Hakemus killan Fuksikapteeniksi 2024

Helou!

Mä oon Tiitus, kolmannen vuoden IT-opiskelija ja aktiivinen aasi. Kiltatoiminta kiehtoo ja oonkin vaellellut vapaaehtoishommasta toiseen. Nyt mä kuitenkin tunnen olevani valmiimpi kuin koskaan täyttämään toiset Fuksikapteenien suurista saappaista.

Mitä mä toivon killan fuksikasvatukselta?

Fuksikasvatus on olennaisessa osassa killan jatkuvuuden ja hyvän meiningin säilymisen kannalta. Sen tärkeimpiin tehtäviin lukeutuu esimerkiksi uusien opiskelijoiden tutustuttaminen teekkarikulttuuriin ja kiltaan, sekä auttaa löytämään jokaiselle oma paikka Otaniemen ihmeellisestä maailmasta. Itse pidän lisäksi hyvin tärkeänä, että uudet kiltalaiset voisivat mahdollisimman pian tuntea itsensä tasa-arvoisiksi kiltalaisiksi ja että vanhemmat kiltalaiset tuntuisivat helposti lähestyttäviltä.

Viime vuosina kiltamme sisäänotto on kasvanut hurjaa vauhtia, mikä pakostakin johtaa muutoksiin fuksikasvatuksessa. Vaikka aikaisempien vuosien kipparit ovat hyvää työtä tehneetkin, ei kaikkea voikaan prujata vanhemmilta. Enemmän ihmisiä tarkoittaa enemmän uniikkeja tarpeita. Uusien opiskelijoiden suuressa määrässä on tietenkin hyvät ja huonot puolensa – yhteisen ja intiimin me-hengen luominen on vuosi vuodelta haastavampaa, mutta suuresta porukasta löytyy kuitenkin todennäköisemmin samanhenkisiä ja samoista asioista kiinnostuneita ihmisiä. Ja eihän hyvän yhteishengen luominen suuressa porukassa mahdotonta ole, kuten fuksimme ovat esimerkiksi Otatarhan ajoissa osoittaneet :wink:

Joka vuosi vaalien aikaan pöydälle nousee myös kysymys englanninkielisten kiltalaisten integroitumisesta kiltayhteisöön, ja viime vuosina tähän onkin paljon panostettu. Uusi DSDeputyn rooli sekä ETCo ovat auttaneet ottamaan paremmin huomioon DSD-opiskelijat, jotka aiemmin saattoivat ikään kuin pudota fuksikapteenien ja MISCin väliin. Lisäksi hallituksen pohjaesityksestä löytyvä ehdotus kahdesta MISCistä jakaisi vastuuta kasvavan kansainvälisten opiskelijoiden ja maisteri-opiskelijoiden joukosta huolehdittaessa.

Mitä killan fuksikasvatus vois saada multa?

Nyt uskon jo voivani hyvillä mielin sanoa – kokemusta. Olen tänä vuonna toiminut ASPUssa Tosi-ISOna ja olen pyrkinyt mahdollisuuksien mukaan osallistumaan tapahtumien järjestelyapuna toimimisen lisäksi tapahtumien suunnitteluun, mistä koen saaneeni paljon arvokasta kokemusta. Kiitos tästä mahdollisuudesta Leeville ja Nykäselle! ASPUssa on tänä vuonna mielestäni ollut hyvä meininki, ja toimikuntalaisille on annettu mahdollisuus osallistua ja auttaa monessa asiassa, mutta osallistua on saanut aivan omien aikataulurajoitteiden ja jaksamisen puitteissa. Samanlaista kaavaa haluaisin jatkaa tulevassakin ASPUssa.

Kokemusta löytyy myös muunlaisesta puuhastelusta killassa ja Otaniemessä. Lukkarina toimiessa koen saaneeni itseluottamusta puhua suurellekin yleisölle, ja olen myös oppinut että aina ei tarvitse etukäteen edes tietää mitä sanoo :Dd Aavan Vujutoimikunnassa olen oppinut paljon tapahtumien järjestämisestä, ja siitä kaikesta, mitä siinäkin tulee ottaa huomioon – muistetaan ne gluteenittomatkin sitä ruokaa ostettaessa. Tähän päälle vielä AS25-toimikunta sekä bränditoimikunta, jotka ovat tutustuttaneet omilla tavoillaan niin killan historiaan kuin tulevaisuuteenkin.

Toivon, että motivaationi ja intohimoni fuksikasvatusta kohtaan ovat jo tänä vuonna olleet näkyvissä. Teekkarikulttuuri on erittäin lähellä sydäntäni ja siksi nautinkin suuresti sen ilosanoman jakamisesta eteenpäin. Fuksivuoden voi kokea (ensimmäistä kertaa) vain kerran ja haluaisinkin tehdä siitä jokaiselle ikimuistoisen. Ideoita fuksien päänmenoksi kyllä riittää!

