Hakemus Kvartaalimestariksi 2023

Heissulivei, juhlavuotta kuumotteleva Aasikansa!

Mä oon Kiira ja haen ensi vuodelle Kvartaalimestariksi eli upouuden AS25-toimikunnan vetäjäksi.


Mitä yhteistä on Kiiralla ja AS:llä?
-Me molemmat täytetään 25 vuotta ensi vuonna!

Miksi minä?

Olen tänä vuonna toiminut, sekä Stimu- että Kvartaalitoimikunnassa. Multa löytyy myös runsaasti kokemusta tapahtumien organisoimisesta, esimerkiksi tämän vuoden IE-pestin myötä.
Haluan mahdollistaa kaikille kiltalaisille aivan huipun juhlavuoden. Tavoitteenani on muodostaa aktiivinen ja yhteen hiileen puhaltava toimikunta, jolta löytyy jaksamista ja intoa toteuttaa unohtumaton 25-juhlavuosi.

Tänä vuonna toiminut Kvartaalitoimikunta on päässyt mielestäni jo hyvään vauhtiin juhlavuoden suunniteluissa (Kiitos Helunan <3). Nyt kuitenkin olisi aika lähteä ajamaan asioita ihan kunnolla eteenpäin, sillä tuleva vuosi alkaa lähestyä pikapuoliin.

AS25-toimikunta tulee tekemään läheistä yhteistyötä Stimulanttien kanssa. Hallituksen pohjaesityksessä onkin mainittu heidän toimivan AS25-toimikunnassa Stimuvastaavina, mikä on mielestäni hyvä päätös. Tämän linkin kautta molempien toimikuntien toiminta saa toisiltaan tukea ja avoimen keskusteluväylän juhlavuoden tapahtumien koordinointiin.
Pidän myös tärkeänä AS25-toimikunnan ja hallituksen välillä toimivaa kommunikointia. Olenkin valmis seuraamaan hallituksen kokouksia tai mahdollisesti, toimikuntalaisten kiinnostuksen mukaan, sopivan jonkun toimarin käyvän kokouksissa. Toimikuntani on hyvä pysyä perässä hallituksen päätöksistä, sekä olla mukana juhlavuotta koskevissa tärkeissä keskusteluissa.

Kyssäreitä voi kirjoittaa alle tai lähettää TG:ssä @Kiiraiitu,
-Kiira

Kilta-CV:

2022: Isäntä, Depressantti, Kvartaalitoimikunta, AS-häirintäyhdyshenkilö, ISO
2021: MinIEn, VastuuISO, Hyperfuksi


What do Kiira and AS have in common?
-We both turn 25 next year!

Hello, dear Aasis!

My name is Kiira and I’m applying to be the Quartermaster next year, i.e. the head of the brand new AS25 committee.
This year, I’ve worked in both the Stimulaatio and Quarter committees. Also, I have a lot of experience in event organization, for example working as the Host this year.
I want to arrange an awesome 25th anniversary year for all the guild members. My goal is to form an active and cohesive committee that has the stamina and enthusiasm to create an unforgettable jubilee.

In my opinion, this year’s Quarter committee has already reached a good pace with AS’ 25th jubilee preparations (Thanks to Heluna <3). However, now is time to properly move things forward, because the coming year is fast approaching.

The AS25 committee will work closely with the Stimulants. In the board’s proposal for the committees’ roles, it is mentioned that they’ll work in the AS25 committee as Stimulaatio representatives, which I think is a good decision. Through this link, the members of both committees receive mutual support and an open discussion channel for the coordination of the jubilee’s events.
I also consider effective communication between the AS25 committee and the board to be really important. I am ready to follow the board meetings or possibly, depending on the interest of the committee members, a suitable official would attend the meetings. It’s good for my committee to keep up and be involved with the board’s discussions about the jubilee year.

If you have any questions, you can write them below or contact me @Kiiraiitu on TG
-Kiira

Guild CV:

2022: Host, Depressant, Quarter Committee member, AS harassment contact person, ISO
2021: MinIEn, VastuuISO, Hyperfuksi

13 Likes