Hakemus killan I:ksi ja E:ksi!

Hei’moiii, me ollaan Leila ja Erkka ja me haetaan killan lE:ksi vuodelle 2024!

Me ollaan toisen ja kolmannen vuoden automaation ja robotiikan opiskelijoita, joilta löytyy palava halu ja into järjestää kiltalaisille mahtavia tapahtumia, sekä kehittää tapahtumakulttuuria killassa ja laajemmin teekkariyhteisössä. Erkka aloitti tapahtumauransa kongin toiselta puolelta ja kääntyi hupitoimikunnan valoon toisena vuotenaan, kun taas Leila näki tämän valon heti alusta alkaen hakiessaan ensitöikseen fuksina killan minIEniksi.

MinIEneinä saimme ilon ja kunnian palvella kiltalaisia IE:n ohjaavalla ja huovaavalla kämmenellä. Saimme järjestää kiltalaisille mitä parhaimpia tapahtumia ja saimme löytää muista minIEneistä juuri sellaisen vapaaehtoisperheen, jossa sielu lepää ja hommat hoituvat. Tänä vuonna me haluaisimme olla järjestämässä mitä BÄNGEReimpiä tapahtumia ja olla rakentamassa parasta mahdollista työympäristöä muille. Tämän takia IE:n hommat tuntuvat parhailta mahdollisilta, mitä voisimme toivoa.

Edeltävä IE on kuluneen vuoden aikana näytettänyt miten tapahtumia järjestetään ja joukkoa johdetaan. He jättävät jälkeensä suuret saappaat täytettäviksi, mutta meillä on onneksi isot jalat. AS:n mahtavan tapahtumakulttuurin jatkaminen ja ylläpitäminen on meille tärkein asia tässä työssä, mutta tämän lisäksi meidän päämme ovat pullollaan suuria ideoita tapahtuma- ja sitsikulttuurin kehittämistä varten.

Isännistön ja Emännistön jäseninä olisimme elementissämme. Olemme molemmat nopeita sopeutumaan uusiin tilanteisiin, ja kiltarajojen ylittävien tapahtumien järjestämiseen meiltä löytyy vertaamatonta intoa. Koemme IE:n vastuiksi tuoda omaa kiltaa yhteen maata järisyttävillä tapahtumilla, sekä tiivistää opiskelijayhteisöämme yhteistyöllä muiden kiltojen kanssa.

Meidän lähestymistapamme ruokakulttuuriin on yksinkertainen. Maukas ja vastuullinen ruoka; parempi mieli. Niinpä aiomme jatkaa killan hyväksi todetulla kasvispainotteisella linjalla. Juomapuolella haluaisimme edistää drinkkikulttuuria ja tuoda juuri AS:n juomakulttuuriin uusia vivahteita cock-tailien ja muiden vaihtoehtojen kautta.

Hupitoimikunnan johtaminen on suuri vastuu, mutta onneksi meillä on suuret jalat. Haluamme luoda samanlaisen hyväksyvän, avoimen ja matalan kynnyksen työympäristön, kuin mikä meille luotiin edellisen IE:n toimesta. Haluamme, että toimikunnan jäsenille jää myös kokemuksesta jotain käteen hyvien ystävien ja keittiössä järjestettävien parhaiden bileiden (E. Leiniö & E. Kuisma, ”Hakemus IE:ksi 2023”, forum.as.fi, 22.10.2022) lisäksi. Tämän toteuttaisimme esimerkiksi cock-tail illoilla ja muilla koulutuksilla.

Meidät kannattaa valita IE:ksi sillä meillä on isot jalat ja palava halu tehdä AS:n tapahtumista parhaat mahdolliset. Meidän intomme ja positiivinen asenteemme olisivat juuri paikallaan AS:n hallituksessa, sekä meidän pursuavat päämme ja bailabaila-mentaliteettimme olisivat mainio esimerkki muille kiltalaisille.

Tl;dr

Ketkä?
Ieila ja Erkka, entiset minIEnit joiden sydän sykkii AS:lle.

