Kulttuurin toimintasuunnitelma

Yleistä

Kulttuuritoimikunta järjestää yleistä kivaa ja tapahtumia vähän miten missäkin muodossa. Se sisällyttää itseensä killan pelaajat, kulttuurikisällit, sekä liikuntatoimikunnan liikkujineen.

Toiminta kaikin puolin halutaan keskittää yhä enenevissä määrin kiltalaisten näköiseksi. Konkreettisesti tämä tarkoittaa tarvetta kyselyiden suorittamiseen killan sisäisen kulttuuritoiminnan suunnan tarpeesta, ja siitä millaisia tapahtumia halutaan ylipäänsä.

Kuitenkin tämänhetkisillä tiedoilla ollaan järjestämässä syksylle Automaatio- tai Automaatioteekkaripäivät syksylle kokoonpanolla x (joko muiden automaatioteekkareiden kanssa, tai teemana automaatio ja näin kutsuttaisiin mukaan esim. PT).

Ulkosuhteet

Ulkosuhteet on asia, jonka ympärille moni kulttuuritapahtuma tulevalle vuodelle kietoutuu. Odotamme tiivistä yhteistyötä TyT:n ja TKO-älyn kanssa. Teologien osalta keväälle on jo suunniteltu 22.4. TyTAS sitsit, joilla juhlistetaan jo 15. vuotta yhteistyötä, ja syksylle toivomme uudestaan yhteistä saunailtaa, ja kummankinpuoleista edustusta fuksitapahtumiin. TKO-älyn kanssa on suunnitteilla toinen yhteinen pelailu-teemainen tapahtuma erityisemmin syksylle, mikäli sopivaa ajankohtaa vielä keväälle ei lyhyellä varoitusajalla löydy.

Linkki-RY Jyväskylässä ja AUTEK Tampereella ovat suunnittelun kannalta kumpikin rajoittuneet excursioiden yhteydessä tapahtumiin majoituksiin ja sen yhteydessä yhteiseen tekemiseen saunomisen tai sitsaamisen muodossa. Omalta puoleltamme vierailut kumpaankin kaupunkiin rajoittunevat mahdollisiin rrrRankan yhteydessä tapahtuviin vierailuihin. Linkki-RY on omalla excursiollaan tulossa vierailemaan Otaniemessä 2.4., mihin yhteyteen olemme järjestäneet heille majoituksen yön yli. Huonojen aikataulujen takia, he eivät kuitenkaan ehdi kyseisenä iltana viettää aikaa kanssamme.

Liikuntatoiminta

Liikuntatoimikunnan resursseista menee suuri osa kausittaisten kilpasarjojen järjestämiseen. Erityisesti liikuntatoimikunnan kautta on pyritty lisäämään killan tapahtumiin kiltalaisten toiveita. Kevään puolella on, kirjoitushetkellä vielä avoinaisen kyselyn pohjalta (sulkeutuu 29.2.2020), tarkoitus järjestää kolme lajikokeilua. Todennäköisesti kyseiset lajikokeilut tulevat olemaan boulderointi, RUSH (trampoliinipuisto vierailu), sekä sulkapallo. Syksyllä pyritään saamaan aikaan myös jotain vastaavaa.

Huvitoiminta

Huvitoimikunta (isäntä ja emäntä + hattivatit) järjestää killalle tapahtumia yhdessä ASPU:n ja kulttuuritoimikunnan kanssa. Tapahtumissa otetaan tänä vuonna huomioon erityisesti englanninkielisyyden lisääminen sekä huolehditaan siitä, että tapahtumissa on kaikilla hyvä olla, niin hattivateilla kuin osallistujilla. Tapahtumien aikana on tärkeää, että järjestys säilyy ja kaikilla on hyvä olla. Hattivatteja pyritään virkistämään erilaisilla virkistyksillä. Tavoitteena olisi myös saada tapahtumiin osallistujia mahdollisimman laajasti eri vuosikursseilta ja eri pääainelinjoilta. Tänä vuonna Huvitoimikunta on myös päättänyt tukea kestävää kehitystä tekemällä kasvisruokaa omissa tapahtumissan.

Keväällä IE:n järjestämiä sitsejä ovat ELEC-fuksisitsit (Inkubion ja SIK:n kanssa), ystävänpäiväsitsit (TIK:n ja FK:n kanssa), speed dating -sitsit (tavoitteena tehdä vähän erilaiset sitsit), fuksien wappusitsit (SIK:n ja PT:n kanssa), wappusitsit (SIK:n kanssa) ja lakkisitsit (KIK:n kanssa).

Syksyllä järjestetään killan phuksisitsit, poikkitieteelliset sitsit, sukusitsit ja ainakin yhdet teemasitsit, toivottavasti jonkun killan kanssa, jonka kanssa ei keväällä jo järjestetty.