Hakemus opintomestariksi

Hei kaikille!
Minun nimeni on Santeri Sipilä. Olen kolmannen vuoden IT-opiskelija, joka on viittä vaille IT:n kandidaatti. Opintojeni ohella olen toiminut killassamme ISO:na vuosina 2019-2020 ja 2020-2021. Lisäksi olen ollut kurssiassistenttina IT-pääaineen kurssilla ja ajattelin jatkaa assarointia tulevina vuosina.

Miksi opintomestariksi?
Haluaisin opintomestariksi, jotta voisin vaikuttaa kiltalaisten opintojen rakenteeseen, opintojen toteutukseen ja opetukseen itsessään. Mielestäni opintojen pitää olla kaikille mieluisia, ja ne ovat mieluisia ainoastaan silloin, kun opetusmenetelmät ja aiheet ovat ajankohtaisia. Olen kuullut palautetta useista kursseista, joissa opetusmenetelmät eivät ole olleet mieleisiä ja haluaisin päästä vaikuttamaan kyseisten kurssien järjestelyihin sekä toteutukseen. Lisäksi haluaisin taata, että tulevaisuudessa tutkintojen rakenne pysyy ajankohtaisena ja mieleisenä kaikille eri pääaineiden opiskelijoille. Uskon, että sopisin opintomestariksi, sillä pidän opiskelusta, opettamisesta ja oppimistapojen kehittämisestä.

Miksi hallitukseen?
Opintomestarin tehtävien ohella tahtoisin päästä kehittämään kiltaa ja vaikuttamaan sen tulevaisuuteen. Mielestäni on tärkeää, että kiltaa koitetaan jatkuvasti kehittää, eikä jämähdetä paikoilleen. Opintomestarina ja hallituksessa toimiminen vie luultavasti paljon aikaa, joten olen varautunut tähän keventämällä opintojani seuraavalle vuodelle.

Visioni tulevasta vuodesta
Korona on vaikuttanut viimeisen vuoden aikana laajasti useiden kurssien toteutuksiin. Tämä on näkynyt esimerkiksi siten, että useat luennot on järjestetty etänä. Useasti kursseilla olen miettinyt, miksei luentoja videoida ja arkistoida verkkoon. Muissa yliopistoissa luentojen videointi on pitkään ollut standardi, mutta tuntuu, että meidän yliopistomme on jäänyt tässä jälkeen. Visioni on, että saisimme tulevaisuudessa kaikilla kursseilla luennoista videot, joiden avulla voisi opiskella itsenäisesti oman aikataulun mukaan. Lisäksi kiltamme näkyvyys ei ole ollut kovin vahva abeille ja tästä on vaaleissa keskusteltu jo hiukan. Tuen vahvasti abimarkkinoinnin parantamista ja haluaisin seuraavan vuoden aikana olla osana kehittämässä kyseistä toimikuntaa.

Mikäli sinulle heräsi kysymyksiä tai haluat keskustella aiheesta kanssani, niin minut löytää TG:stä nimellä: SanteriSi.

10 Likes