Hallituksen muutosesitys merkkiohjesääntöön / The board's proposition to change the Badges of honour standing order

Moikka kilta,

hallitus esittää, että merkkiohjesääntöön lisättäisiin puheenjohtajiston käätyjä koskeva pykälä. Hallitus hyväksyi muutosesityksen kokouksessaan 10.10.2023 ja muutosesitys kokonaisuudessaan löytyy tästä:

Hallituksen muutosesitys merkkiohjesääntöön

Tiivistelmänä:

  • Uutena lisäyksenä pykälä 8 §:

8 § Puheenjohtajiston käädyt

Killan istuvalla hallituksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on oikeus käyttää
puheenjohtajiston käätyjä. Käätyjä käytetään akateemisissa juhlatilanteissa
juhlapuvun kanssa. Käädyt luovutetaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
käyttöön heidän hallituskautensa alkaessa.

Puheenjohtaja käyttää käätyä, jonka AS-tekstilogon kirjain “A” on täytetty ja kirjain
“S” on ontto. Varapuheenjohtaja käyttää käätyä, jonka AS-tekstilogon kirjain “A” on
ontto ja kirjain “S” täytetty.

  • Lisäksi lisätty puheenjohtajiston käädyt pykälän 1 § listaan ja päivitetty pykälien juoksevat numerot

Muutosesitys on tarkoitus käsitellä ensimmäisessä vaalikokouksessa. Kysymyksiä? Laita tähän kommenttia tai viestiä TG:ssä meikälle @kuningasaino


Hi guild, the board is proposing a change to the standind order about badges of honor. The only change is to add the chairperson’s and vice-chairperson’s “chains” (käädyt in Finnish) to the order. The order change can be read below in Finnish:

The board’s proposition to change the Badges of honour standing order

A briefing on the changes:

  • Added section 8 § in the order:

8 § Puheenjohtajiston käädyt

Killan istuvalla hallituksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on oikeus käyttää
puheenjohtajiston käätyjä. Käätyjä käytetään akateemisissa juhlatilanteissa
juhlapuvun kanssa. Käädyt luovutetaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
käyttöön heidän hallituskautensa alkaessa.

Puheenjohtaja käyttää käätyä, jonka AS-tekstilogon kirjain “A” on täytetty ja kirjain
“S” on ontto. Varapuheenjohtaja käyttää käätyä, jonka AS-tekstilogon kirjain “A” on
ontto ja kirjain “S” täytetty.

  • Adding the chains to section 1 § and updating section numbers

Questions? Comment here or message me on TG @kuningasaino

1 Like