Laulukirjatoimikunnan toimintasuunnitelma 2020

Laulukirjatoimikunnalla on vuoden aikana yksi suuri tavoite: tuottaa killalle uusi laulu kirja vuoden 2020 aikana. Laulukirja tulee olemaan kovakantinen sekä mahdollisesti kantaa uutta nimeä ja on killan uuden brändin mukainen. Tähän tavoitteeseen päästäkseen toimikunta aikoo pitää toimitusiltoja, jolloin kasataan kirjan sisältöä. Tämän ulkopuolella toimikunnan jäsenet edistävät omien osa-alueidensa tehtäviä, kuten visuaalista suunnittelua ja painatuksen järjestelyä. Toimikunnan vuosikello pääpiirteittäin: keväällä laulujen keräämistä ja visuaalisen ilmeen suunnittelua, kesällä (ja alkusyksystä) laulukirjan taittoa, syksyllä tekijänoikeuksien hankkimista sekä kirjan painattamista. Tavoitetila on, että uusi laulukirja julkaistaan Stimulaatioviikon tienoilla.

Briefly in english:
The Songbook committee has a single goal during the year, to produce a new songbook for the guild. If everything goes according to the plan, the new song book will be published near or during Stimulaatio week.