Hakemus jäykkäranteiksi

Moi!

Olemme Sampo Saloriutta (tuleva oikea jäykkäranne 2022) ja Verneri Hirvonen (tuleva vasen jäykkäranne 2022). Tällä hetkellä kimblekulttuurin ylläpito on sijoitettu yksittäisen jäykkäranteen vastuulle, mutta koemme, että kiltamme kimblekulttuurin ylläpito ja edistäminen hyötyisi omasta toimikunnastaannastaan. Esitämme täten, että AS kiltaan perustetaan kimblekulttuurin ylläpitämiseksi NAKS-toimikunta. Toimikunnan tarkoituksena on ylläpitää vanhaa kimblekulttuuria ja kehittää tekniikkaa, joka mahdollistaa tulevien sukupolvien kimbletoimintaa.

Koronaviruspandemia on osoittanut yhteiskuntamme haavoittuvuuden. Yhteisömme on kokenut kovia pakotetuiden etäyhteyksien ja fyysisen interaktion puutteen vuoksi. Perinteiksi muodostuneet kilta- ja teekkariperinteet eivät yksinään riitä takaamaan kimble perinteen jatkumista. Nykyisen arjen hybridimoodi vaatii kaksinkertaisesti enemmän työtä, kun sekä live-, että etätapahtumat vaativat osuutensa Jäykkäranteen rajallisesta ajasta.

Keitä me olemme?

Minä olen Sampo. Soveltuvuudestani jäykkäranteen kunnia-asemaan tuskin tarvitsee kilistellä. Kehitin oma-aloitteisesti mobiilikimblen rrrRankkaa varten. Lisäksi olen säännöllisesti pelannut kimbleä killan tapahtumissa , opastanut fukseja AS-kimblen ihmeelliseen maailmaan ja jopa pelannut AS-kimbleä teekkariradiossa rakkaan lajimme vuoksi.

Moi moi! Minä olen Verneri! Olen toiminut killassa DSD isona, DSD kapteenina ja innokkaana kimblepelurina. Opintojeni aikana olen arvostanut killan kimblekultturiin herättämää yhteisöllisyyden tunnetta. Olen myös omalta osaltani pyrkinyt kehittämään killan kimblekulttuuria tulevaisuutta ajatellen. Esimerkiksi kehitteillä on Minecraft kimble, joka yhdistää videopelit, lautapelit ja teekkarikulttuurin yhtenäiseen kokonaisuuteen.

Kimble on osa meitä. Kimble yhdistää AS opiskelijoita kautta sukupolevien. Kimblen tärkeyden vuoksi esitämme, että killan jäykkäranteen olisivat osa killan päätöksentekoelimiä, joten jäykkäranteet tulisi ottaa mukaan killan hallitukseen. Hallituksessa jäykkäranteet ajaisivat kimble edustamia arvoja: tasapuolisuutta, kansainvälisyytta ja poikkitieteellisyyttä.

5 Likes