Ehdotus jatkuvuustoimikunnan perustamiseksi 2024 // Proposition to form a Continuation Committee 2024

(in English below)
Moikka kilta!

Hali '23 kirjaili ensi vuoden pohjaesitykseen bränditoimikunnan, sillä tällä hetkellä brändin alaisella strategiatiimillä - eli sääntöjen kehityksestä vastaavalla tiimillä - on vielä työnsarkaa. Brändiuudistus on kuitenkin todella loppuvaiheessa, ja muiden brändin osa-alueiden - esim. nettisivut, grafiikka, ja symboliikka - ylläpito olisi järkevintä siirtää muiden sektoreiden alaiseksi nyt, kun suuret uudistukset alkavat olla tehtynä tai ovat tarkoitus saada purkkiin tämän vuoden loppuun mennessä. Konsultoituani nykyistä brändimestaria olemme yhteisymmärryksessä siitä, että bränditoimikuntaa ei sellaisenaan tarvitsisi killassa jatkaa. Bränditoimikunta on kuitenkin viime vuosina toiminut killan erinäisten kehityskohteiden jatkumon ylläpitäjänä, ja sellaista AS edelleen kaipaa tulevina vuosina. Niinpä ehdotan, että AS:lle perustetaan uusi toimikunta, Jatkuvuustoimikunta! :dizzy:

Miksi AS siis tarvitsee Jatkuvuustoimikunnan?
Killassa on tehty valtavasti uudistuksia viime vuosien aikana. Niiden järkevää kehitystä tulevaisuudessa tukisi hyvän dokumentaation laatiminen siitä, mitä brändiuudistus on pitänyt sisällään, minkälaista keskustelua sen yhteydessä on käyty, minkälaista palautetta on kerätty ja mikä on koettu toimivaksi tai ei-toimivaksi. Sama pätee kaikkiin muihinkin killan uusiin ja jatkuviin prosesseihin, ei vain brändin alaisiin! Esimerkiksi tulevien historiikkien sujuva kirjoittaminen on mahdollista, jos kaikesta kiltakehityksestä ja -tapahtumista on hyvää, keskitettyä dokumentaatiota. Jatkuvuustoimikunnassa voitaisiin laatia tällaista dokumentaatiota, erityisesti yhteistyössä arkistoinnista vastaavan VPJ:n kanssa. VPJ:n työnsarkaa voisi myös tällaisella toiminnalla helpottaa, mutta työnjaot ja toiveet tarkentuvat sitten ensi vuonna jos toimikunta perustuu!

Jatkuvuustoimikunta voisi tukea samalla hallitusta (hallituksen näin mahdollisesti toivoessa) aiemmin mainitussa strategiapuolen kehityksessä. Killan monet ohjesäännöt kaipaavat tarkastelua ja mahdollista uusimista. Code of Conductiin liittyvä toiminta, itse CoC sekä härytoiminta vaativat jatkuvaa tarkastelua ja kehittämistä nyt, kun ne ovat niin tuore juttu killassa. Tässä on paljon työnsarkaa, mikä osittain nojaa paljolti myös aikaisempaan työhön ja erityisesti bränditoimikunnassa toimineeseen strategiatiimiin. Homma on toiminut viime vuosina hyvin juuri niin, että hallitus ja erillinen, näihin juttuihin perehtynyt työryhmä tekevät sääntöuudistusten osalta yhteistyötä, joten tätä voisi jatkaa jatkuvuusTMK:n avulla!

Oliko muita huomioita?

Ja vaikka nyt strategia onkin se uudistuskohde, mihin jää vielä brändin osalta työnsarkaa, niin jatkuvuustoimikunnan tulisi olla dynaaminen: eli parin vuoden päästä se voisi keskittyä ihan muiden kehitysprosessien ylläpitämiseen.

Muilla killoilla löytyy myös jatkuvuustoimikuntia sekä ns. “mentori”/“jatkuvuusmouho”-tyylisiä (":D") toimihenkilönimikkeitä. Me voitaisiin oppia viisaammilta ja kysellä myös toimikuntavuoden alussa, minkälaisia asioita muissa killoissa nämä hoitavat, ja pohtia toimikunnan tehtäviä myös sitä kautta.

