Budjetti / Budget 2023

Moikka kilta!

Tästä linkistä löytyy hallituksen esitys vuoden 2023 budjetista.

Erillisenä huomiona budjetista haluan nostaa esiin, että hallitus on yhdessä huolellisen harkinnan myötä päätynyt esittämään killan jäsenmaksun korotusta kahdeksasta eurosta kymmeneen. Syitä muutokselle on useita, mutta päällimmäisinä ovat kustannusten kasvu siirryttäessä jäsenrekisterin osalta kide.app -järjestelmään sekä yleisen inflaation vaikutus kaikkeen toimintaamme.

Käsittelemme budjettia tarkemmin vuosikokouksessa, mutta mikäli sitä ennen herää kysymyksiä, voit olla yhteydessä allekirjoittaneeseen.

Terkuin,

Linda Åström
rahastonhoitaja 2023

///

Dear Guild members,

Following this link you will find the board’s proposal for the 2023 budget.

As a separate note on the budget, I would like to point out that the board, after careful consideration, has decided to propose an increase in the Guild’s membership fee from eight to ten euros. There are several reasons for this change, but the main ones are the increased costs of moving the membership register to the kide.app system and the impact of general inflation on all our activities.

We will be discussing the budget in more detail at the annual meeting, but if you have any questions before then, please contact me.

Best regards,

Linda Åström
Treasurer 2023

2 Likes