Puhun tosi mielelläni fuksikasvatuksesta lisääkin, joten jos mitään kysyttävää heräs, nii laita ihmeessä kysymystä tohon alle tai TG:ssä @TIITU5

TL;DR

Kuka? Tiitus Mustajoki
Mitä? Fuksikapteeniksi 2024
Hä? Koska intohimo ja kokemus on kohdillaan

Otaniemi-CV

2023
Kilta: Tosi-ISO, Lukkari, Bränditoimikunta, AS25-toimikunta
AYY: Vuosijuhlatoimikunta

2022
Kilta: VastuuISO, Mediatoimikunta

2021
Kilta: Superfuksi

IMG_0404

[In English]

Hello!

I’m Tiitus, a third-year IT student and an active member of our guild. I find guild activities fascinating and have been involved in various volunteer roles. Now, I feel more ready than ever to step into the big shoes of the Fuksi Captain.

What do I hope for from the guild’s fuksi education?

Fuksi education is crucial for the continuity and keeping up the positive atmosphere of the guild. Its most important job is to introduce new students to the teekkari culture and the guild, as well as help them find their place in the wonderful world of Otaniemi. I also consider it essential that new guild members can as quickly as possible feel equal among the other guild members and that older members feel approachable.

In recent years, our guild’s intake has grown rapidly, leading to changes in fuksi education. Even though previous captains have done excellent work, not everything can be passed down from older ones. More fuksis mean more unique needs. The large number of new students has both advantages and disadvantages – creating a strong and intimate “we” spirit becomes increasingly challenging year by year, but with a large group, it’s more likely to find like-minded individuals. And creating a good team spirit in a large group is not impossible, as our fuksis have shown, for example in Otatarha Grand Prix :wink:

Every year, during the elections, the question of integrating English-speaking guild members into the guild community also arises, and in recent years, a lot of effort has been put into this. The new DSDeputy role and ETCo have helped to consider better DSD students who might have previously felt caught between Fuksi Captains and MISC. Additionally, the proposal in the board’s baseline for having two MISCs would share responsibilities when taking care of the increasing number of international and master’s students.

What would the guild’s fuksi education gain from me?

Now, I believe I can confidently say – experience. This year, I’ve been a ReallyISO in ASPU and have participated in event planning as much as possible, in addition to helping with organizing events. I feel that I’ve gained valuable experience from this. Thanks for this opportunity, Leevi and Nykänen! ASPU has had a good atmosphere this year, and committee members have been given the chance to participate and help in various ways, taking into account their own schedules and well-being. I would like to continue this approach in future ASPUs.

I also have experience in other guild and Otaniemi activities. Serving as a song leader has given me self-confidence to speak in front of a large audience, and I’ve learned that sometimes you don’t even need to know exactly what you’re going to say :Dd Being part of the Aava’s Annual Ball Committee has taught me a lot about organizing big events and all the things that need to be considered – e.g. remembering to buy gluten-free food. Additionally, the AS25 Committee and the Brand Committee have taught me a lot about both the guild’s history and its future.

I hope that my motivation and passion for fuksi education have been evident this year. Teekkari culture is very close to my heart, and I enjoy sharing its message of joy with others. Fuksi year can be experienced (for the first time) only once, and I would like to make it unforgettable for everyone. I have plenty of ideas for fuksi events and activities!

I’m more than happy to talk more about fuksi education, so if you have any questions, feel free to ask here or on TG at @TIITU5

TL;DR

Who? Tiitus Mustajoki
What? For Fuksi Captain 2024
Huh? Because I have the passion and experience for the job

Otaniemi CV

2023
Guild: ReallyISO, Song Leader, Brand Committee, AS25 Committee
AYY: Annual Ball Committee

2022
Guild: VastuuISO, Media Committee

2021
Guild: Superfuksi

19 Likes

Hyvä fuksi_kapteeni_hakija. voisitko merkata ruksilla alla olevaan diagrammiin suunnitelman tulevan kipparivuoden ajankäytön jakautumisesta.

Lisäksi pyytäisin valitsemaan alta lenpi vaihtoehdot:
Shrek / Autot
Vichy / Kivennäisvesi
Jumppa / Piirrustus
Rastikiertely / Rastiton kiertely
Päätyyn / Pää tyynyyn

Pusut ja halit,
fuksi evp
Joonas

1 Like

Heippa Joonas ja kiitos näistä kysymyksistä!

Aika keskellehän tuo raksi tuonne diagrammiin meni ja se johtuukin siitä, että uskon tämän tasapainon vaihtelevan melkolailla viikosta toiseen. Pyrin kuitenkin ajankäyttöäni suunnitellessa aina päättämään etukäteen, mistä kevennän, jos tunnen olevani jaksamiseni rajoilla. Vaikka pyrkisinkin siihen, ettei kipparivuosi rajoittaisi koulunkäyntiä, olisi koulu silti todennäköisesti ensimmäinen kevennyskohde. Jos vuoden aikana tulee tunne, että nyt on liikaa lautasella, pudottaisin ennalta valitsemani kurssin keventääkseni kuormitusta. Seuraaviinkin askeleihin minulla on summittainen visio, joka tarkentuu kyllä, jos ensimmäinen askel toteutuu.

