Killan puheenjohtajaksi ja hallituksenmuodostajaksi

Henkeen ja vereen

Arvon aASit. Haen killan puheenjohtajaksi ja hallituksenmuodostajaksi. Olen Sakari Ropponen ja olen ollut killassa aktiivi jo phuksivuodestani (‘18) asti. Killassa olen ehtinyt tehdä kaikenlaista, jolloin yksi jos toinenkin kultainen muisto on ehtinyt kertyä -puhumattakaan ystävistä. Askin pian avautuessa moni pääseekin taas ystäviensä kanssa muistelemaan ja luomaan uusia muistoja killistien keskuudessa. Kiltamme on olemassa tuen, yhteisöllisyyden ja hauskanpidon mahdollistamiseksi, ja tätä kaikkea minä haluan edistää ja ylläpitää.

Kilta tarvitsee jämeriä toimareita, jotka osaavat tarpeen tullen ohjata toimintaa irti kangistuneista perinteistä. Kilta tarvitsee myös toimareita, jotka uskaltavat tarpeen tullen pitää kiinni perinteistä. Kilta on tekijöidensä näköinen. Näin edellä mainittu pätee aivan erityisesti hallituksen jäseniin, ja puheenjohtajaan. Vuorovaikutusta tarvitaan, ja sen edellytys on monipuolinen hallitus -sekä akateemisen iän kannalta, että pääaineiden. Kiltamme pitää sisällään useammasta pääaineesta koostuvan kirjavan joukon, joiden kaikkien ääni tulisi tulla kuulluksi erityisesti nyt, kun yliopisto on hajauttamassa niitä eri hakukohteiden alle. Nyt jos koskaan täytyy pitää hyvää huolta, että AS pysyy sinä AS:nä jota me kaikki rakastamme.

Miksi minä?

Olen nähnyt mikä tekee tästä killasta hienon, ja mikä yhdistää sen monipuolista jäsenistöä. Hakiessani hallituksenmuodostajaksi, tiedän joutuvani tekemään vaikeitakin valintoja. Edellisen hallitusvuoteni (‘20) myötä tiedän, että hyvä hallitus toimii parhaiten tiiviinä kokonaisuutena. Tutustuminen ja yhdessä asioiden tekeminen on tämän keskiössä. Kasvotusten pitää nähdä säännöllisesti, ja tutustumiseen kannattaa käyttää aikaa. On vaikea tehdä yhteistyötä pelkän näyttöpäätteen kanssa. Pidän ensisijaisena tavoitteena löytää hallituslaisia, joilla on palo, into ja eväät tuleviin hommiinsa. Kaikki hallitushommat ovat vaativia, ja tulen haastattelemaan kaikki hakijat kattavasti.
Olen johtanut tänä vuonna lukkaritoimikuntaa ja edellisenä vuonna kulttuuritoimikuntaa. Tiedän miltä toimikuntien sisällä näyttää kun asiat toimivat, ja erityisesti sen mitä tarvitaan hyvän ilmapiirin ylläpitoon. Puheenjohtajana johtaisin 12-henkistä kokonaisuutta, jonka tulee pystyä paitsi jaksamaan vuoden läpi omien pestiensä parissa, myös tehdä yhteistyötä lukemattomien kokousten ja puintien aikana. Eittämättä osaan myös virkistää hallitusta tarpeen tullen, joten jaksaminen ei tule ongelmaksi.

Tavoitteet

Näin ensin kiitos kaikille kuluneen kahden vuoden aikana brändityötä edistäneille. Brändi elää killan mukana tarkoittipa se verkkosivujen ulkoasua, huudahduksia tai sitsilauluja. Se on se minä ulkopuoliset näkevät killan, ja miltä kiltalaisena tuntuu kuulua kiltaan. Olen ylpeä sanoessani olevani AS:ltä. Bränditoiminta alkoi halusta varmistaa, että kaikilla on sama mahdollisuus tuntea ylpeyttä ja yhteenkuuluvuutta tähän violettiin joukkoon. Nimiuudistus on jokseenkin jumiuttanut prosessia, ja pyrkisin pikimmiten johtamaan siihen liittyvät asiat maaliin alkuvuoden aikana. Tällöin upeiden toimareidemme energia voitaisiin ohjata eteenpäin uusiin aiheisiin brändin saralla.

Killan kasvaessa yhä suuremmaksi on tärkeää myös hyödyntää suurempaa kokoa. Puheenjohtajana haluan vaikuttaa vahvasti koulun ja killan yhteistyössä. Yliopistoyhteistyötä voisi hyödyntää enemmän esimerkiksi abimarkkinoinnin piirissä. Edellämainittu on päässyt hyvälle polulle tämän vuoden aikana ja siihen kannattaa panostaa vastaisuudessakin hakukohteiden erotessa. Suuren koon puitteissa on hyvä huomata, että kiltamme on täynnä osaavia tekijöitä ja esimerkiksi killan verkkosivujen lähdekoodi voisi olla julkista tietoa kiltalaisille. Uuden visuaalisen ilmeen ja pannun toiminnan parannusehdotukset olisi mahdollista tehdä paljon spontaanimmin ja killasta lähtöisenä. Lisäksi entisenä hallituslaisena ja killan toimarina tiedän, että killan drivet ja kaikki muukin tieto on kovin pirstaleisesti kasattua. Yksi näkymätön, mutta kaikkea toimintaa tehostava työnsarka olisi yhdistää killan toimivirkojen sisältöä yhtenäiseen driveen. Jakamisasetuksia on helppo säätää, kunhan asiat edes löytyvät.
Tästä päästäänkin tärkeimpään syyhyn miksi haluan puheenjohtajaksi arvoisaan kiltaamme. Haluan auttaa kiltaa selviämään sitä ravistelevasta hakukohteiden eroamisesta kaikkiaan yhtenäisenä, eloisana ja mukaantempaavana kokonaisuutena. Siinä prosessissa keskiössä ovat kiltalaiset, ja pyrin kaikissa killan päätöksissä kuulemaan juuri teidän ääntä.

TLDR:

Kuka/Mitä: Sakari Ropponen hallituksenmuodostajaksi ja killan puheenjohtajaksi
Suunta: Yhtenäinen, ja elinvoimainen

Olen oikea ehdokas sinulle, joka haluat killalle tilannetajuisen puheenjohtajan, joka tietää milloin delegoida ja milloin ottaa itse koppia hommista. Tunnen kiltamme ja olen nähnyt sen loistossaan myös koronaa edeltävinä vuosina, ja tiedän että minulla on osaamista ja tietoa luotsata nuoremmastakin teekkaripolvesta muodostuvaa hallitusta heitä kohtaavissa haasteissa. Pyrin muodostamaan hallituksen mahdollisimman kirjavasta joukosta sekä akateemisen iän, että pääaineopintojen kannalta, mutta valinnassa kuitenkin kaiken päihittää heltymätön palo kiltahommia kohtaan.

Kilta C.V.

 • 2021
  • Lukkarimestari
  • Varatoiminnantarkastaja
  • Abimarkkointitoimari
  • Varahalloped
  • Iso
 • 2020
  • Kulttuurimestari
  • Iso
 • 2019
  • Smurffi (Pikku-IE)
  • Lukkari
  • Iso
11 Likes