ASPUn toimintasuunnitelma

Fuksikasvatus

Yleistä

2020 AS:n fuksitoimikunta ASPU haluaa tulevana vuonna luoda iloa nykyisten kuin uusienkin fuksien keskuudessa. 19-fuksien aktiivisuus vaikuttaa myönteisesti kevään tapahtumissa ja syksyn ISOtoiminnassa. Yksi toimiva keino aktiivisuuden lisäämiseksi viime vuonna on pohdittu olevan varASlähdön järjestäminen juuri ennen orientaatioviikkoa, koska silloin suurin osa on jo palannut mökeiltään ja valmistautuu koulun alkuun. Samalla linjalla jatketaan tänä vuonna.

Fuksien määrä nousee tulevana syksynä. Ainakin DSD fuksien sisäänotto kasvaa noin 40:een ja vaihtareiden määrä pysyy noin 40. Muuten sisäänotto pysyy 120:ssä fuksissa. Tavoitteenamme on tutustuttaa fuksit teekkarikulttuuriin, luoda hyvä yhteishenki ja kivoja muistoja fukseille. ISOjen aktiivisuus on varmasti suuressa roolissa ja toivomme että hauskat tapahtumat innostavat heitä olemaan aktiivisia. Tiedotamme tapahtumista ja menoista ajoissa kaikille, jotta mahdollisimman moni pääsee osallistumaan.

Tänä vuonna haluamme myös painottaa KV-yhteistyötä. Sen sijaan että tapahtumia suunnattaisiin vain International-nimellä, haluamme luoda AS in English -tapahtumia, joihin kuka tahansa voisi osallistua, kunhan puhuu englantia. Näin voisimme vähentää suomalaisten kynnystä osallistua englanninkielisiin tapahtumiin ja lisätä yhteistyötä.

Kevät

Keväällä edeltävä fuksikapteeni on vielä vastuussa, ja muu toimikunta auttaa miten pystyy. Ohjelmassa on mm. Phuksintappo, joka järjestetään TIKin ja Prodekon kanssa yhteistyössä ja Astrobostek. Kaikki huipentuu mahdolliseen Wappuun, jolloin fuksit saavat teekkarilakkinsa.

Haalareiden suunnittelu tapahtuu keväällä. Yksi tavoite on vaihtaa haalareiden toimittaja, jotta haalarit olisivat parempilaatuisia ja vetoketjut kestäisivät paremmin. Haalareiden designia tullaan myös uudistamaan.

ASPU suunnittelee fuksioppaan yhteistyössä koulun kanssa, ja ne lähetetään opiskelijoille loppukesästä. Haluamme lyhentää henkilöesittelyjä ja sen sijaan tuoda esiin opiskelijaelämää ja koulunkäyntiä. Myös fuksipistekortti toteutetaan keväällä ja lähetetään painoon kesällä.

ISOjen koulutus ja perehdytys tapahtuu myös keväällä. ISOt valitaan hakemuslomakkeella.

Syksy

Elokuun lopussa järjestetään varaslähtö, johon toivotaan mahdollisimman monen ISOn ja fuksin osallistumista. Orientaatioviikolla on yhteistä ohjelmaa ja koulun järjestämää infoa.

Syksyllä tulevia tapahtumia ovat esimerkiksi fuksisitsit, Otatarhan ajot ja Liukuhihna. Ajoista ja Liukuhihnan järjestyksestä sanotaan ajoissa, jotta fukseilla on tarpeeksi aikaa. Uusi asia, jonka ASPU haluaa esitellä on, että ryhmä fukseja suunnittelee haalarimerkin vuosikurssilleen! Tästä toivottavasti tulee uusi perinne. Loppuvuodesta järjestetään fuksicruise. Myös kipparivartit aloitetaan syksyn puolella.

Loppusyksystä kannustamme fukseja ryhtymään killan toimareiksi esittelemällä mahdollisia virkoja.

ISOtoiminta

ISOtoiminnassa on erittäin tärkeää, että tiedotus pelittää, koska ISOt ovat eniten tekemisissä uusien fuksien kanssa varsinkin orientaatioviikolla. Jos ISOt eivät ole itsekkään varmoja, mitä tapahtuu, tekemisen ilo kärsii ja myös mahdolliset velvollisuudet jäävät toteuttamatta. Tämän takia haluan panostaa varsinkin viestinnän sujuvuuteen. Viime vuonna oli hyvä lista kohdennettuja tg-ryhmiä, jotka mahdollistivat hyvän viestinnän, joten aion tehdä samalla tavalla tänä vuonna.