Eli lyhyesti häh??
Perustetaan jatkuvuustoimikunta, ja sujuvoitetaan siten killan jatkuvuuden ylläpitämistä, tiedon jakamista eteenpäin, ja hyvän, keskitetyn dokumentoinnin luomista (eli ei pelkästään hallituksen ja kiltakokousten pöytäkirjoihin)! Toimikunnan tavoitteet varmasti muotoutuvat sitä mukaa, kun sen toiminta lähtee pyörimään, ja riippuu tietenkin toimareista ja ensi vuoden hallituksen toiveista! :cowboy_hat_face:

Ja kukas tätä toimikuntaa vetäisi ensi vuonna?
Joku siisti tyyppi, suolaan kiinnostuneet kommentoimaan tähän alle tai tekemään oman postauksen! :smiley:

Ooh haluaisin toimariksi
No sama!! Kaikki tähän mennessä ehdotetut uudet toimikunnat on lisätty hakuvaihtoehdoiksi toimarihaku-Formsiin - tehdäänpä tämän kohdalla sama !

Yt. Aino

//

Hi guild!

Board '23 kept the Brand Committee in the proposal for committees for 2024, because the strategy team working in the brand committee - so, the team responsible for e.g. rule reforms - still has some work to do. However, the brand renewal is nearing its end and most areas that it includes - such as the website, graphics… - will be best to move under different sectors in the guild next year. After talking with the brand master of this year, we’ve concluded that it’d be most beneficial to not continue the brand committee next year. However, the brand committee’s role in keeping record on and upkeeping the different reforms and changes in the guild is very important. The guild still needs some actor to do these things in the upcoming years - so I’m proposing we form a Continuity Committee starting next year! :dizzy:

So why does AS specifically need this committee?
The guild has undergone a lot of changes during the past years. Creating good documentation on what’s done would be beneficial for the future, and this committee could be a key actor in creating that documentation. The documentation would include e.g. what’s been done, what kind of feedback has everything gotten, what has worked or not worked, and so on. This would be about both the brand committee and also all the other changes and new things in the guild! For example, writing future histories about AS is only possible if there is good documentation. We could do this in collaboration with the vice-chair, who’s responsible for upkeeping the guild archives. And of course, what would be done next year, would be defined more specifically next year!

The committee could also support the board (if they so wish) with the strategy side of things, as mentioned before. The guild, even after going under many rule reforms, still has some rules that need renewal. Everything related to the new Code of Conduct and confidential counselor activity needs constant review and feedback processes now when they’re very new in the guild. There’s still work to be done and a lot of the work relies on the previous work already done and specifically what the strategy team under the brand committee has done. It’s worked good during these past few years that the board collaborates with a separate strategy team, so let’s continue this with the continuity committee!

Anything else noteworthy?

Even though right now strategy is the area in the guild, that still has work to be done left from the brand renewal, the Continuity committee should be dynamic: so, the focus should be whatever should be worked on, in a year this will be completely different.

Other guilds have continuity committees and different official roles related to mentoring or upkeeping continuity/guild history. We should learn from the wiser and conduct a survey from other guilds in the beginning of the committee year, about what they do under these committees, and then review what our committee should do based on this also.

So who’s gonna run this?
Someone cool, comment under this post or create a separate post to express your wish to lead this committee!

Ooh I want to be a committee member
Same!! In the Official application form, this committee will be added to the ones you can apply to!

Kind regards, Aino

4 Likes

Moikka, olen Emilia, neljännen vuoden AS-opiskelija joka on pyörinyt tähän mennessä aika paljon tapahtumanjärjestyshommissa. Nyt kiinnostaisi lähteä puuhaamaan muunkinlaisia juttuja ja kurkistaa toiselle puolelle kiltaa, joten olisin halukas vetämään tätä toimikuntaa.

5 Likes