Hakemus killan hallitukseen fuksikapteeneiksi 2022

Henkilöesittelyt:

------------------------- Joonas Törmälä -------------------------

Morochello!

Oon Joonas, kolmannen vuoden IT-opiskelija. Kuluneiden vuosien aikana olen ollut aktiivisesti mukana sekä killan, että sen ulkopuolisessa toiminnassa. Olen pariin otteeseen jo toiminut ISOna. Kulttuuritoimikunnassa kulttuurikisällinä ja -artesaanina järkkäämässä tapahtumia ja tekemistä kiltalaisille, lukkarina kertomassa (omasta mielestä) hauskoja juttuja ja lisäksi mahdollistamassa makunautintoja kiltalaisille juomanlaskijana. Monet saattavat tuntea minut myös esimerkiksi huippusuositun Bingo-Bingon toisena isäntänä!

Tämä vuosi on vierähtänyt yllämainittujen ASkareiden parissa, sekä POLKU ry:n hallituksessa pyöriessä. Ensi vuonna onkin siis aika astua isompiin saappaisiin ja ryhtyä fuksikapteeniksi!

------------------------- Arttu Pahta -------------------------

Moiksulii!

Meikä on tosiaan Arttu, kolmannen vuoden IT-opiskelija. Olen jo fuksina innostunut aktiivisesta kiltatoiminnasta ja toiminkin tällä hetkellä killassa ISOpomona. En kuitenkaan ole saanut tarpeekseni vuodesta ASPUssa, vaan haluaisinkin jatkaa vielä tulevat puolitoista vuotta killan fuksitoiminnan parissa fuksikapteenina. Aiemmin olen toiminut killassa muun muassa hattivattina ja ISOna sekä tehnyt kaiken maailman nakkeja.

Haen kippariksi tosiaan erinomaisen kuomani Joonas Törmälän kanssa. Tästä alkaakin hakemuksemme yhteinen osa!

------------------------- Hakemuksen yhteinen osa -------------------------

Mitä?
Haluamme fuksikapteeneina olla luomassa kaikille fukseille parasta mahdollista fuksivuotta.
Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen fuksi kokee olevansa tervetullut killan tapahtumiin ja että jokaiselle löytyy jotakin mielekästä tekemistä killasta.

Meille myös IT-opiskelijoina killan brändiuudistus ja sen implementointi seuraavalle vuodelle on todella tärkeää. Haluamme olla mukana viemässä viestiä yhtenäisestä killasta seuraavalla vuosikurssille ja tarjota parhaat mahdolliset puitteet löytää oma paikka killasta.

Miksi?
Elämme killassa jänniä aikoja jo nyt brändiuudistuksen myötä, mutta ensi syksynä tapahtuva opiskelulinjojen erkaneminen tulee olemaan erittäin suuri harppaus. On äärimmäisen tärkeää, että tulevat IT- ja DSD-fuksit voivat tuntea olevansa oikeassa killassa ja oikealla alalla. Tämän vuoksi haluamme olla kippareina ajamassa yhtenäistä kiltaa eteenpäin ja jakaa myös killan ulkopuolelle tietoisuutta siitä, mitä kaikkea AS:llä oikeasti opiskellaan.

Tämän lisäksi koemme, että tämän vuoden ASPU on saanut hyvin aikaan tapahtumia, joihin on ollut matala kynnys osallistua pääaineesta tai kielestä riippumatta. Haluamme jatkaa ja vahvistaa tätä kulttuuria ja järjestää mahdollisimman paljon tapahtumia, joista kaikilla fukseilla on mahdollisuus saada ilo irti.

Vahvana prioriteettinä on myös poikkitieteellisyyden edistäminen. Viime vuosina ei ole ihan hirveästi ollut mahdollisuuksia päästä tutustumaan killan ulkopuoliseen porukkaan. Olemme itse nauttineet poikkitieteellisyydestä huomattavan paljon fuksivuonna ja tämän jälkeenkin, joten koemme sen edistämisen todella tärkeäksi. Tiedämme muissakin killoissa olevan aivan mahtavaa porukkaa. Aina parhaat kaverit eivät välttämättä löydykään killan sisältä (vaikka näin toivoisimme). Poikkitieteellisyys luo myös vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Mikä sen hienompaa kuin huutaa muiden sähkötekniikan korkeakoulun opiskelijoiden kanssa ELEC-yhteistyötä! :smiley:

Miten?