Miksi me halutaan IEksi?
Koska meillä on isot jalat ja pää pullollaan ideoita.

Miksi kukaan muu haluaisi meidät IEksi?
Koska meillä on isot jalat ja pää pullollaan ideoita.

Hä?
Erkka, koska tulee hyvin Multasta kasvisruokaa. Leila, koska tulee hyvin Lavoista juomaa.

Otaniemi-CV Erkka
2022 AS Lukkari, Hyperfuksi, Peijaiskapteeni ja tosi-ISO
2023 AS minIEn, Lukkari, ISO, finanssitoimikunnan jäsen

Otaniemi-CV Leila’
2022 AS Hyperfuksi
2023 AS MinIEn, virallinen Hyperfuksi, ISO


Och samma på engelska


Heyy’hiii, we are Leila and Erkka, applicants for IE 2024.


We’re second and third year automation students, who have a burning desire and enthusiasm to organize amazing events for our guild members as well as develop the event culture in our guild and in our student community as a whole. Erkka started his event career on the other side of the gong and turned to entertainment community on his second year of studies, whereas Leila saw the same light right from the beginning when she applied for minIEn as a guild’s fuksi.

As minIEns we had a great honor to serve our guild members with IE’s guiding hand. We got to arrange the best events for our guild, and found an amazing voluntary family where our souls rest and things get done. This year we’d like to organize the most BÄNGER events and build the best possible work environment for others. For this reason, IE’s job feels like the best possibility ever.

The former IE has shown how events are done and the team is led during the past year. They will leave huge boots for us to fill, but luckily we have big feet. Continuing and upholding AS’ amazing event culture’s is very important in this job but in addition our heads are full of great ideas for the development of event and sitsi culture.

As memebers of hostes and hostesses we’d be in our element. We’re fast to adjust into new situations and have uncomparable enthusiasm to organize events across guild limits. We think it’d be our responsibility to bring our guild together with earth shattering events, and compact our student community with other guilds.

Our approach to food culture is simple. Delicious and responsible food the better. Thusly, we would continue with the tried and tested plant-based approach. On the drink side of things, we would like to advance drink culture and make AS-drink culture more unique with various cock-tails and other options.

Leading the entertainment committee is a big responsibility but luckily, we have big feet. We want to create a similar accepting, open and low barrier to entry work environment as was created for us by the previous IE. We want the members of the committee to leave with something more, than great friends and the best parties, which happen in the kitchen (E. Leiniö & E. Kuisma,”Hakemus IE:ksi 2023”, forum.as.fi, 22.10.2022). This we would like to accomplish with cock-tail nights and other training sessions.

We should be picked for the next IE, since we have large feet and a burning desire to make AS events the best they can be. Our enthusiasm and positive attitudes would be at home on the AS board, and our overflowing heads and bailabaila-mentality would be an excellent for our guild mates.

TL;DR
Who?
Ieila and Erkka, former minIEns whose heart pounds for AS
Why do we want to be the next IE?
Because we have big feet and head full of ideas

Why would anyone else want us as IE’s?
Because we have big feet and head full of ideas

Huh?
Erkka, because the food will be dirty as daisy. Leila, because stages are full of drinks.

Otaniemi-CV Erkka
2022 AS Songleader, Hyperfuksi, Peijaiscaptain, very-LARGE
2023 As minIEn, Songleader, LARGE, Finance committees member
Otaniemi-CV Leila
2022 AS Hyperfuksi
2023 AS MinIEn, officially Hyperfuksi, LARGE

14 Likes

Jatkatteko tölkkimuotoisen vichyn myyntiä tapahtumissa?

mvh,
Joonas

5 Likes

Aikeenamme on ylläpitää tölkkimuotoisten vichyjen saatavuutta tapahtumissa. Alkoholittomien vaihtoehtojen tarjonta on mielestämme avoimen ja inklusiivisen tapahtumakulttuurin keskiössä.

-Erkka (mahd.) Emäntä

1 Like