Esitys hallituksesta vuodelle 2021

Esitys killan hallitukseksi vuodelle 2021

Hallituksenmuodostajana ehdotan seuraavaa kokoonpanoa hallitukseksi killalle vuodelle 2021. Kaikki hakijat ovat valinneet etukäteen ensisijaisen hallituspestin johon hakivat voidakseen toteuttaa kiltatoimintaa haluamallaan osa-alueella ja omien intressiensä mukaisesti. Joukossa on yksi valinta joka ei foorumeilla ole ensisijaisesti kyseiseen rooliin hakenut, mutta hän on ilmaissut mielenkiintonsa ja valmiutensa henkilökohtaisessa haastattelussa.

Valinta hallituksesta on tehty henkilökohtaisten haastattelujen perusteella.

Valintakriteereinä olen käyttänyt ryhmän toimivuutta, henkilöiden sopivuutta rooleihin sekä edustavuutta.

Valinta oli todella vaikea. Kaikki valitut ja valitsematta tulleet ovat saaneet minulta henkilökohtaisesti tiedon valinnastaan tai hallituksen ulkopuolelle jäämisestä.

Esitys hallituksesta ja viroista vuodelle 2021

Puheenjohtaja - Antti Regelin
Varapuheenjohtaja - Juuso Määttä
Rahastonhoitaja - Helena Kaisanlahti
Opintovastaava - Santeri Sipilä
Master and International Student Captain - Veeti Kahilainen
Viestintämestari - Leevi Hormaluoma
Fuksikapteeni - Veera Ihalainen
Fuksikapteeni - Kalle Rantala
Yrityssuhdevastaava - Aku Heinonen
Isäntä - Meri Hilden
Emäntä - Matias Vapola
Kulttuurimestari - Meri Hiipakka

Toivon kaikkien valittujen ja valitsematta jääneiden osallistuvan keskusteluun valintaprosessin kehittämisestä. Killallemme tämä on tietääkseni ensimmäinen kerta, kun hallituksen muodostajana joudun jättämään henkilöitä ulkopuolelle. Kritiikki ja kehitysideat vievät myös tätä prosessia eteenpäin.

Mikäli kysymyksiä herää, vastaan niihin mielelläni täällä foorumilla, telegrammissa “AS Kiltavaalit 2020 - AS Guild Elections 2020” kanavalla tai vaalikokouksen 2. osassa 18.11.

---------------------------------------------IN ENGLISH---------------------------------------------------

As the former of the board I propose the following people in the following responsibilities for the guild board for the year 2021. Every applicant had applied to the board on the forum for a primary role to improve guild activities and culture in their desired fields, according to their interests. There was one applicant who was not chosen to the role for the primary position, but had expressed interest and readiness in the role in the personal interview.

The decision was made based on personal interviews.

Criteria for the board selection have been group dynamics, fit for each role and representativeness.

The decision was extremely difficult. All applicants have received the information regarding whether they were chosen or not.

Proposal of the guild board 2021

Chairperson - Antti Regelin
Vice chairperson - Juuso Määttä
Treasurer - Helena Kaisanlahti
Head of studies - Santeri Sipilä
Master and international Student Captain - Veeti Kahilainen
Head of communications - Leevi Hormaluoma
Fuksi captain - Veera Ihalainen
Fuksi captain - Kalle Rantala
Head of Corporate relations - Aku Heinonen
Host - Meri Hilden
Host - Matias Vapola
Head of Culture - Meri Hiipakka

It is my hope that every guild member, whether or not you applied to the board, would take part in the discussions of improving the process. This is the first time a former of the board is in the situation, where people must be left out. All criticism and improvement suggestions are warmly welcome.

I will answer all questions on the forum, in the guild “AS Kiltavaalit 2020 - AS Guild Elections 2020” chat or in the second part of the electoral meeting on 18.11

4 Likes