Killan eettinen ohjesääntö, Code of conduct

Hei kiltalaiset!

Oheessa killan brändityöryhmän työstämä killan eettinen ohjesääntö eli Code of conduct. Coc:n tarkoituksena on luoda killalle ohjesääntö, jonka avulla luodaan pohja epäasialliseen käytökseen puuttumiseen, sekä luodaan killalle häirintäyhdyshenkilön tehtävä.

Toivomme kommentteja asiakirjaan liittyen tänne foorumille tai Aivan Virallinen kanavalle. Kyseinen dokumentti tulee hyväksyttäväksi kiltakokoukseen osana hallituksen pohjaa.

Terveisin
Brändityöryhmä ja Hallitus '22


Hi fellow guild members!

Attached is the guild’s code of conduct, developed by the guild’s brand committee. The purpose of Coc is to create a guideline for the guild to create a basis for tackling inappropriate behavior and to create a role of harassment liaison person for the guild.

The document is unfortunately only in Finnish. This is because the official administrative language of the guild is Finnish, and it helps avoid misunderstanding the document when interpreting what is stated. An unofficial English translation is in the works and will be published as soon as possible.

Best regards
Brand committee and Board '22

1 Like