Hakemus killan toiseksi fuksikapteeniksi

Hellurei!

Olen Tõnis Pärtel, toisen vuoden IT opsikelija, ja olen hakemassa vuoden 2023 toiseksi fuksikapteeniksi. Olen ollut killan toiminnassa aktiivsesti mukana koko yliopisto-opintojeni ajan, sekä bailaamassa, että oikeasti hoitamassa hommia. Mielestäni kiltatoiminta on ollut aivan mahtavaa, ja fuksivuosi oli yksi elämäni parhaista vuosista. Täten haluaisin ottaa soihdun vastaan edellisiltä kippareilta ja varmistaa, että myös seuraavien fuksien fuksivuosi olisi hemo bängeri!

Mutta miten minä aion varmistaa sen, että seuraavat fuksit nauttisivat heidän fuksivuodestaan ja opiskelijaelämästään yhtä paljon, miltei jopa enemmän, kuin minä? Siinäpäs kysymys. Otaniemessä on kaikenlaisia ihmisiä, ja kaikenlaista tekemistä, joten kaikille pitäisi löytyä ainakin jotain mikä on itselleen mieluisaa, joko kaveriporukan tai toiminnan muodossa. Niin ajattelen ainakin itse, että tärkein tehtäväni olisi varmistaa, että jokainen fuksi löytäisi Otaniemiestä juuri sen itselleen oikean paikan jossa hän viihtyy.

Tämän ylläolevan asian varmistaminen ei ole helppoa, ja vaikka koen ainakin itse olevani suhtkoht pätevä ihminen joka kykenee hoitamaan fuksikapteenin tehtäviä, niin en missään nimessä väittäisi että pystyisin pyörittämään toimintaa yksin. En todellakaan pystyisi. Täten minun mielestäni on tärkeätä, että ASPU tekisi tiivistä yhteistyötä, sillä yhdessä saadaan enemmän aikaan. On mielestäni myös tärkeätä kuunnella vanhempia ja kokeenempia ihmisiä jotka ovat olleet mukana fuksitoiminnan järjestämisessä, sillä heillä on ehdottomasti oma käsityksensä ja kokemusta siitä, mikä toimii ja mikä ei. On myös tärkeätä kuunnella niitä nuorempia, eli nykyisiä ja seuraavia fukseja, sillä jos heillä on jotain sanottavaa niin sen kuuluisi ottaa huomioon toiminnan kehittämisessä. Inspiraatiota toiminnan kehittämiseen, eli prujuja, voidaan hakea myös muilta killoilta, sillä tiedän sen verran heidän fuksitoiminnasta, että voin sanoa sieltä löytyvän hyviä ideoita ja taphtumia, mitä AS:lta ei välttämättä löydy. Näitä voidaan muokata ja niistä tehdän omanlaisensa, jotta saataisin muiden hyvät ideat sisälletty meidän toimintaan, mutta omannäköisenä. Toki tämän kaiken informaation ja mielipiteiden kesken on tärkeätä myös jossain määrin pitää kiinni omista ajatuksista ja visioista, mikäli siinä on järkeä. Näitä omia ajatuksia minulta kyllä löytyy, mutta yhteistyö on silti tässä se avainsana.

Fuksikapteeni on killan keulakuva fukseille. Kapteenien on tärkeätä olla mukana fuksien kanssa toiminnassa, ja olla helposti lähestyttäviä, sen lisäksi että he pyörittää asioita verhojen takana ja järjestää matalan kynnyksen toimintaa. On myös pidettävä huolta siitä, että fuksitapahtumien lisäksi myös ne koko killan perustapahtumat ovat fukseille mahdollisimman lähestyttäviä, jotta ei tapahtuisi sellaista massaputoamista toiminnasta joka nähdään joka vuosi. On tärkeätä varmistaa, että jokainen AS:n fuksi tietäisi, että kiltatoiminnan ja tapahtumien ovet ovat hänelle aina avoimia.

Olen tämän puolikkaan vuoden toiminnut oman ryhmän vastuuISOna, mutta minulle tämä ei ole ollut riittävää. Haluan ottaa enemmän vastuuta asioista kuin nyt, ja päästää varmistamaan että ensi vuoden fukseilla olisi mahtavin mahdollinen fuksivuosi ja sitä kautta opiskelijaelämä. Tämän kuuluu varmistaa vahvalla ASPUn sisäisellä yhteistyöllä, sekä myös poikkitieteelisellä yhteistoiminnalla. Haluan saada kaikki fuksit innostumaan fuksivuodesta, kiltatoiminnasta, ja teekkarikulttuurista.

TL;DR
Kuka? Tõnis Pärtel || TG: @GinTonis
Minne? Fuksikapteeniksi!
Miksi? Koska haluan ihan hemosti
Miksi oikeasti? Koska fuksitoiminta on lähellä sydäntäni
Miten? Yrittämällä, yrittämällä, ja yrittämällä vielä vähän lisää

6 Likes