Esitys killan varojen sijottamisesta

Yleishyödyllisen yhteisön laajakin arvopaperisijoittaminen on lähtökohtaisesti sen verovapaata tuloa (vrt. kohta 2.5.9 KHO 2001:11 kommandiittiyhtiöstä saatu tulo-osuus). Arvopaperikauppaa voidaan vain poikkeuksellisesti pitää yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoimintana. Tällöin huomiota tulee kiinnittää mm. siihen, missä määrin varoja käytetään yleishyödylliseen toimintaan. Toiminnan luonnetta ei voida ratkaista euromääräisillä rajoilla.

Esitän killan siirtävän 30 000 euroa Nordnet palvelun sijoitustilille. Tämä summa sijoitetaan kolmessa osassa, joista ensimmäinen on mahdollisimman pian ja seuraavat kaksi 6kk aikavälein. Sijoitusten tarkoitus on olla killalle poikkeuspäivän varalle turva, sekä tarjota vuosittain budjettia killalle osinkojen ja korkojen muodossa.

Esitän myös jo eq:ssa olevia rahoja realisoitavaksi ja siirrettäväksi Nordnet palveluun sijoitettavaksi sijoitussuunnitelman mukaan.

Alkuperäinen sijoitussuunnitelma oli 60/40 portfolio, mutta maailmankuvani tältä osalta on muuttunut, enkä nää korkosijoitus osaa järkevänä osana salkkua nollakorkoympäristön takia. Ne rahat mitä oltaisiin sijoitettu korkosijoitukseen pääosa näistä tullaan pitämään vain killan tilillä käyttöpääomana. Lähdemme siis Nordnetissä sijoittamaan ETF-rahastoihin pelkästään emmekä tule ottamaan yhtiökohtaisia näkemyksiä. Sijoitukset tulevat jakautumaan Kolmeen osa-alueeseen. Ensimmäinen kolmannes (n. 33%) sijoitetaan kustannustehokkaaseen REIT rahastoon eli real estate investment fund. Näiden rahastojen tuotto perustuu pääosin osinkoihin ja näin näen vakaaan osinkovirran killalle tärkenä varsinkin tulevaisuudessa. Toinen kolmannes sijoitetaan (n. 33%) kustannustehokkaaseen indeksirahastoon esimerkiksi koko maailmaan tai USA:han sijoittavaan rahastoon. Viimeinen kolmannes sijoitettaisiin rahastoon joka sijoittaa ESG periaatteen mukaan. Näissä rahastoissa kulut ovat hieman korkeammat (0,4-0,7%), mutta näen niiden vaikutuksen maapallon hyväksi tärkeänä.

Miksi ETF rahasto?

ETF rahasto eli Exchange Traded Fund on rahasto, jota myydään markkinoilla samalla tavalla kuin osakkeita. ETF rahastoilla on pienemmät kulut kuin pankkien itse ylläpitämillä rahastoilla ja usein tämä ero on suuri. ETF rahastot ovat myös likvidejä, sillä niiden hinta muodostuu markkinoilla ja ne voi myydä milloin vain pörssin ollessa auki.

Miksi ei Superrahasto?

Nordnetin Superrahastoissa ei ole kuluja, mutta Nordnet tarjoaa näitä vain Suomen, Ruotsi, Tanskan ja Norjan indeksirahastoina. Hajautus kärsii, sillä pääosin meidän sponsorirahat tulevat suomessa ja pohjoismaissa pääosin toimivilta yrityksiltä. Jos sijoittaisimme vain pohjoismaihin sijoittaviin rahastoihin, killan sponsoritulot tippuisivat samaa tahtia kuin killan osakesijoitukset.

Killan Sijoitussuunnitelmassa pitää huomioon myös killan käyttöpääoman tarve, ettei killalle tule eteen tilannetta, jossa se ei voi maksaa laskujaan.

Perustelut miksi markkinoita ei kannata ajoittaa.

2 Likes