Hakemus Killan Puheenjohtajaksi ja Hallituksenmuodostajaksi vuodelle 2024

Rakas kilta, ihanat kiltalaiset ja kaikki foorumeilla möyrivät myyrät!

Mennään suoraan asiaan, oon Leevi Hormaluoma, nyt ehdolla Automaatio- ja systeemitekniikan killan puheenjohtajaksi ja hallituksen muodostajaksi vuodelle 2024.


“Perusilme” - Tuntematon, 2023, Valokuva

Mist mä tuun?

Nopee Gallup: Minkälainen tyyppi Leevi on?

“Leevi on rento, hyväntuulinen, osaava ja aikaansaava”
“sopivassa suhteessa lörinää ja pörinää”
“ISO persoona ja kantava ääni. Tekevä. Muodostaa vahvoja mielipiteitä ja kertoo niistä mielellään avoimesti.”

Ja vielä omilla sanoilla. Oon Leevi, neljännen vuoden IT:läinen ja kiltaveteraani. Tykkään kuvailla itseäni kuplivana persoonana, jonka lempipuuhaa on tekeminen. Tarpeeksi hyvällä meemillä mut saa yllytettyä ihan mihin vaan! Muina lempijuttuina voin mainita viikottain vaihtuvat urheilulajit, musiikin ja yhteisöllisyyden!

Kiltaan saavuin 2020 ja en olisi voinut olla enempää innoissani siitä kuinka täynnä mahdollisuuksia Otaniemi on. Tämä on muodostunut itselleni just omaks paikaks ja siinä kyljessä Otaniemi-CV:tä on kertynyt jo jos mistäkin, mutta tärkeimmät nostot sieltä ovat Viestintämestari, ISOpomo, Fuksikapteeni

Oon ylipäänsä haippi, hyväntuulinen ja avoin tyyppi, jonka tavotteena on levittää hyvää mieltä mahollisimman monelle, varsinkin täällä meiän yhteisössä!

Kuka mä oon?

Olen ISO ja avoin persoona, joka tarjoaisi sekä hallitukselle että killalle mukavaa keskustelukulttuuria, lähestyttävän johtajan sekä helpon väylän pyytää apua ja esittää ajatuksia. Ideat tarvitsevat innostavan ilmapiirin, jolle olisin loistava johtaja. Keskustelu kannattaa vaikka mielipiteet eivät olisi loppuun hiottuja, ja keskusteluilmapiirin luojalta, tässä tapauksessa puheenjohtajalta vaaditaan kykyä johtaa sitä inhimillisesti oikeaan suuntaan. Myöhemmin puhun kiltakulttuurin kehittämisestä, jossa aktiivien luovuuden valjastaminen hyvällä johtamisella on avainasemassa!

Vahvuuksiani löytyy viestinnän puolelta, mitkä ovat mielestäni erittäin moneen kiltapestiin, mutta varsinkin puheenjohtajalle äärettömän tärkeitä. Tilanne saa olla julkista puhumista, viestejä ja visuaalista tuottamista tai sitä näkymättömämpää puolta: suunnittelua, strategiaa, tavoitteita ja johtamista, ykköstaitoni ovat ehdottomasti tätä.

Mutta, ennen kaikkea olen aASi. Viimeisen kolmen vuoden toimiminen killan hallitustasolla on esitellyt minulle toimintaa niin läpikotaisesti kuin kiltaa voi vaan tuntea. Eri hallituskulttuurien näkeminen, hallinto- ja sopimustekniset seikat sekä yhteistyö eri kiltojen ja korkeakoulumme välillä ovat kokemukseni ytimessä.

Hakemaan tähän kisaan lähden, koska tästä tankista ei bensa lopu ja killan puhiksena sille olisi oivaa käyttöä. Suuret saappaat jalassa on marssittu aikaisemminkin ja resepti niiden täyttämiseen on tuttu: Kun kokemus, näkemys ja innokkuus yhdistyvät, jälki on älyttömän hyvää. Vakuutan täyttäväni tämän sekä valtavan listan muita vaatimuksia, mitä rooli tulee kaipaamaan!

