekemäänsä päätöstä työryhmälle.

Tuosta ymmärtää kyllä asian, mutta osittain vähän tönkösti muotoiltu. ”Työryhmä toimittaa hallitukselle esityksensä ansiomerkin saajista viimeistään kolme viikkoa ennen ansiomerkkien jakamista. Hallitus voi hyväksyä esityksen kahden kolmasosan (2/3) äänienemmistöllä, tai hylätä sen. Hylätyn esityksen yhteydessä hallituksella on velvollisuus perustella tekemäänsä päätöstä työryhmälle, jonka pohjalta työryhmä tekee uuden esityksen hallitukselle.” Tai jotain, eipä kyllä toikaan kovin hyvä ole.

10 § Ansiomerkkien luovuttaminen tai hankkiminen

Otsikossa puhutaan luovuttamisesta tai hankkimisesta mutta sisällössä vain luovuttamisesta, puuttuuko siitä osa?

[10 §] Ansiomerkit luovutetaan niiden käyttöön oikeutetuille henkilöille killan vuosijuhlassa, mikäli mahdollista.

Vähän epäjuhlavasti ilmaistu :b ”Myönnetyt ansiomerkit luovutetaan killan vuosijuhlassa…” tjsp?

[12 §] Hallituksen merkkiä ei kuulu käyttää yhdessä ansiomerkkien kanssa.

Ehkä ennemmin ”ei tule käyttää” tjv

[14 §] Niistä asioista, joista säännöissä ei ole määrätty, päättää killan hallitus.

Mun mielessä toi viittaa nyt killan sääntöihin, vaikka ehkä kaikki ymmärtääkin mitä sillä tarkoitetaan : D Mutta silti, ”Niistä asioista, joista killan säännöissä tai tässä ohjesäännössä ei ole määrätty, päättää killan hallitus”?

Sori, innostuin! Vaikka näitä oli lukumäärällisesti monta, suurin osa noista (varsinkin muotoilujutuista) oli kyllä varsin pieniä tai merkityksettömiä pilkunviilauksia : D Kiitos työryhmälle hyvästä valmistelusta!

1 Like

P.S. Nyt yön yli nukuttua tuo kunnianosoituksen nimikin on varsin toimiva, mutta innostuin silti myös etsimään täältä, josko tuolla -AS -formaatilla löytyisi muitakin hyviä kunnianimityksiä. En sieltä kyllä kovin käyttökelpoisia nimityksiä löytänyt, mutta mainittakoon silti kunniamainintoina ainakin KELVOKAS, TASOKAS, LAHJAKAS, HERRANJESTAS ja GRÖNLANNINVALAS. :smiley:

1 Like

Hei,

Sain viimein luettua tän kunnolla läpi, joten tässä mun kommentit.

Ensinnäkin hienoa, että palkitsemiskäytänteitä on lähdetty miettimään ja uudistamaan. Mielestäni on hyvä, että kultaisen ja hopeisen ansiomerkin rinnalle on suunniteltu keveämmin perustein myönnettävää huomionosoitusta. Mietin kuitenkin, onko tarvetta kahdelle erilliselle huomionosoitukselle (arvonimi ja KUNNIAKAS) vai täyttäisikö toinen näistä/jokin kombinaatio tarpeen. Olisikin kiva, jos pohdintaa näiden suhteen voisi avata enemmän.

Komppaan Akselia kielioppiasioissa ja haluan vielä nostaa esille muutaman pointin kieleen liittyen. Jossain toisessa kontekstissa en välttämättä olisi edes nostanut näitä esille, mutta koen, että virallisissa ohjesäännöissä on hyvä kiinnittää käytettyyn kieleen erityistä huomiota.

