Kokouskutsu, Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n vuosikokous 2.3.2021 klo 15:00

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry
KOKOUSKUTSU
2.3.2021

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 2.3.2021 klo 15:00 alkaen. Kokous pidetään etäkokouksena lain 677/2020 nojalla. Kokouksen fyysinen paikka on Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n kiltahuone, Maarintie 8, 02150 Espoo. Kokoukseen kaikkiin kohtiin voi osallistua etänä. Etäosallistuminen vaatii Zoom-yhteyden kokoukseen sekä tunnistautumisen videoyhteyden kautta kokouksen alussa. Linkki Zoom-kokoukseen tulee saataville Automaatio- ja systeemitekniikan killan Telegram-tiedotuskanavalle ennen kokousta.

Killan telegram tiedotuskanavan linkki: Telegram: Contact @automit
Killan foorumin linkki: https://forum.as.fi/

Kokouksessa käsitellään killan säännöissä käsiteltäviksi määritellyt asiat:

 • Toimintakertomus edelliseltä vuodelta
 • Tuloslaskelma ja tase liitetietoineen
 • Toiminnantarkastajien lausunto
 • Tilinpäätöksen hyväksyminen
 • Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
 • Hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle
 • Hallituksen valmistelema talousarvio kuluvalle toimikaudelle
 • Killan varsinaisten jäsenten ja ulkojäsenten jäsenmaksun suuruus seuraavaksi lukuvuodeksi

Kokouksen esityslista on ohessa.

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n vuosikokous 2021
ESITYSLISTA 2.3.2021

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Ilmoitusasiat
 6. Vuoden 2020 toimintakertomus
 7. Vuoden 2020 tilikertomus ja tilinpäätös
 • Toiminnantarkastajien lausunto vuodesta 2020
 • Tilinpäätöksen hyväksyminen
 1. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2020 tilivelvollisille
 • Vastuuvapaudesta päättäminen
 1. Killan toimintasuunnitelma vuodelle 2021
 2. Killan talousarvio vuodelle 2021
 3. Muut esille tulevat asiat
 • Ponnet
 1. Kokouksen päättäminen

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n hallituksen puolesta,

Antti Regelin
Puheenjohtaja
Espoossa 23.2.2021

1 Like