Mitä mä teen?

Killalle viime vuosina muodostetut järjestelmät alkavat olemaan ihan huipputasolla. Hallinnolla on enemmän työkaluja kuin koskaan, killan häirintäyhdyshenkilötoiminta rullaa omillaan ja talouden tilanne ei ole enää muinaisvuosien pelkojen uhkaama. Ensi vuonna juhlavuosikin on ohi ja täytyy miettiä - kaksivuotinen jättiprokkis on ohi, mitä nyt? Nyt on aika normalisoida tämä kaikki. Ajetaan yhdessä uudistukset loppuun, ja luodaan killalle niistä tulevaisuus. Hyvä esimerkki kehityskohteena olleesta vapaaehtoisten tukemisesta on juuri Kiiran esille tuoma Hyvinvointitoimikunta, jota killan puheenjohtajana tukisin täysillä.

Näen unelman ylpeästä killasta, joka ei häpeile leveillä saavutuksillaan. AS:llä on vuosia ollut koko Otaniemen kovimpia yksilötason tekijöitä, mutta se sama haippi ei ole saavuttanut toimintamme kokonaisuutta. Yhteisö on voimavaramme ja yhteisö luodaan tekemällä siistejä juttuja ja olemalla ylpeitä yhteisistä saavutuksista. Haluan tarjota tilaa ja mahdollisuuksia ideoille, killan, joka inspiroi niitä, resursseja toteuttaa villeimmätkin konseptit ja paikan, jossa jokaisella tekijällä on lämmin fiilis. Tämä vaatii tavoitteellista viestintää ja hallinnointia, mutta toteuttaminen tulee johtamaan huikeaan fiilikseen sekä opiskeleville, valmistuville, tuleville toimijoille sekä tulevalle alumniyhteisölle. Leevin killalla olisi selkeä, tavoitteellinen linja siihen, mitä AS on ja miten se kuuluu.

Viimeisenä (hakemukseen mahtuvana :D) tekemisen kohteena on yhteistyö koulun kanssa. Korkeakoululla on aloittanut upouusi dekaani ja haluan iskeä tähän mahdollisuuteen kehittää yhteistyötä killalle positiivisempaan suuntaan. Ajoittain asiat korkeakoulun kanssa kuormittavat vapaaehtoisiamme turhan paljon, johon täytyy kehittää järjestelmiä yhteistyön jatkuvuuden varmistamiseksi. Näen tällä saralla monta toimintatapaa, joita voisi konsultoida suoraan muilta Otaniemen korkeakoululta käyttöömme.

Lisäksi lupaan, että hallituskaudellani killalle kehitettäisiin vähintään yksi (1) perinne, joka toistuu ainakin yhden (1) kerran.

TL;DR

Haen puheenjohtajaksi kaudelle 2024. Killan kärjessä luotsaisin meitä taitavalla johtamisella, pitkällä kokemuksella ja vahvalla näkemyksellä yli tulevien jatkuvuushaasteiden, killaksi, joka näyttäytyy sekä jäsenistölle että yhteisölle sinä minä me aktiivit sen näemme, Aivan Sairaan siistinä.

Otaniemi - CV

2023: Fuksikapteeni, IIIIISOpomo, Dokumentoija, Brändääjä, OtaFestin puheenjohtaja, ASkiASukAS

2022: ISOpomo, Dokumentoija, Brändääjä, Kultainen Toimittaja

2021: Viestintämestari, ISO, Brändityöryhmän jäsen, Jäsenrekisterityöryhmä, Abimarkkinointitoimikunta


“Puheenjohtaja löytämässä avaimet killan tulevaisuuteen” - Tuntematon, 2024, Öljymaalaus

12 Likes

and the same in english!!

Dear Guild, all its members and all the burrowing moles on the forum!

Let’s get straight to the point. I am Leevi Hormaluoma, now running for the positions of AS Chairperson and the Former of the Board for 2024.