Kielen yhtenäisyys

 • Mihin viitataan, kun puhutaan ansiomerkeistä? Kultaiseen ja hopeiseen ansiomerkkiin vai myös toimihenkilötunnukseen ja hallitusmerkkiin. Esimerkiksi “Ansiomerkkejä voidaan kutsua myös präniköiksi”.
 • Puhutaanko tunnuksesta, merkistä vai pinssistä. Useamman termin käyttäminen on ok, kunhan tämä ei aiheuta hämmennystä. Tällä hetkellä esimerkiksi Toimihenkilötunnuksen sijaan voisi puhua mieluummin toimihenkilön merkistä (tai toimihenkilömerkistä) ja tehdä siitä yhtenäisemmän hallituksen merkin kanssa (hallitusmerkki kuulostaa omaan korvaan paremmalta).

Tekstin järjestys

 • Minkä alakohdan alla eri asioita tuodaan esille ja missä järjestyksessä?
  • Käyttöohjeet käydään läpi ennen kuin kaikkia merkkejä on esitelty.
  • 4 §:n ensimmäisessä ja viimeisessä lauseessa puhutaan säännöistä, kun taas niiden välissä merkistä ja sen luovuttamisesta.

Toivottavasti saitte ajatuksistani kiinni ja laittakaa ihmeessä viestiä, jos kaipaatte selvennystä :slight_smile:

Moikka moi Mari ja Akseli!

Molempien teidän kommenttien pohjalta tehtiin muutoksia ja korjauksia itse viimeiseen ohjesääntöehdotukseen. Kohta kohdalta kaikkia näistä en nyt käy tässä vastauksessa, mutta kokouksessa koko ohjesääntö käsitellään mukaan lukien teidän nostamat ehdotukset. Pyrin vastaamaan lyhyesti vielä tässä:

Kielen yhtenäisyys - muutettiin yhtenäisemmäksi. Ajatuksena pränikkäkohdalla on kietoa myös killan historia tähän. Ei haluta, että tulee tuntemus kuin pränikkä sanana tai ansiomerkin pränikkänä kutsuminen ei olisi ok. Se vain on selkeämpi puhua ansiomerkeistä.

Tunnukset merkit ja pinssit koitettiin yhdenmukaistaa asianmukaisista pykälistä.

Tekstin järjestyksen kannalta tapoja olisi monenlaisia, ja päätettiin jaotella näitä lukuihin. Periaatteessa moni tapa voisi toimia, ja vallitseva ehdotus on mielestäni riittävän selkeä ja luettava. Laaja muokkaaminen tekstin järjestyksessä olisi ollut työläs.

2 §: Ennen merkkiohjesäännössä on ollut maininta siitä, että ansiomerkkejä voidaan myöntää yli enimmäismäärän, jos hallitus niin yksimielisesti päättää. Tätä mahdollisuutta ei enimmäismäärien noston vuoksi ilmeisesti enää olisi? - kokoukselle on toimitettu tästä äänestettäväksi versio, jossa tällainen vaihtoehto myös on. Ajatuksena olisi myös, että hallitus ei välttämättä voisi omatoimisesti nostaa täten määrää.

§6 Voiko se aiheuttaa haasteita, että hallitus päättää keskenään tunnustuksen saajista, (ilmeisesti) ilman varsinaista ehdotusten keräämistä? - Voi aiheuttaa, mutta ajatuksena on myös tehdä työkalu jolla hallitus voi ilman laajempia yhdistysteknisyyksiä palkita kiltalaisia parhaaksi katsomallaan tavalla pykälän puitteissa. Hallitus ei varmasti näe kaikkialle, mutta ei myöskään ansiomerkkityöryhmä.

Tuo ansiomerkkien saaneiden sekä halituksen rajaus kunnianosoituksen saajien ulkopuolelle on varsin perusteltu, mutta voiko sama henkilö saada KUNNIAKAS-kunnianosoituksen useana vuonna? - ei voi saada.

Kaikkeen mihin en tässä vastannut pyrin vastaamaan kiltakokouksessa tai on jo huomioitu muutoksissa. Kiitos palautteesta, se oli todella arvokasta ja auttoi huomaamaan asioita jotka olisivat menneet ohi! Vastasin myös lyhyesti aiemmin telegrammissa.