Hakemus killan rahastonhoitajaksi 2023

Moikka,

Olen Linda, toisen vuoden automaatio- ja systeemitekniikan opiskelija. Innostuin jo fuksina ihanan kiltamme toiminnasta ja kuluneen vuoden aika olenkin ollut aktiivinen kolmessa eri toimikunnassa: taloustoimikunnassa, yrityssuhdekisällinä ja minIEnsinä. Lisäksi olen toiminut ISO:na ja viimeiset 4,5 kuukautta killan vararahiksena. Vauhtiin päästyäni jatkaisin mielelläni työtä vielä kokonaisen kauden.

Opiskelen tällä hetkellä myös toista tutkintoa Hankenilla, joten olen tätäkin kautta oppinut paljon mm. kirjanpidosta. Talous on aina ollut yksi kiinnostuksen kohteistani, ja siksi päädyinkin alun perin hakemaan taloustoimikuntaan. Toimikunnassa on tehty paljon työtä kuluneena vuonna, ja jatkaisin tätä samaa työtä mm. prosessien ja työkalujen dokumentoinnin sekä vuokraustoiminnan kehittämisen osalta.

Olen kuluneen syksyn aikana ollut töissä Pörssisäätiöllä, missä olen koordinoinut vapaaehtoistoimintaa lukioikäisille. Monien liikkuvien palasten yhteensovittaminen on siis tullut tutuksi. Työssäni olen päässyt seuraamaan markkinoiden luisua aitiopaikalta🎢 Killan sijoitustoimintaa hoitaisin siis vastuullisesti ja pitkäjänteisesti.

Killan taloushallintoa on kuluneena vuonna uudistettu täysin digitaaliseksi, mistä kiitos kuuluu killan nykyiselle rahastonhoitajalle ja taloustoimikunnalle. Vararahiksena olen jo oppimiskäyrässä voiton puolella näiden uusien taloushallintajärjestelmien käytössä. Olisi ilo olla mukana kehittämässä kiltamme toimintaa tulevana vuonna!

Kilta-CV

Taloustoimikunta, MiniIEns, yrityssuhdekisälli, ISO, vararahis

TLDR;

Kuka? Linda Åström (@lindaastrom)
Mihin? Rahikseks
Miksi? Hoitaisin killan talousasioita järkestelmällisesti ja jatkaisin taloushallinnon uudistuksen parissa tehtyä hyvää työtä

In english:

Hello, I’m Linda, a second-year automation and systems engineering student. As a freshman, I already became interested in the activities of our wonderful guild, and during the past year I have been active in three different committees: the finance committee, corporate relations committee and minIEns. In addition, I have been an ISO and for the last 4.5 months as the guild’s vice treasurer. After getting up to speed, I would gladly continue working for another whole season.

I’m also currently studying for a second degree at Hanken, so I’ve learned a lot through this too, e.g. accounting. Economics has always been one of my interests, and that’s why I initially ended up applying to the finance committee. The committee has done a lot of work in the past year, and I would continue this same work, e.g. in terms of documentation of processes and tools.

During the past autumn, I have been working at the Finnish Foundation for Share Promotion, where I have coordinated volunteer activities for high school students. Coordinating many moving pieces has therefore become familiar. In my work, I have been able to watch the slide of the market🎢 I would therefore manage the guild’s investment activities responsibly and long-term.

The guild’s financial administration has been fully digitalized in the past year, for which thanks go to the guild’s current treasurer and finance committee. As a vice treasurer, I am already on the winning side of the learning curve in using these new financial management systems. It would be a pleasure to be involved in developing our guild’s activities in the coming year!

Guild CV:

Finance committee, minIEns, corporate relations committee, ISO, vice treasurer

TLDR;

Who? Linda (@lindaastrom)
What? For Treasurer
Why? Because I would take good care of the guild’s finances and continue the great work done in the past year

16 Likes