Who am I?

Quick Gallup: What kind of person is Leevi?

“Leevi is relaxed, cheerful, knowledgeable and efficient”

“the right balance of lörinä and pörinä”

“A BIG personality and a strong voice. A doer. He forms strong opinions and is open with them”

And in my own words. I’m Leevi, a fourth year IT student and a true guild veteran. I like to describe myself as a bubbly personality, whose favorite thing is to do stuff. With a good enough meme, I can be inspired to do anything! Other stuff I enjoy includes sports, music and Otaniemi.

I arrived in 2020 and couldn’t have been more excited about how full of opportunities Otaniemi is. This has become a place I’ve just embraced and on the side, gathered quite a Otaniemi-CV, with the main highlights being Master of Communications, ISOboss and Fuksi Captain.

Overall, I’m a hype, cheerful and open person, whose goal it is to spread joy as wide as possible!

What are my strengths?

I’m a BIG and open personality, who would provide both the board and the guild with a nice culture of discussion, an approachable leader and an easy way to ask for help and put forward ideas. Ideas need an inspiring atmosphere, for which I would be a great leader. Discussion is worthwhile even if opinions are not polished, for which the chairperson has to have a good sense of. Later, I will talk about developing a guild culture, where harnessing the creativity of our actives through good leadership is key!

My strengths lie in the field of communication, which I think is extremely important for many guild positions, but especially for the chairperson. The situation can be public speaking, messaging and visual production or the more invisible side: planning, strategy, objectives and leadership, my top skills are definitely this.

But, above all, I’m an aASi. The last three years of serving on the guild’s board level have introduced me to the guild as thoroughly as one can know it. Seeing different board cultures, administrative and contractual issues, and collaboration between different guilds and our college are at the core of my experience.

I’m entering this race because this tank isn’t going to run out of gas and putting it into use as the guild Chairperson would be beneficial for everybody. I’ve stepped into big boots before and the recipe for filling them is a familiar one: when experience, vision and enthusiasm combine, the result is insanely good. I assure you that I will meet this and a huge list of other requirements that the role will need!

What would I do?

The systems set up for our guild in recent years are starting to be well-established. The administration has more tools than ever, the guild’s system for harassment contact personnel is running on and the financial situation is no longer threatened by the fears of ancient times. Next year, the huge celebrations of our Jubilee year will be over and we have to wonder, the two-year project is over, now what? Now is the time to normalise it all. Let’s drive through the reforms together, and create a future for the guild. A lot has gone into the wellbeing of the guild’s volunteers in recent times and a great example for the future is the Wellbeing Committee that Kiira has just mentioned. It’s a great example of a volunteer-centric project, that I as the chair, would give my full support to.

I see a dream of a proud guild, not ashamed to boast about its achievements. For years, AS has had some of the best individuals in all of Otaniemi, but that same hype has not reached the feeling of our activities. Community is our greatest asset and community is created by doing cool stuff and being proud of our collective accomplishments. I want to provide space and opportunities for ideas, a guild to inspire them, resources to realise the wildest concepts and a place where every volunteer has a warm feeling. This will require goal-oriented communication and management, but the implementation will result in a tremendous vibe for students, graduates, future actives and the future alumni community. The Leevi-led guild would have a clear, purposeful direction on what AS is.

The last thing (to fit in the application :D) to do is to work with the school. The college has a brand new dean and I want to seize this opportunity to develop the collaboration for the guild in a more positive direction. At times, things with the college put too much strain on our volunteers, and we need to develop systems to ensure continuity of cooperation.

Additionally, I promise that during my year as the chairperson, the guild will develop at least one (1) tradition that will be repeated at least once (1).

TL;DR

I am applying for the position of Chairperson for the term 2024. At the helm of the Guild, I would steer us with skilled leadership, extensive experience and a strong vision to overcome future continuity challenges, into a guild that appears to both the membership and the community as we, the volunteers, see it, just Awesomely Sick.

