Kutsu kiltakokoukseen ti 20.7.2021 klo 17:30, etäkokous

En saanut liitteitä kytkettyä julkaisuun. Ne löytyvät killan telegram tiedotuskanavalta, sekä jäsenille sähköpostitse lähetetystä kokouskutsusta.

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry

KOKOUSKUTSU

20.7.2021

Automaatio- ja systeemitekniikan killan hallitus kutsuu koolle ylimääräisen kiltakokouksen tiistaina 20.7. klo 17:30 alkaen. Kokous pidetään etäkokouksena. Kokouksen fyysinen paikka on Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n kiltahuone, Maarintie 8, 02150 Espoo.

Etäosallistuminen vaatii Zoom-yhteyden kokoukseen sekä tunnistautumisen videoyhteyden kautta kokouksen alussa. Linkki Zoom-kokoukseen tulee saataville Automaatio- ja systeemitekniikan killan Telegram-tiedotuskanavalle ennen kokousta.

Kokouksessa käsitellään esitykset killan ohjesääntöjen muutoksista sekä killan yhdenvertaisuussuunnitelma. Esitykset koskevat haalariohjesääntöä, merkkiohjesääntöä, lippuohjesääntöä sekä excursio-ohjesääntöä. Muutosehdotukset ja yhdenvertaisuussuunnitelma ovat liitteenä kokouskutsussa, ja voimassa olevat säännöt löytyvät listattuna täältä (killan verkkosivulta virallisuudet osio).

Kiltalaisilla on mahdollisuus keskustella muutosesityksestä killan hallinnoimalla AivanVirallinen-Telegram-kanavalla ennen kokousta. Osasta muutosehdotuksista on ollut mahdollista keskustella jo ennen kokouskutsun lähettämistä.

Killan telegram tiedotuskanavan linkki: Telegram: Contact @automit
Killan foorumin linkki: https://forum.as.fi/

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n kiltakokous

ESITYSLISTA 20.7.2021

 1. Kokouksen avaus

 2. Kokouksen järjestäytyminen

 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

 5. Ilmoitusasiat

 6. Killan excursio-ohjesäännön muuttaminen

 7. Killan palkitsemisohjesäännön muuttaminen

 8. Killan merkkiohjesäännön uuden palkitsemismuodon nimen päättäminen

 9. Killan haalariohjesäännön muuttaminen

 10. Killan lippuohjesäännön muuttaminen

 11. Killan yhdenvertaisuussuunnitelman käsittely

 12. Muut esille tulevat asiat

 13. Kokouksen päättäminen

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n hallituksen puolesta

Espoossa 13.7.2021

Antti Regelin

Puheenjohtaja

Kohta 7 pitäisi varmaan olla merkkiohjesäännön muuttaminen, kuten telegramin kutsussa. Sama virhe on myös sähköpostissa, mutta liite on oikein. : /

Kohdat 7 ja 8 toisin päin? Järjestyksen voi muuttaa vielä kokouksessa, eli ei hätää.

Voitteko avata noita muutoksia ohjesääntöihin, joista ei ole ollut keskustelua, ettei tarvitse diffailla.

Terveisin,
: P

Joo, merkkiohjesääntö on oikea muoto jota tarkoitettiin! Korjataan vielä kokouksen alussa asia.

Kohdat 7 ja 8 ovat tietoisesti näin päin. Ajatuksena hyväksyä kohdassa 8 se muutoksena ohjesääntöön.

 • Rege