Hakemus killan opintomestariksi 2024

Hei moi
Tossiiaan, olen Mikhail ja olen toisen vuoden AR-opiskelija ja haen killan opintomestariksi. Viime vuoden syksyllä en oikein uskaltanut hakea mihinkään killan hommiin, mutta nytten haluisin korjata tämän asian.

Miksi opintomestariksi???
No miksi ei? Ja jos pitää vastata ilman vitsejä niin minulta löytyy monta asiaa, jotka ovat enemmän tai vähemmän ärsyttäneet kursseissa. Itse en vaan halua unohtaa näitä huomioita sen takia, että olen jo käynyt kurssin, vaan haluan auttaa jatkokehittämään kursseja, jotta tulevat fuksit saisivat miellyttävimpiä kursseja. Tietenkin en missään nimessä unohda minua vanhempia tieteen harjoittajia vaan olen valmis kuuntelemaan ja välittämään parannusehdotuksia kaikilta kiltalaisilta tasapuolisesti.
Haluisin myös lisätä kiltalaisten mahdollisuutta vaikuttaa opintoihin, jotta heidän ei vaan tarvitsisi masentua siihen, että joku kurssi on kyseenalaisesti toteutettu. Haluaisin luoda palautelaatikon, johon rakkaat kiltalaiset voisivat laittaa valituksia eli rakentavia kehitysehdotuksia ja muita turhia toiveitaan helposti heti, kun ajatus syntyy! Lisäksi haluisin lisätä opintomestarin näkyvyyttä killassa, sillä itse sain tietää tälläisestä pestistä vasta kevään opintokyselyn yhteydessä.

Miksi ihmeessä just mä?
Minusta oikeasti löytyy ISOa halu vaikuttaa asioihin, jotka ovat mielestäni huonosti, tai voisivat olla paremmin. Lisäksi olen helposti lähestyttävä persoona ja sopisin hyvin rooliin, jossa pääsisin olemaan kiltalaisten ja koulun henkilökunnan välisenä kommunikointi kanavana. Kaiken tämän vielä kruunaa se, että olen erittäin äänekäs ilmaisemaan omaa näkemystä ja vääntämään sitä loppuun asti, jonka takia olisin hyvä edustamaan kiiltaa koulun henkilökunnan edessä.

Kuka: Mikhail (joskus Miksu) tg: @m_rmnv
Mitä: Opintomestarix
Miksi: Siks:)

Same in london
Hello there,
I’m Mikhail, a second-year AR student, and I’m applying to become the guild’s Master of Studies. Last fall, I didn’t dare to apply for any guild positions, but now I’d like to rectify this.

Why Master of Studies?
Well, why not? And if I have to answer without jokes, I have a lot of things that have annoyed me to a greater or lesser extent during the courses. I just don’t want to forget these observations because I’ve already taken the course, I want to help further develop the courses so that future freshmen can have more enjoyable courses. Of course, I won’t forget more senior scholars, I’m ready to listen to and convey improvement suggestions from all guild members equally.
I would also like to increase guild members’ ability to influence their studies so they don’t get depressed because some course is questionably organized. I want to create a feedback box where dear guild members can submit complaints or constructive suggestions easily as soon as the thought arises! Furthermore, I would like to increase the visibility of the Master of Studies in the guild because I only found out about such a position in the spring during academic survey.

Why me of all people?
I genuinely have a BIG desire to influence things that I think are poorly done or could be done better. In addition, I’m an approachable person and would fit well into a role where I could be a communication channel between guild members and the school staff. All of this is topped off by the fact that I am very vocal about expressing my own views and arguing them to the end, which is why I would be a good representative of the guild in front of the school staff.

Who: Mikhail (some times Miksu) tg: @m_rmnv
What: Master of Studies
Why: Because:)

8 Likes