Otaniemi - CV

2023: Fuksi Captain, IIIIISOboss, Photographer, Brander, Chairperson of OtaFest

2022: ISOboss, Photographer, Brander, Golden Editor

2021: Master of Communications, ISO, Member of the Brand Committee, Memberhip Registry Committee, Abi Marketing Committee

1 Like

Hei Leevi!

Hieno hakemus! Minulla on kuitenkin yksi kysymys: miten ajattelit tasapainottaa fuksikippariroolisi ja puheenjohtajan hommasi keväällä? Kevät tulee olemaan fuksikipparina erittäin kiireistä aikaa, joten uskotko pystyväsi antamaan molemmille rooleille niiden tarvitsemaa panosta ja aikaa?

Lotta

1 Like

Moikka Leevi! Mulla on myös pari kysymystä, samaa teemaa kuin tuo Lotan tuossa ylhäällä :cowboy_hat_face:

Puheenjohtajisto on AS:lla tasavertainen työpari, toki puheenjohtajalla on viime käden vastuu asioista. Fuksikapteenit ovat myös tasavertainen työpari. Mikäli sinut valittaisiin puheenjohtajaksi, tekisit ensi keväällä samaan aikaan fuksikapteenin ja puheenjohtajan hommia, ja molemmat pestit ovat aikaavieviä ja tärkeitä.

  1. Varapuheenjohtajan tehtävä on vastuullinen ja VPJ:llä on kädet täynnä sekä yhteisiä töitä, että omia vastuita. Millä tavalla voit huolehtia, että työparisi varapuheenjohtaja ei ylikuormitu, mikäli jostain fuksikapteeniuteen liittyvästä syystä joutuisit vähentämään omaa osuuttasi puheenjohtajiston yhteisestä työmäärästä? Mitkä ovat sellaisia puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan vastuita, joita karsisit ensimmäisenä, jos niitä jouduttaisiin samasta syystä vähentämään, ja miksi?

  2. Millä tavalla olette keskustelleet työparisi toisen fuksikapteenin kanssa ensi kevään mahdollisista vastuunjakamisista? Tähän sama kysymys kuin yllä; miten varmistat, ettei toinen kippari ylikuormitu, ja mitä fuksikapteenin vastuita karsisit ensimmäisenä, jos niitä jouduttaisiin PJ-hommien takia karsimaan, ja miksi?

  3. Hallituksessa on tärkeää, että jokaista killan sektoria edustetaan tasavertaisesti esimerkiksi killan toimintaa ja budjettia suunnitellessa. Hallinnon ja erityisesti puheenjohtajan tehtävä on tällaisessa toiminnassa johtaa hallituksen toimintaa ja osata tasapainotella eri killan osa-alueiden tarpeiden ja toiveiden välillä. Puheenjohtajan ääni on myös hallituksen 50-50 äänestystilanteissa ratkaiseva ja sikäli erityisen painava. Koetko, että tämän johdosta voisi olla haastava asetelma, että istuva fuksikapteeni johtaa hallituksen toimintaa keväällä, kun esimerkiksi vuoden talousarvio, toimintasuunnitelma ja muut isot kuviot suunnitellaan ja esitetään killalle? Mikäli näin, mitkä voisivat olla sellaisia keinoja, joilla varmistat, ettei samanaikainen kipparius ja puheenjohtajuus ole haitaksi?

Kiitos jo etukäteen vastauksista! :dizzy:

-Aino

2 Likes

Heippa Aino ja Lotta! Kiitos loistavasta kysymyksistä, näihin huoliin halusinkin vastata killalle! Kirjoitin teille yhteisen vastauksen, toivottavasti toisesta osiosta löytyy myös vastaus Lotalle!

