Hallitusesitys vuodelle 2023

Esitän hallituksenmuodostajana seuraavaa kokoonpanoa killan hallitukseksi vuodelle 2023. Kaikille valituille ja valitsematta tulleille on ilmoitettu henkilökohtaisesti asiasta.

Mikäli kysymyksiä herää, vastaan mielelläni Forumilla, Telegramissa (AivanVirallinen-kanava tai suoraan @kuningasaino) tai toisessa vaalikokouksessa 16.11. (klo 16:00 eteenpäin, TUAS-talo/Maarintie 8, sali TU2).

Esitys killan hallitukseksi vuodelle 2023

Puheenjohtaja - Aino Valkama

Varapuheenjohtaja - Jimi Oksman

Rahastonhoitaja - Linda Åström

Viestintämestari - Elias Erke

Fuksikapteeni - Tuomas Nykänen

MISC - Anthony Reineck

ISOpomo - Maria Saranpää

Isäntä - Emilia Kuisma

Emäntä - Elina Leiniö

Opintomestari - Maria Salmensaari

Yrityssuhdevastaava - Lucas Käldström

Kulttuurimestari - Lotta Makkonen

Lisätietoja

Olen päättänyt perusteellisen harkinnan jälkeen ehdottaa hallitukseen yhtä fuksikapteenia kahden sijasta. Kokoonpanossa ei ole muita muutoksia verrattuna hallituksen pohjaesitykseen.

----IN ENGLISH----

As the former of the board I propose the following people in the following responsibilities for the guild board for the year 2023. All applicants have received the information regarding whether they were chosen or not.

If there are any questions, I’m happy to answer them here on the Forum, on Telegram (AivanVirallinen channel or directly @kuningasaino), or at the second election meeting on 16.11. (16:00 onwards, TUAS/Maarintie 8, TU2).

Proposal of the guild board 2023

Chairperson - Aino Valkama

Vice Chairperson - Jimi Oksman

Treasurer - Linda Åström

Head of Communications - Elias Erke

Fuksi Captain - Tuomas Nykänen

MISC - Anthony Reineck

Tutor Boss - Maria Saranpää

Host - Emilia Kuisma

Hostess - Elina Leiniö

Master of Studies - Maria Salmensaari

Head of Corporate Relations - Lucas Käldström

Master of Culture - Lotta Makkonen

Additional information

I’ve decided after thorough consideration, to propose one Fuksi Captain as a board member instead of two. There are no other changes to the board’s proposal for board roles for 2023.

11 Likes

Moi Aino!

Ihan ok hallitus, mut onks fuksikapteeneja 2023 vaan yks vai tuleeko AS:llä olemaan kuitenkin toinen, hallituksen ulkopuolinen fuksikippari? Jos on niin miten tämä toinen henkilö valitaan?

Itse koin omana kipparivuonna, että Veeran kanssa parina toimimisesta oli enemmän hyötyä kuin mitä olisin vuoden alussa edes pystynyt kuvittelemaan! Toivottavasti voit avata vähän ensi vuoden ASPU:n rakennetta vastauksena tähän!

Rakkaudella,
Kalle

P.s. Onnea kaikille hallitukseen ehdotetuille!!!

1 Like

Moikka Kalle, kiitos kysymyksistä!

Ehdotus hallitukselle pohjaesityksen muutoksesta (joko niin, että ASPUssa on 1 fuksikapteeni toimariroolina, tai niin, että ASPUssa ei ole ollenkaan toista fuksikapteenia) on työn alla. Minä teen ehdotuksen hallitukselle, mutta otan sen valmistelussa mukaan vuodelle 2023 ehdotetun fuksikapteenin. Tärkeintä on löytää ratkaisu, mikä tuntuu järkevältä ensi vuoden hallituskipparista. Muutos pohjaesitykseen ja sen perustelut tulevat olemaan siis hallituksen käsittelyssä ennen toista vaalikokousta, mutta vaalikokouksessa ne esitellään koko killalle.

Esitän muutosehdotuksen hallitukselle ensi viikon hallituksen kokouksessa, 15.11. klo 10:00. Olet ja muutkin asiasta kiinnostuneet killan jäsenet ovat tervetulleita halutessaan kuuntelemaan ja keskustelemaan aiheesta. Kun muutosehdotus on käsitelty ja hyväksytty, voin vastata tähän viestiketjuun, miten pohjaesitystä päädyttiin muuttamaan. Vaalikokous on kuitenkin jo 16.11., eli järkevintä olisi kaikille hallituksen ulkopuolisille kiltalaisille osallistua keskusteluun vasta siellä.

Tämä esitys tulee olemaan lähtökohta sille, miten AS:n fuksitoimikunta muodostuu. Kuitenkin, ensi vuoden hallitus voi päättää olla valitsematta johonkin esityksessä olevaan toimihenkilörooliin ketään, tai voi päättää valita toimihenkilöroolin, mitä ei ole esitysrakenteessa. Tämän vuoksi korostan, että aktiivinen keskustelu aiheesta ja parhaista toimintatavoista tulee jatkumaan myös vaalikokouksen jälkeen. Olen itse tässä hallituksenmuodostajana ja mahdollisena ensi vuoden puheenjohtajana tukena ja apuna, mutta päätös ASPUn lopullisesta dynamiikasta (niiden jäsenten osalta, jotka eivät kuulu hallitukseen eli siten hallituksenmuodostajan esitykseen) on loppujen lopulta vuoden 2023 hallituksen.

Kuten mainittu, tärkeintä on löytää hallituksessa olevan fuksikapteenin kannalta paras ratkaisu.

Toivottavasti tämä vastasi kysymyksiisi, ja mikäli ei, vastaan mielelläni uusiin!

-Aino