Hakemus killan hallitukseen, fuksikapteeniksi 2021

Hei vaan!

Olen Kalle Rantala, opiskelen toista vuotta AS:llä, pääaineenani automaatio- ja systeemitekniikka. Vuosi sitten, syksyllä 2019, pakkasin pienen maallisen omaisuuteni autoon ja suuntasin kotoisesta Jyväskylästä kohti ‘isoa kirkkoa’. Suurin osa vanhoista kavereista ja perheestä oli yhtäkkiä 300km päässä.

Nopeasti killasta ja sen kautta saaduista uusista ystävistä tuli minulle erittäin tärkeä turvaverkko ja sosiaalinen voimavara. Haluan siksi omalta osaltani olla edistämässä killan toimintaa sen hallituksessa. Haluan myös olla etujoukoissa vastaanottamassa ensi syksyn uusia fukseja ja auttaa heitä löytämään yhteisöstämme sen lämmön ja vastaanottavaisuuden, jota itse olen saanut kokea. Sen takia haluan fuksikapteeniksi.

Fuksikapteeniksi haen yhdessä hyvän ystäväni Meri Hiipakan kanssa. Samanlainen arvomaailma ja ajatukset fuksikasvatuksesta edesauttavat tulevaa yhteistyötä, siksi haemme yhteisellä hakemuksella.

Tästä alkaa yhteinen osamme hakemuskirjeestä.

Fuksikasvatuksen tarkoituksena on tutustuttaa uudet opiskelijat kiltaan, teekkariuteen ja Aalto-yhteisöön, sekä auttaa heitä tuntemaan itsensä osaksi näitä yhteisöjä. Sosiaalinen yhteenkuuluvuuden tunne ja hyvä ilmapiiri edistävät myös opintoja ja tekevät opiskeluajasta oikeasti elämän parasta aikaa. Opiskelun alkumetreillä olevilla tapahtumilla ja ‘vanhojen’ asenteilla on valtava merkitys siihen, kuinka moni kokee kuuluvansa joukkoomme. Haluamme fuksikapteeneina tavoittaa entistä suuremman ja monipuolisemman joukon aloittavista opiskelijoista.

AS:n fuksitoiminta on hyvällä tolalla, ja mielestämme siihen liittyvät perinteet ovat tärkeitä ja säilyttämisen arvoisia. Entistäkin laajemman joukon tavoittaminen vaatii kuitenkin vielä uudenlaista monipuolisuutta tapahtumilta ja muulta kiltatoiminnalta. Tänä vuonna syksyllä nopeasti kiristyvä koronatilanne pakotti kiltaamme pohtimaan uusia tapoja perinteisten orientaatioviikon ja alkusyksyn tapahtumien tilalle. ASPU ja ISOt ovat osoittaneet syksyllä huikeaa muuntautumiskykyä ja luovuutta vaikeassa tilanteessa. Erilaisen syksyn aikana monista tapahtumista on noussut hyvänä puolena esiin niiden tunnelman rentous, joka näkyi orientaatioviikolla muun muassa ulkopelailuissa ja nuotioillassa. Samaa rentoa tunnelmaa haluamme tuoda myös ‘normaaliolosuhteiden’ fuksikasvatukseen. Mielestämme orientaatiossa ja koko fuksivuonna on tarvetta myös rauhallisille ja alkoholittomille tapahtumille, ja haluamme järjestää niitä entistä enemmän.

Kiltaan, jonka identiteetti on selkeä, on helpompi tuntea kuuluvansa, ja sen takia näemme brändiuudistuksen tärkeäksi fuksitoiminnan kannalta. Näemme tärkeänä, että IT ja DSD tulevat aiempaa enemmän osaksi killan brändiä. Se helpottaa niin uusia opiskelijoita, vanhempia killistejä, kuin killan ulkopuolisiakin toimijoita hahmottamaan kiltamme kokonaisuutena, johon kaikki nämä pääaineet kuuluvat.

Haluamme oikeasti yhdistää kaikkien kolmen pääaineen opiskelijat. Sitä edistää mielestämme mahdollisten roolitusten välttäminen. Pelkomme on, että toisen kapteeneista nimeäminen DSD-fukseista vastaavaksi olisi kangistumista vanhoihin kaavoihin, jossa DSD-identiteetistä tulee erillinen kilta-identiteetistä, DSD-kapuineen ja omine tapahtumineen. Haluamme, että molemmat voimme olla kaikkien aloittavien opiskelijoiden - pääaineeseen ja äidinkieleen katsomatta - kippareita. AIT-pääaineessa aloittaneina tarvitsemme varmasti kuitenkin jonkinlaista neuvonantoa DSD-juttuihin liittyen, ja fuksitoimikuntaa pitäisi tässä tapauksessa laajentaa yhdellä DSD-tietäjällä.

Jottei killan fuksikasvatukselle kävisi kuin Titanicille, täytyy kapteenin ja perämiehen - tai tässä tapauksessa kapteenin ja kapteenin - yhteistyön soljua saumattomasti. Sen takia me haemme tätä tehtävää yhdessä. Kun ajatukset killan fuksikasvatuksesta: sen vahvuuksista ja kehityskohteista, ovat lähellä toisiaan, ei jokaisesta asiasta tarvitse kinata ja kokoustaa, vaan asiat edistyvät yhteisymmärryksessä.

Olemme tehneet yhteistyötä kuluneen vuoden aikana niin killan tapahtumien, kuin oman kaveriporukkamme reissujen ja illanviettojen järjestämisessä. Yhteistyömme kaava on monesti aika samanlainen. Kalle suoltaa hulluja ideoita kuin liukuhihnalta (:D) ja Meri osaa nähdä keinoja parhaimpien niistä toteuttamiseen. Olemme innovatiivinen parivaljakko, joiden luonteiden eroavaisuudet täydentävät toisiaan sopivasti. Pystymme oikeasti saamaan asioita aikaan yhdessä. Yhteistyöllä ja yhteisillä ideoilla tulemme viemään killan fuksikasvatusta entistä yhteisökeskeisempään ja kaikkia innostavaan suuntaan.

Seuraava lause tiivistää vielä ajatuksen kilta- ja yhteisötoiminnasta, ja sen ilosanoman kantamisesta eteenpäin.

Olen ylpeästi AS:läinen, ylpeästi Teekkari ja ylpeästi Aaltolainen. Saman tunteen haluaisin tulevienkin opiskelijoiden kokevan.

Fuksit mielessä,

Meri ja Kalle

P.s.
Meiltä saa ja pitää kysyä tarkentavia kysymyksiä. Foorumilla, tg:ssä @merisku tai @rantakal tai jopa livenä saa nykäistä hihasta jos ei pelkää pahaa gorrea.

12 Likes