Hakemus fuksikapteeniksi

Hei, Arvoisa lukija!

Kuka?

Olen Arttu Pahta eli yksi niistä monesta Artusta killassamme. Opiskelen toista vuotta pääaineenani informaatioteknologia. Olen siis fuksi vuosimallia 2019. Kilta ja sen aktiviteetit houkuttelivat tätä fuksia heti varaslähdöstä lähtien. Toimin tällä hetkellä killassa hattivattina ja ISOna. Nyt haen killan hallitukseen fuksikapteeniksi ja olen myös käytettävissä ISOpomoksi.

Mielestäni killan fuksitoiminta oli erittäin onnistuneesti toteutettu hyvin ja pääsin hyvin mukaan joukkoon. Tuli osallistuttua käytännössä kaikkiin fuksitapahtumiin puhtaasta fuksi-innosta. Löysin paljon hyviä ystäviä vuosikurssiltani ja myös sen ulkopuolelta killasta. Toivon, että mahdollisimman moni voisi löytää tämän ilon, jonka itse löysin ensimmäisenä vuotenani.

Mitä?

Haluan olla toteuttamassa ja kehittämässä fuksikasvatusta niin, että yhä useampi voisi löytää tämän innon. Mielestäni tärkeintä on toteuttaa ympäristö, jossa kaikilla on matala kynnys lähteä mukaan järjestettäviin aktiviteetteihin. Pyrkisin myös lisäämään fuksien huomioimista yksilöinä, jotta jokainen heistä löytäisi oman paikkansa Otaniemessä*.*

Miksi?

Mielestäni killan hyvin toimivassa fuksikasvatuksessa on kuitenkin myös kehitettävää. Digital Systems and Design -pääaineen opiskelijat jäävät fuksitoiminnassa helposti ulkopuolelle. Koska yhteisiä tapahtumia ei ole tähän asti järjestetty kovin paljon, AIT- ja DSD-fuksit jäävät toisilleen vieraiksi, ja DSD-fukseilla voi olla korkeampi kynnys lähteä mukaan toimintaan.

Toinen minulle tärkeä kehityskohde on ISO-toiminta. Killassamme ISOjen ja fuksiryhmien näkyvyys on suurimmillaan orientaatioviikolla ja sen jälkeen hiipuu lähes olemattomiin. Fuksikapteenin järjestämä kipparivartti on yksittäinen tapaaminen ja kapteeni voi tuntua monelle etäiseltä henkilöltä, jolloin huolia ja murheita ei välttämättä jaeta. Fuksikapteeni ei siis voi tavoittaa jokaista fuksia yksilönä, jolloin fuksi voi jäädä yksin huoliensa kanssa.

Miten?

Haluaisin olla vahvasti viemässä ISOjen roolia fuksikasvatuksessa eteenpäin. ISOt voisivat järjestää omalle fuksiryhmälleen tapaamisia tietyin väliajoin ja tapahtumissa voitaisiin lisätä fuksiryhmissä toimimista. Tällöin ISOjen olisi helpompaa huomata, jos joku putoaa porukasta pois ja mahdollisesti houkutella heitä paikalle. ISOryhmän kanssa toimiminen myös laskisi kynnystä kysyä ISOilta mieltä askarruttavissa asioissa. ISOilla on myös enemmän aikaa kohdata yksittäisiä fukseja, jolloin jokainen fuksi saataisiin huomioitua paremmin. Yksinäisen fuksin olisi myös helpompi lähteä ISOryhmien pieniin tapaamisiin kuin suuriin tapahtumiin, jos oma kaveriporukka vielä puuttuu.

AIT- ja DSD-fuksien yhteisiä tapahtumia pitäisi järjestää nykyistä enemmän, jotta myös DSD-fukseilla olisi mahdollisuus tutustua kiltaan ja muihin killan jäseniin paremmin. Yhteisten tapahtumien lisääminen todennäköisesti madaltaisi kynnystä lähteä mukaan Otatarhan ajojen ja Liukuhihnan kaltaisiin projekteihin ja siitä eteenpäin kiinnostua killan toiminnasta laajemmin.

Kenen kanssa?

Haen ensisijaisesti fuksikapteenin tehtävään Jenna Kerkkäsen kanssa. Olemme Jennan kanssa tulleet aina toimeen erinomaisesti ja yhteistyö on sujunut ongelmitta esimerkiksi hattivatteina yhdessä toimiessa. Koen, että olisimme Jennan kanssa loistava duo, koska meillä on samankaltaiset visiot siitä, miten haluamme fuksikasvatusta toteuttaa. Olemme Jennan kanssa käytettävissä myös yksilöinä, jos tarve niin vaatii.

TL;DR:

Kuka? Arttu Pahta, IT-fuksi´19, hattivatti & ISO’20

Mitä? Fuksikapteeniksi/ISOpomoksi 2021

Miksi? Jotta kaikille löytyy paikka teekkarielämästä :3

Miten? Vahvistamalla ISOjen roolia ja tuomalla eri pääaineiden fuksit yhteen

Kenen kanssa? Ensisijaisesti Jenna Kerkkäsen

Mistä tavoittaa? Tg @arupto, pyrin myös vastaamaan foorumilla aktiivisesti

7 Likes