Lisäksi pyrkimyksenä on kannustaa ISOja tutustumaan fukseihin ja varmistamaan, että fuksit löytävät paikkansa teekkariyhteisössä. Tämä on tärkeää varsinkin orientaatioviikolla, mutta myös sen jälkeen olisi hyvä, jos fuksien ja ISOjen välillä pystyisi jonkinlainen kontakti. Yksi keino edesauttaa tätä on uusi tapa; ISOt pitävät omalle fuksiryhmälleen kevyen hengailuillan (esim. haalarimerkkien ompelua, leffailta tms.) loppusyksystä, jossa he voivat kysellä kuulumisia ja viettää aikaa.

Aiemmin on järjestetty AS:n omat ISOvaihtositsit, jotka on hyvä pitää taas, mutta koska muuten AS ISOille ei juurikaan ole omia tapahtumia, tänä vuonna voisi ottaa tavoitteeksi pitää jonkinlainen virkistäytyminen vain oman killan ISOille esimerkiksi syksyllä.

Näiden yllämainittujen lisäksi jatkuvana tavoittena on pitää ISOtoiminta hauskana ja mukavana touhuna!

KV-toiminta

Tänä vuonna KV toiminnan tavoitteena on, että varmistetaan, että vaihtoon tulevilla opiskelijoilla on hyvät lähtökohdat Aallossa opiskeluun ja Suomessa olemiseen, huolehtimalla orientaatioviikkojen onnistumisesta ja KV-tutorien riittävyydestä ja pätevyydestä.
Ylläpidetään aikaisemmat tapahtumat ELEC-Sauna, ELEC-Sitsit ja ELEC on Ice.

Pyritään aloittamaan yhteistyö DSD-pääaineen kanssa ja parantamaan killan englanninkielistä tarjontaa myös suomenkielisille opiskelijoille. Tähän tavoitteeseen pyritään järjestämällä uusi tapahtuma “AS in English” -sitsit syksyllä. Toteutukseen pyritään ASPU:n ja IE:n yhteistyöllä.

Ylläpidetään hyvät suhteet SIK:in KV-toimijoiden kanssa ja pyritään lämmittämään suhteita Inkubion KV-toimijoihin. Lisäksi pyritään tiivistämään yhteistyötä Fyysikkokillan kanssa kaksien SIK-AS-FK-sitsien muodossa, mitä kokeiltiin viime vuonna.

Kevät:
ELEC on Ice järjestetään alkukeväästä ja ELEC-sauna sekä sitsit järjestetään keväällä SIKin kanssa. SIK hoitaa sitsit ja AS hoitaa saunat. Pyritään järjestämään SIK-AS-FK-farewell-sitsit loppukeväästä.

Syksy:
Järjestään ELEC-sauna ja -sitsit, siten että AS hoitaa sitsit ja SIK hoitaa saunat. Pyritään järjestämään SIK-AS-FK-farewell-sitsit ennen joulua.
Pyritään järjestämään AS in English sitsit killalle ASPU:n ja IE:n voimin DSD:n kanssa.

DSD

General:

The ASPU committee will try to facilitate better integration of the DSD freshmen to the AS guild through organising new events for the students in the major. The aim is to organise one event during the 2020 spring to catch up with how the 2019 freshmen are doing. Additionally we will try to lower the bar of participating in events with the international students and Finnish programme students by organising AS events in English with no regard or restrictions to their majors. Examples of the proposed events are AS in english sitsit (to be organised in Autumn 2020) and potentially an AS in english sauna evening.

Another aim is to start improving the collaboration with the other english bachelors programmes in technology. Initially we will focus on starting initiating relations with Data Science students and the Data Guild as it has coexisted with DSD for the longest. The aim is to organise at least one event jointly with the Data Guild.

Spring:

The DSD freshmen are encouraged to get their teekkari caps and supported through the process.

Autumn:

The new freshmen are guided through the orientation week and integrated to the teekkari student culture.