Heti alkuun täytyy tehdä puheenjohtajiston kesken selkeä työnjako. Järjestelmällisyydellä, yhteisellä keskustelulla ja avoimella keskustelulla saamme varmasti tehtävät jaettua keskenämme, molemmille sopivalla työmäärällä. Kipparin kevääseen sisältyy monta ISOa yksittäistä projektia, jonka kylkeen näen sopivan väylän järjestelmälliseen ja säännölliseen toimintaan puheenjohtajana, enkä näe tilannetta, missä en ehtisi jatkuvasti palaveroimaan parini kanssa. Karsimaan lähtisin ensimmäisenä killan ulkopuolelta: FTMK on täynnä mahtavia tekijöitä, joille mielelläni annan kaiken mahdollisen tilan toteuttaa toimikunnan näköinen (mahdollinen) Wappu. Uskon, että kun tulevan työparin kanssa pitää tarpeeksi avoimen keskusteluväylän, työmäärät ja roolien rasittavuus pysyvät aisoissa. Hallinnossa ja myös yleisesti hallituksessa kuuluu kertoa, kun on raskasta, enkä lähde poikkeustilanteen vuoksi vaatimaan keneltäkään urotekoja. Ensi vuoden hallitus valjastetaan puhaltamaan yhteiseen hiileen ja kertomaan huolistaan avoimesti

Jokaiselle, varsinkin hallinnossa ja hallitukselle toimivalle toimijalle täytyy viestiä sekä omasta täydestä sitoutumisestani puheenjohtajan virkaan että yhteisestä puheenjohtajiston vastuunjaosta. Tuotetaan tavoitteellista viestintää, jotta killalle ei muodostu kuva, että puheenjohtaja ei ehdi hoitamaan huolia, vaan tulen olemaan saavutettavissa koko kevään. Tämä puolestaan vähentää varapuheenjohtajan kuormitusta, kun ulkopuolisen paineen kohde ei siirry kokonaan hänelle.

Ensi vuodelle suunnitteilla oleva hyvinvointitoimikunta olisi kuvauksen mukaisesti tukena puheenjohtajiston tehtävissä liittyen toimareiden hyvinvointiin ja virkistykseen. Tämä uudistaa myös varapuheenjohtajan tonttiin liittyviä vastuita, ja tulevalle roolin tekijälle löydämme varmasti yhdessä tontin, missä yhdistyy tehtävien mielekkyys ja määrä.

Keväällä prioriteettina tulee olemaan killan arjen pyöritys, vuosikokous ja toimareiden valjastaminen toimintaan hyvän haipin killassa.

TL;DR
Omistaudun itse tehtävään täysillä ja sitoudun tekemään kaikkeni, jotta kilta toimii eikä parini kuormitu liikaa.
Kuormitusta vähentävät tekijät ovat avoin kommunikaatio, viestintä sekä mahdollinen uusi toimihenkilö, hyvinvointimestari, joka jakaisi toimarivirkistyksen roolia laajemmalle.
Korkein arvo killan keväässä on, että arki pyörii ja vuosi saadaan tehokkaasti käyntiin

Olemme suunnitelleet ensi vuotta jo, ja vastuunjako tulee hieman muuttumaan aikaisemmasta ja nykyisestä. Tämänhetkisessä ASPUssa olen nimellinen puheenjohtaja, joka työnjaon näkökulmasta on tarkoittanut tarkempaa huolehtimista toimikunnasta, kokousten johtamista ja budjetista vastaamista. Nykänen puolestaan on huolehtinut hallitusyhteistyöstä ja ASPUn edustamisesta ja kaikki muu on toteutettu keskenään sopimalla. Tämä pesti tarkoittaisi roolien vaihtumista ensi vuodeksi. Nykäsestä tulisi ASPU ‘23:sen nimellinen johtaja ja ottaisi kopin kokousten johtamisesta, kun taas itse siirtyisin (uusien kapteeneiden kanssa) hallitusyhteistyöhön.

