Hakemus Säätömestareiksi '23

Morjens!

Olemme Kassu, kolmannen vuoden IT-opiskelija ja Henkka, neljännen vuoden AUT-opiskelija, ja haemme killan Säätömestareiksi vuodelle 2023.

Vastauksia relevantteihin kysymyksiin:
No miks meidät oikeastaan pitäis valita?
Säädöstä löytyy kokemusta vaikka miltä osa-alueelta:

 • Youtube-kanava aiheeseen liittyen
 • Erittäin hasardi itsetehty sähkömopo
 • Muita kyseenalaisia projekteja sekä elektroniikan, että koodauksen parissa
 • Nettisivujen ja IT-infran laitosta myös kokemusta

Olisimme siis mielestämme aika hyvä duo edistämään killan säätökulttuuria.

Mitä aiomme tehdä toimikunnan kanssa?
Konkreettisena tavoitteena vuoden 2023 Säätötoimikunnalle pitäisimme jonkin projektin loppuun asti saattamista, esimerkiksi ASkin kahvibotin toteutus.

Suosikki SER-kierrätys?

 • Henkka: Lahden lajitteluasema
 • Kassu: Hollolan kierrätyskeskus

Kilta-CV:t:
Kassu:

 • ISO 21
 • VastuuISO 22
 • Säätökisälli 22
 • Stikkerikisälli 22
 • Depressantti 22
 • RatAS-palkinto nikkaroinnista

Henkka:

 • ISO 21/22
 • Säätökisälli 22
 • Stigulantti 22
 • Yrityssuhdekisälli 22

Morjens!

We are Kassu, a third-year IT-student and Henkka, a fourth-year AUT-student, and we are applying for the position of the guild’s Master Tinkerers for the year 2023.

Answers to related questions:

Well why us?
Expertise on many different tinkering areas:

 • A Youtube-channel with related content
 • A very hazardous homemade electric moped
 • Other questionable projects related to both electronics and programming
 • Experience with IT-infrastructure and websites

So, we think we would be quite a good duo to push the guild’s tinkering culture forward.

What are we planning to do with the committee?
As a concrete goal for the 2023 Tinkering committee we’d like to make at least one project happen completely, for example a bot to monitor ASki coffee levels.

Favorite E-waste sorting station?

 • Henkka: Lahti recycling centre
 • Kassu: Hollola recycling station

Guild-CVs
Kassu:

 • ISO 21
 • VastuuISO 22
 • Tinkerer 22
 • Sticker journeyperson 22
 • Depressant 22
 • RatAS-award for doing some good tinkering

Henkka:

 • ISO 21/22
 • Tinkerer 22
 • Stigulant 22
 • Account manager 22

Kuva: Meikämankelit säätämässä/Picture: Us doing some good tinkering:

TG:
@Kazzuu
@henkka123cool

5 Likes