ASkin toimintasuunnitelma

ASkitoimikunnan tehtävä on ylläpitää kiltahuoneen (ASki) kioskitoimintaa sekä yleistä siisteyttä ja järjestystä. Edellämainittujen tehtävien lisäksi ASkitoimikunta on päättänyt edistää kiltahuoneen viihtyisyyttä ja käytettävyyttä seuraavilla toimenpiteillä: kiltahuoneen kansainvälistäminen ja ASkipiikin toiminnan parantaminen.

Kiltahuoneen kansainvälistäminen toteutetaan käytännössä kääntämällä suomenkieliset ohjeet englanniksi sekä lisäämällä tarpeelliseksi katsottua ohjeistusta ASkin tarjontaan (esim. käyttöohjeita vanhemmille pelikonsoleille yms.).

ASkipiikin toimintaa pyritään parantamaan kytkemällä ASkipiikki verkkokaapelilla internetiin langattoman yhteyden sijasta.

Kiltaisten mielipiteet ja kehitysehdotukset ovat ensisijaisen tärkeitä ASkin viihtyisyyden kehittämisessä. Tämän takia ASkitoikunta ottaa myös tavoitteekseen kehittää palautekanavia kiltalaisten ja ASkitoimikunnan välillä.