Lisäksi lenpi vaihtoehdot on lihavoituna alla:

Shrek / Autot (2)
Vichy / Kivennäisvesi
Jumppa / Piirrustus
Rastikiertely / Rastiton kiertely
Päätyyn / Pää tyynyyn

<3 Tiitus

2 Likes

Hyvä fuksi_kapteeni_hakija. Hakiessasi yksin, toinen fuksikapteeni on varmasti tärkeä puheenaihe. Koetko pystyväsi ylläpitämään kapteenien välistä dynamiikkaa toimivana ja esimerkillisenä fukseille, rippumatta siitä, kuka tehtävään kanssasi valittaisiin? Miten ratkaisisit mahdolliset ongelmatilanteet välillänne?

Hyvää Cthulhun seuraavaa tulemista toivottaen,
Toiveikas IE-hakija Erkka Multanen

1 Like

Moikka Erkka!

Tällä hetkellä foorumin mukaan meillä on hakemassa kippariks mun lisäks neljä mahtavaa tyyppiä, ja uskonkin että tulisin heistä kenen tahansa kanssa mainiosti toimeen. Paridynamiikka muotoutuisi tietysti parin mukaan, ja etuna tässä roolissa on se, että tätä dynamiikkaa on aikaa hioa huippuunsa ennen uusien opiskelijoiden saapumista.

Aktiivinen keskustelu ja hyvä kommunikaatio on paras tapa ennaltaehkäistä ja ratkaista parin välisiä haasteita. Ongelmatilanteita tulee syntymään parhaillekin pareille, ja siksi on tärkeää että niihin varaudutaan. Esimerkiksi toinen parista voi tuntea, ettei työtaakka ole jakautunut tasan fuksikapteenien välillä tai ettei informaatio kulje, jolloin asiaan on tärkeä puuttua mahdollisimman nopeasti, ettei tilanne pääse eskaloitumaan. Lisäksi fuksikapteeneilla tulee kipparivuoden aikana vastaan monta pitkää päivää ja yötä, ja tällöin on tärkeää pitää paristaan huolta. Pitää huolta, että kumpikin muistaa nukkua ja muistaa syödä, jottei väsyneenä tai nälkäisenä tarvitse turhaan kiukutella toisille.

Uusi_opiskelija_laivan_tai_liikennelentokoneen_päällikkö_rooliin_hakeva_henkilö Tiitus

2 Likes

Arvon_kippari_hakija(t).

Haluaisin tiedustella teiltä seuraavaan kinkkiseen kysy mykseen vastausta. hyväksyn vain oikean vastauksen. Miettikää siis tarkasti. Tulevaisuutenne voi riippua tästä:

Kuuluuko elec yhteis työ käsi liikkessä käsien osua yhteen sanan ”elec” vai ”yhteis työ” kohdalla?

1 Like

Hei Nykäinen ja kiitos tästä mielipiteitä jakavasta kysymyksestä!

Kysymys on todellakin kinkkinen, sillä molemmille tavoille löytyy kattavat perustelut ja avaankin niitä nyt hieman tässä.

ELEC :clap: YHTEISTYÖ :raised_hands:
Tässä tavassa taputus osuu ELECin kohdalle ja yhteistyön kohdalla muodostetaan omalla keholla Y-kirjain viitaten siihen kuinka yhteistyö alkaa Y-kirjaimella. Painotus osuu taputuksen johdosta ELECiin, mikä kertoo siitä, ettei kyseessä ole mikä tahansa yhteistyö, vaan tärkein yhteistyö kaikista. Haasteena tässä menetelmässä on se, että ELEC tulee yhtäkkiä ja yllättäen, jolloin taputus on vaikea ajoittaa ja taputuksen voima saattaa jäädä heikoksi.

ELEC :raised_hands: YHTEISTYÖ :clap:
Tämä menetelmä taas on hyvinkin dynaaminen ja mahdollistaa voimakkaan yhdenaikaisen taputuksen. Se on jämpti, se on vahva - aivan kuten ELEC-yhteistyökin. Tässä tavassa painotetaan yhteistyötä, mikä onkin tärkeintä, sillä ELEC ei olisi mitään ilman yhteistyötä. Tämän menetelmän heikkous on se, että ELECin kohdalla tehtävä käsiliike ei kuvasta millään tavalla ELECiä, mikä tekee liikkeestä hieman hämmentävän.

Näiden saatesanojen jälkeen voin todeta tämän kysymyksen oikean vastauksen olevan tapa, jossa taputus tulee yhteistyön kohdalla. Oma mielipiteeni jääköön kuitenkin toistaiseksi hämärän peittoon, sillä kysymyshän ei ole mielipidekysymys.

Ensi vuoden parhaaseen Fuksitoimikuntaan pyrkien,
hyvää joulunodotusta toivottaen,
ystävällisin terveisin
ja kivenkovaa ELEC-yhteistyötä vaalien,
Tiitus