Hakemus varapuheenjohtajaksi 2023

Heips!

Olen Kiira, kolmannen vuoden AS-opiskelija. Kiltavuosieni aikana olen ollut aktiivisesti mukana killan toiminnassa, muun muassa Isäntänä, depressanttina ja kvartaalitoimikunnan jäsenenä. Tänä vuonna, huvitoimikunnan vetämisen lisäksi, kiltahommiini on kuulunut häirintäyhdyshenkilönä toimiminen ja härytoiminnan kehittäminen AS:llä.
Tänä vuonna hallituksessa työskennellessäni ja hallinnon toimintaa sivusta seuranneena, uskon olevani valmis seuraavaksi astumaan varapuheenjohtajan rooliin.
Varapuheenjohtajana pääsisin kehittämään killan hallinnollista puolta ja jatkamaan, jo hyvin vauhtiin saatua, arkistointia.

Varapuheenjohtajana huolehdin killan byrokraattisesta puolesta, ja varmistan täten muille killan toimijoille jäävän tarpeeksi resursseja järjestää heille mielekkäitä tapahtumia. Roolissani haluan varmistaa, että hallituksen ulkopuoliset toimikuntien vetäjät saavat tarpeeksi tukea toimintaansa. Ahkerat kiltatoimijat ansaitsevat kiitosta työstään, joten aion varmistaa, että killan toimihenkilöt sekä hallitus saavat tarpeeksi mahdollisuuksia virkistyä kiltatoiminnan ohessa. Suunnitelmanani on myös jatkaa AS:n härytoiminnan parissa ja kehittää sitä yhä eteenpäin.

Varapuhenjohtajan rooliin kuuluu läheinen yhteistyö puheenjohtajan kanssa. Mielestäni avoin kommunikaatio on tämän työsuhteen ydin. Vastuunjaosta tulee pystyä keskustelemaan ja tarvittaessa mukauttamaan sitä tilanteiden muuttuessa. Koen jo heti alussa tapahtuvan ryhmäytymisen olevan erityisen merkittävää, sillä se toimii pohjana koko loppuvuoden yhteistyölle. Olen valmis toimimaan puheenjohtajan apukätenä ja tukena, sekä kiltaa että henkilökohtaisia ongelmia kohdatessa. Tiedostan roolin vaativuuden ja jopa tarvittaessa joutuvani täyttämään puheenjohtajan saappaat, hänen estyessä tehtävistään.

- Kiira

Kilta-CV:

2022: Isäntä, Depressantti, Kvartaalitoimikunta, AS-häirintäyhdyshenkilö, ISO
2021: MinIEn, VastuuISO, Hyperfuksi

TL;DR

Kuka?
Kiira Metsoila
TG: @Kiiraiitu

Mihin?
Varapuheenjohtajaksi 2023

Hello!

I’m Kiira, a third year AS student. During my years in the AS guild, I’ve been actively participating in different committees like the Entertainment, Quarter and Stimulation committees. Additionally, to acting as the guild’s Host this year, I’ve worked as a harassment contact person.
Being part of the guild’s board and watching the administrative work from the sidelines, has inspired me to apply to work as vice chairperson next year. As the vice chairperson, I get to improve the guild’s administrative side and continue the archiving process.

As a vice chairperson, I’d take care of the bureaucratic side of our guild. This ensures that all the other guild and committee members have enough resources to create events and express their own ideas more freely. In my role I want to make sure that all of the committee leaders will have enough support in their work. The hard-working guild members need to get thanks for their work, so I will make sure the committee members as well as the board get opportunities to refresh themselves. I’m also planning to continue my work as a harassment contact person and continue to develop the procedures with how the harassment contact people
operate in AS.

A big part of the vice chairperson’s job is cooperating with the chairperson. In my opinion the base for a good work relationship is open communication. It’s important to be able to discuss dividing responsibilities and adjust them if necessary. I believe forming a good working relationship from the beginning is especially essential.
I’m ready to work as the chairperson’s helping hand and support in both guild and personal matters. I recognize the gravity of this role and realize having to fill the chairperson’s shoes, if necessary.

- Kiira

Guild CV:

2022: Host, Depressant, Quarter Committee member, AS harassment contact person, ISO
2021: MinIEn, VastuuISO, Hyperfuksi

TL;DR

Who?
Kiira Metsoila
TG: @Kiiraiitu

Applying to?
VIce chairperson 2023

13 Likes