Tämä menetelmä ja uudistunut ASPU ovat ne tekijät, millä varmistamme ja turvaamme ensi kevään fuksikasvatuksen. Molemmat tiedämme puheenjohtajan roolin aiheuttamat realiteetit, mutta olemme täysin valmiita siihen sitoutumaan. ASPUssa on tänä vuonna keskitetty toimihenkilöiden hyödyntämiseen enemmän kuin koskaan ja he toivoisivatkin yhä enemmän mahdollisuuksia kuin tähän mennessä eteenpäin mentäessä. Uusien kippareiden perehdyttämiseen ja sisällyttämiseen kevääseen on tulossa myös erilainen järjestelmä kuin vuosi sitten. Luotamme saavamme osaavat seuraajat (kuten hakemuksista voidaan nähdä!!), jotka lupaamme pitää paremmin tietoisina kevään fuksikasvatuksesta kuin aikaisemmin. Koemme itse, että olisimme voineet keväällä antaa paljonkin enemmän, mikäli siihen olisi ollut mahdollisuus. Aiomme perehdyttää seuraajamme ja ottaa heidät kaikkeen mukaan, mihin he itse ehtivät ja haluavat, mikä ei ole aina ollut vakio, vaikka kuulostaakin itsestäänselvyydeltä.

Lupaan sitoutua kiltatehtäviin 110% enkä jätä kumpaakaan roolia tietenkään parieni varaan. Kevään kalenterini on omistettu näiden tekemiseen ja koen saaneeni roolien työmääristä niin selkeän kuvan kuin mahdollista. Ennakkoehtona hakemiselle oli se, että tiedän pystyväni tähän, killalta pyydän vain luottamusta sanaani.

Viimeisenä pointtina, fuksit ovat meille älyttömän rakkaita ja se antaa voimia työntää itseä aina vähän pidemmälle.

TL;DR

Nykäselle enemmän vastuuta ASPUsta, minulle hallitusyhteistyöstä.

ASPUn rakenne uudistunut ja potentiaalia löytyy enemmän kuin koskaan.

Uusilla fuksikapteeneilla on keväällä enemmän annettavaa kuin aikaisemmin, jos heille tarjotaan tilaa ja tukea.

En koe, että asetelma olisi poikkeuksellisen haastava sillä, hakemustani lainaten, olen pohjimmiltani vain aASi. Olen koko kiltaurani aikana päässyt näkemään valtavan monta puolta toiminnasta, enkä ASPUvuosien siivittämänäkään nosta yksittäistä osa-aluetta tärkeydessä yli muiden. Koen, että vuodet kipparina ja ISOpomona ovat vain laajentaneet käsitystä tapahtumanjärjestämisen budjetoinnin realiteeteista ja kuinka hallinnolla ohjataan killan suuntaa.

Luonnollisesti istuvana kipparina minulla on budjettitarpeita keväälle, mutta tiedän myös samalla paremmin kuin kukaan ASPUn leikkauskohteet, mikäli tulee tarve karsia toiminnasta. Puheenjohtajan rooli lisää sananvaltaa, mutta budjetti muodostetaan käytännössä yhdessä jokaisen toimikunnan johtajan ja hallinnon kanssa. Lupaan olla tasavertainen jokaista osa-aluetta kohtaan ja katsoa toimintaa killan johtajan linssin läpi, kun neuvotellaan tulevasta vuodesta.

Olen myös täysin avoin muiden ehdotuksille, muulla hallinnolla tulee olla myös vahva sana neuvotellessa killan linjoista, ja luotan siihen että VPJ ja Rahis osaavat myös tehdä erittäin järkeviä päätöksiä ja tuoda killan etua yhdessä kanssani esiin.

TL;DR

Lupaan olla puolueeton killan puheenjohtajana, ja koen jokaisen osa-alueen omaavan killassa tärkeän roolin, joiden yli fuksikasvatus ei ensi vuonnakaan nousisi. Loisin avoimen keskustelukulttuurin, missä kanssatoimijani killan johdossa jakavat yhtä lailla mielipiteitään ja ajatuksiaan näistä. ASPU ja kipparius on antanut minulle tietoisuutta kiltatoiminnasta ja sen realiteeteista, mistä uskon olevan valtavaa hyötyä budjettisuunnittelussa.

5 Likes