Lukkarimestari / Songmaster 2024

English below!

Heissulivei!

Meikä mandariini(mies) on Nykänen! Mä oon kolmannen vuoden opiskelija ja nyt mä haen rakkahan kiltamme lukkarimestariksi 2024!

Laulaminen ja laulukulttuuri on hyvin merkittävä osa kilta- ja teekkarikulttuuria ja siksi se onkin aivan ihastuttava asia. Tämän johdosta olisinkin mitä kiinnostunein edistämään ja ylläpitämään kiltamme erinomaisen railakasta laulua!

Seuraavaksi muutamia tiiviitä lauseita kiteyttämään ajatusvirtaani:

  • Haluaisin laajentaa sitseillä kuultavien laulujen monipuolisuutta ja edistää uusien laulujen kulttuuria esimerkiksi koittamalla elvyttää sanoituskilpailun.
  • Viime vuosina on tehty hyvää duunia englanninkielisen lukkaroinnin edistämiseksi ja tavoitteenani olisi tätä myös jatkaa.
  • Pidetään yllä kiltamme aasinsiltojen hyvä taso!
  • AS:n lukkaritoimikunnan sisäiseen pöhinään keskittyminen, koska kun lukkareilla on hyvä meininki niin välittyy se myös yleisöön.
  • Keskittyä yhteistyöhön IE:n kanssa: Kommunikaatio ajoissa ja tapahtumakonseptien pallottelua yhdessä kenties.

Pestiin olisin lähtemässä suurella innolla, muutama tapahtumaideakin kenties jo takataskussa ;). Aasinsiltoja ainakin kaksi (ehkä yksi) valmiina viihdyttämään (piinaamaan) yleisöä! Mellansup.

Alla minä ja kuinka hauskaa lukkareilla tulee olee ens vuonna

///

Heissulivei!

I mandarin(man) am Nykänen! I’m a third year student and now I’m applying to become a songmaster of AS for the year 2024!

Singing and song culture is a very important part of guild and teekkari culture and that’s why it’s such a lovely thing. Therefore, I would be most interested in promoting and maintaining the excellent and lively singing of our guild!

Here are a few concise sentences to sum up my train of thought:

  • I would like to expand the variety of songs heard at the sitsit and promote the culture of new songs, for example by trying to revive the songwriting competition.
  • In recent years, good work has been done to promote English-language songmastering and my aim would be to continue this.
  • Let’s keep up the good standards of our guild’s donkey bridges!
  • Focusing on the internal buzz of the AS songmaster committee, because when the songmasters are in a good mood, it is also transmitted to the audience.
  • Focus on cooperation with IE: Communication in time and brainstorming event concepts together perhaps.

I’d be very excited to tackle this task, maybe a few event ideas already in my back pocket ;). At least two (maybe one) donkey bridges ready to entertain (torment) the public! Mellansup.

Here’s me and how fun songmasters’ will have next year

14 Likes