Laulukilpailu / Song Competition

AS-laulukilpailu 2020 / AS- song competetition 2020

Edellä mainittakoon jalon kilpamme oikut ja raamit, joten lukenethan ne oikeaoppisesti teekkarihenki ja ilonpito mielessäpitäen.

The following shall introduce the rules and customs of our noble competition, so read them well and with care as is expected of any teekkari or member of AS. (English listing will be found below the Finnish)

Sinut on kutsuttu osallistumaan AS:n perinteikkäiseen laulukilpailuun. Kun Sinä, kunnioitettu lyyrikko, olet Arwowaltaisen Raadin tarkan, tuomitsevan sekä juomitsevan katseen alla tähän uljaaseen kilpaan osallistuva, tulee sinun mielessäsi visusti pitää ja tarkkaan säilyttää seuraavat asiat:

AS:n Laulukilpailun säännöt

 1. Kilpailussa on kolme sarjaa: Otaniemi, Wapaa- ja International-sarja.
 2. Otaniemi-sarjaan lähetetyn kappaleen täytyy jollakin henkisellä tai fyysisellä tavalla koskettaa, tai jopa suorastaan olla osa rakasta teekkariyhteisöämme tai Aasikansaa.
 3. Wapaaseen sarjaan osallistuvan kappaleen pitää olla tulkittavissa lauluksi. Wapaan sarjan kappaleiden ei tarvitse noudattaa sääntöjen kohtaa 8, myös kohtaa 9 katsottaneen hieman läpi sormien.
 4. International -sarjaan on kuten Wapaa sarja, mutta kaikki sarjaan osallistuvat kappaleet tulee sanoittaa englanniksi.
 5. Kilpailuun saa osallistua kuka tahansa riittävän lauluhenkinen opiskelija tahi joku muu akateeminen henkilö, joka itsensä sydämessään riittävän aASiksi tuntee.
 6. Kilpailuun saa osallistua niin monella lyriikan taidonnäytteellä kuin haluaa, ja niin moneen sarjaan kuin mahdollista, joskin kukin kappale saa osallistua vain yhteen sarjaan kerrallaan.
 7. Sarjojen voittajat ja muut pistesijat päättää Automaatio- ja Systeemitekniikan killan kulttuuritoimikunnan asettama Arwowaltainen Raati suuressa wiisaudessaan kilpailun henkeen sopivalla tavalla. Raadin jäsenet ovat kuitenkin jäävejä osallistumaan itse tähän kilpailuun.
 8. Laulujen sanoitusten pitää olla sellaisen melodian päälle tehty, ettei siitä ole vielä enemmän tahi vähemmän tunnettua teekkarimaista laulua kirjoitettu.
 9. Kilpailulaulut eivät saa olla ennen esitettyjä, toisilta varastettuja tahi muuten viekkaudella ja vääryydellä kirjoitettuja. Vilpistä seuraa Arwowaltaisen Raadin säätelemä, mitä ankarin rangaistus.
 10. Kaikkien laulujen tulee olla hyvällä teekkarihengellä sanoitettuja ja pilke silmäkulmassa tehtyjä. Mikäli rienaavia, mauttomia tai jopa liiaksi maustettuja kappaleita esiintyy, määrätään laulun kirjoittaja Arwowaltaisen Raadin tuomitsevan katseen alla esittämään tämä teoksensa wapunaattona Helsingin tuomiokirkon ylimmällä portaalla kappaleeseen myöskin verhoutuneena .

Kaikki runolliset tuotoksesi lähettänet sähkö-, pullo- tahi muulla sopivaksi näkemälläsi postilla osoitteeseen laulukilpailu@as.fi. Laulukilpailu sulkeutuu AS:n laulusaunan jälkeen, perjantaina 1.5.2020. Liitäthän mukaan lyriikan mestariteoksen lisäksi oman nimesi, yhteystietosi, vuosikurssisi, sarjan mihin kappaleesi ilmoittautuu sekä mielellään esimerkin kappaleesta, jonka päälle lurittelusi on sanoitettu.

Rules of the AS- song competition

 1. The competition consists of three series: Otaniemi-, Wapaa-(open) and International series.
 2. A song posted to the Otaniemi series must touch, or even be a part of, our beloved tech community or the AS-guild in some spiritual or physical way.
 3. A song participating in a free series must be possibly interpreted as a song. Wapaa series participants need not follow section 8 of the rules, in addition section 9 may be partially overlooked.
 4. The International series is just like the Wapaa series, but all lyrics in the series must be in English.
 5. The competition is open to any student with sufficient vocal vocation or to any other academic person who feels themselves a part of the AS-community
 6. You may enter as many lyrical works as you like to as many series, although each song can only be entered to one series at a time.
 7. Series winners and other points winners will be decided by the prestigious Jury, appointed by the Guild of Automation and Systems Technology Guild, in their great wisdom, in a manner appropriate to the spirit of competition. However, members of the jury are barred to enter this competition themselves.
 8. The lyrics of the songs must be made to a tune from which has not been written a more or less well-known teekkari song.
 9. Competition songs must not have been previously performed, stolen from others, or otherwise written with cunning nor injustice. Any deceit noted by the jury, will be punished accordingly.
 10. All songs should be lyrically done with a good techie spirit and a spark in the eye. In cases of obscene, tasteless or overboard songs, the songwriter is ordered under the gaze of the prestigious Jury to perform this work on the highest step of the Helsinki Cathedral on the day ‘fore Wappu. This is to be done clad in the written song.

Send all your poetic output by e-mail, bottle or any other mail you see fit to laulukilpailu@as.fi. The song competition closes on 1.5.2020 . In addition to the lyrical masterpiece, please include your name, contact information, your course year, the series in which your song will be enrolled, and an example of the song to which tune your lyricism is sung.

Laulukilpailun aikaa on jatkettu kalenterivappuun asti (1.5.2020)!