Esitys hallituksesta vuodelle 2024 / Proposal for the board for 2024

Esitän hallituksenmuodostajana seuraavaa kokoonpanoa killan hallitukseksi vuodelle 2024. Kaikille hakijoille on ilmoitettu henkilökohtaisesti valinnoista.

Esitys Automaatio- ja systeemitekniikan killan hallituksesta vuodelle 2024

Puheenjohtaja - Leevi Hormaluoma

Varapuheenjohtaja - Juho Komulainen

Rahastonhoitaja - Rafael Majaharju

Viestintämestari - Leena Jääskeläinen

Opintomestari - Mikhail Romanov

Yrityssuhdevastaava - Akseli Pihlajamaa

Fuksikapteeni - Eero Huhtala

Fuksikapteeni - Jenny Ruokolainen

MISC - Amr Abass

ISOpomo - Pessi Lyytikäinen

Isäntä - Leila Lavonen

Emäntä - Eeva Järvenpää

Kulttuurimestari - Elina Leiniö

Hallituksen muodostuksessa on päädytty tähän kokoonpanoon koko hakuprosessin ajan kertyneen informaation perusteella. Valintakriteereinä olemme käyttäneet henkilöiden sopivuutta rooleihin sekä ryhmän toimivuutta. Valinnat eivät olleet helppoja, mutta koemme esittävämme parasta mahdollista kokoonpanoa killan hallitukseksi.

Mikäli kysymyksiä herää, vastaan mielelläni Forumilla, Telegramissa (AivanVirallinen-kanava tai suoraan @pelleevi) tai toisessa vaalikokouksessa 17.11. (klo 18:00 eteenpäin, Otakaari 1, U1).

///

I, as the former of the board, propose the following people for the guild board for the year 2024. All applicants have received the information regarding whether they were chosen or not beforehand.

Proposal for the board of the Guild of Automation and Systems Technology for the year 2024.

Chairperson - Leevi Hormaluoma

Vice Chairperson - Juho Komulainen

Treasurer - Rafael Majaharju

Master of Communications - Leena Jääskeläinen

Master of Studies - Mikhail Romanov

Head of Corporate Relations - Akseli Pihlajamaa

Fuksi Captain - Jenny Ruokolainen

Fuksi Captain - Eero Huhtala

MISC - Amr Abass

ISO Boss - Pessi Lyytikäinen

Host - Leila Lavonen

Hostess - Eeva Järvenpää

Master of Culture - Elina Leiniö

The forming of the board has taken into account all information that has come up in the process, with the end result being seen above. The criteria for our choices have been how well the person is suited for their role and the groups’ overall fit. The choices were in no way easy, but we wholeheartedly believe that we’re presenting the best possible group of people to be the board.

If any questions arise, I’ll gladly answer them here on the Forum, on Telegram (AivanVirallinen or straight to me @pelleevi) or in the second election meeting, 17.11… (18-> at Otakaari 1, U1)

12 Likes