Fuksikapteeneina meillä olisi suuri vastuu ja kunnia edistää yhtenäisen kiltaidentiteetin syntyä tulevalle vuosikurssille. Tätä viestiä veisimme eteenpäin yhdessä hallituksen ja brändityöryhmän kanssa.

Meille on myös tärkeää, että jokainen fuksi löytää paikkansa killassa/Otaniemessä ja uskaltaa tulla paikalle edes joihinkin tapahtumiin. Pyrimme luomaan mahdollisimman matalan kynnyksen tapahtumia vaihtelevien tapahtumakonseptien sekä pienryhmähengauksien muodossa. Pienryhmähengaukset ovat nyt nousseet koronan myötä esille, mutta ne ovat tarjonneet ujoimmillekkin fukseille mahdollisuuden osallistua aktiviteetteihin ja päästä kertomaan esimerkiksi opinnoistaan tai huolistaan/ajatuksistaan omille ISOille.

Haluamme myös edistää tapahtumia, joissa alkoholilla ei ole varsinaista roolia. Näin myös fukseilla, joita ei innosta juominen tai humalaiset ihmiset, on mieluisa mahdollisuus osallistua tapahtumiin ja löytää kavereita. Tällaista tekemistä voi olla esimerkiksi hauskat, ei niin vakavat, liikuntatapahtumat kuten esimerkiksi kuplafutis. Fukseille olisi mielestämme myös hyvä tuoda ASif:ia vahvemmin esille.

Poikkitieteellisyyden edistämiseksi haluamme olla tekemässä vahvaa yhteistyötä muiden kiltojen ja erityisesti ELECin fuksikapteenien kanssa. Näin voimme järjestää yhteisiä fuksitapahtumia ja tarjota hyvät puitteet tutustua ihmisiin oman killan ulkopuolelta. Haluamme olla mukana kannustamassa poikkitieteellisyyteen myös omalla esimerkillämme ja puheillamme.

Vahva suunnittelutyö on kaiken A ja S. Näin vältytään ylimääräiseltä työltä, ja hyvin suunnitellut tapahtumat tuppaavat sujumaan paremmin. Tämän vuoksi haluamme tulevana vuonna edistää vahvaa ja sujuvaa yhteistyötä sekä säännöllistä kokoustamista ASPUn kesken.

Miksi me?
Kolmannen vuoden kilta-aktiiveina meillä on paljon kokemusta sekä fuksitoiminnan että kulttuurin puolelta. Tämä vankka kokemus tarjoaa meille hyvät työkalut fuksitapahtumien järjestämiseen sekä fuksitoiminnan kehittämiseen. ASPUssa toimiminen on antanut hyvät näkymät siihen, mitä killan fuksitoiminnan puolella tehdään hyvin ja missä on kehittämisen varaa. Kokemuksen ja innokkaan asenteemme vuoksi emme tule jähmettymään suurtenkaan muutosten edessä.

Fuksivuodesta saakka olemme viettäneet aktiivisesti aikaa yhdessä niin opintojen, kiltahommien kuin vapaa-ajankin saralla, joten yhteistyömme toimii kuin junan vessa!

TL;DR:
Ketä? Arttu Pahta ja Joonas Törmälä
Mitä? Fuksikapteeneiksi 2022.
Täh? No räh!
Miksi? Jotta saadaan kaikille paras mahdollinen fuksivuosi
Miten? Tukemalla brändiuudistusta ja huomioimalla kaikki opintolinjat tasa-arvoisesti. Vahvaa yhteistyötä ASPUn kesken ja IE:n kanssa.
Mistä tavoitan? Parhaiten tavoittaa @arupto ja @miljoonas Telegramissa, mutta vastaillaan myös foorumilla.

meme

15 Likes