Hakemus brändivastaavaksi / Application for Brand Master

Moikka!

Mä oon Meri ja koska en ole vielä tänä vuonna saanut tarpeeksi puheenjohtamisesta, haluaisin vielä ensi vuonna ottaa bränditoimikunnan puheenjohdettavaksi. Olen nyt ollut kaksi vuotta mukana aktiivisesti bränditoimikunnan hommassa ja uskon, että minulla olisi hyvä visio ja innostusta viedä homma maaliin ensi vuonna!

Bränditoimikunta on tänä vuonna jakautunut eri osa-alueisiin, ja se on toiminut mielestäni hyvin. Toimikunta on saanut paljon asioita aikaan, ja näistä kuullaan vielä tämän vuoden lopulla. Tärkeitä asioita ensi vuonna olisi saada tänä vuonna loppuun asti valmisteltu sääntömuutos läpi alkuvuodesta sekä jatkaa tämän vuoden työtä uusien nettisivujen kanssa ja tehdä nettisivuille hyvä sisältö.

Bränditoimikunnan tavoitteena olisi ensi vuoden aikana saada homma jollain tavalla päätökseen. Erityisen tärkeää olisi, että toimikunta pohtisi, miten toimikunnan hoitama toiminta jatkuu ensi vuoden jälkeen. On tärkeää pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Miten yhdenvertaisuus toteutuu killassa? Miten häirintäyhdyshenkilötoiminta toteutetaan? Kuka pitää yllä killan uusia nettisivuja?

Toivon, että tämän vuoden mahtavien toimikuntalaisten lisäksi toimikuntaan lähtisi mukaan myös uutta innokasta porukkaa. Toimikunnassa pääsee mukaan juuri siihen, mikä itseä kiinnostaa, esimerkiksi tekemään nettisivuja ja sen sisältöä tai pohtimaan killan yhdenvertaisuuden toteutumista tulevaisuudessa.

Brändäävin terveisin,

Meri

Kilta CV:

2020: Hattivatti, Yrityssuhdekisälli ja ISO

2021 Kulttuurimestari, Brändääjä, MinIEns ja ISO

2022: Puheenjohtaja, Brändääjä ja AS25-toimikunnan jäsen


Hello!

I’m Meri and since I haven’t had enough of chairing this year, I would like to be the chairperson of the brand committee next year. I have been actively involved in the work of the brand committee for two years now, and I believe that I would have a good vision and enthusiasm to see it through to the finish line next year!

This year, the brand committee has been divided into different areas, and I think it has worked well. The committee has accomplished many things, and we will hear about them at the end of this year. The important things next year would be to get the rule reform, which has been prepared this year, at the beginning of the year, as well as to continue this year’s work with new websites and to make good content for the websites.

The brand committee’s goal would be to finish the job in some way during the next year. It would be particularly important for the committee to think about how the activities managed by the committee will continue after next year. It is important to consider, for example, the following questions: How is equality implemented in the guild? How is the confidential counselor activity implemented? Who maintains the guild’s new website?

I hope that in addition to this year’s great committee members, a new enthusiastic group will also join the committee. In the committee, you can get involved in exactly what interests you, for example making a website and its content or thinking about the realization of equality in the guild in the future.

With branding

Guild CV Hiippari:

2020: Hattifattener, Corporate relations journeyperson ja ISO

2021 Master of Culture, Brander, MinIEns ja ISO

2022: Chairperson, Brander ja AS25 committee member

5 Likes