As:n grafiikkakisa / AS graphics competition

KIINNOSTAAKO GRAFIIKKA JA AS:N UUSI ILME? OSALLISTU AS:N GRAFIIKKAKISAAN JA VOITA BÄNGERI PALKINTO! :purple_heart:
(In English below)

AS:n visuaalinen ilme uudistuu brändiuudistuksen myötä, ja haluamme tietenkin, että kilta näyttää siltä, miltä kiltalaiset haluavat. Kutsummekin nyt teidät, kiltalaiset, mukaan suunnittelemaan sitä, miltä kilta voisi näyttää - AS:n grafiikkakisa on täällä!

Homman nimi on seuraava: AS kaipaa uutta visuaalista ilmettä. Erityisesti tavoitteena on saada uusi logo. Lisäksi olisi mahtavaa saada esimerkiksi liikkuva logo (eli sellainen, jonka voi lisätä esimerkiksi kaikkiin AS:n julkaisemiin videoihin) ja uusiksi mietitty sosiaalisen median ilme, esimerkiksi suunnitelma nettisivujen visuaalisesta ilmeestä tai Instagram-ulkoasusta.

Vain taivas on kuitenkin rajana - jos sinulla tulee mieleen jokin toinen siisti idea liittyen grafiikkaan tai visuaaliseen ilmeeseen, kerro siitä meille! Lähettämäsi idea voi olla vain yksi graafisen ilmeen osa-alue, kuten pelkkä logo, tai isompi kokonaisuus. Voit osallistua myös kaverin tai tiimin kanssa ja lähettää yhdessä mietityn idean! Muoto on vapaa: kaikki tiedostomuodot ja myöskin kynä ja paperi-luonnokset ovat tervetulleita. Tässä kooste siitä, mitä tiedämme olevan käytössä visuaalisessa ilmeessä - tiedossa on siis fontit ja väripaletti, käytä näitä luonnoksissa. Tosin logossa ei tietenkään tarvitse käyttää näitä fontteja :smiley:

Osallistumisesta saa palkinnoksi mahtavan kiltahistoriaan jäävän perinnön, ja tietenkin myös mahdollisuuden voittaa oikean palkinnon. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan Woltin lahjakortti, ja lisäksi kaikki, joiden idea otetaan käyttöön, saavat erillisen bängerin yllätyspalkinnon.

AS:n nettisivut on tarkoitus uudistaa kokonaisuudessaan, ja lisäksi sosiaalisen median ilmeet uudistetaan mukailemaan nettisivuja. Voit siis olla mukana vaikuttamassa siihen, miltä killan visuaalinen ilme näyttää tulevaisuudessa! Tässä on loistava mahdollisuus esimerkiksi saada omaan CV:seen tai portfolioon merkintä siististä projektista B)

On mahdollista, että käytämme kiltalaisilta saatuja luonnoksia myös ammattitahon kautta - eli sinun ei todellakaan tarvitse saada mitään valmista tai täysin huippuunsa hiottua tuotosta aikaiseksi. Tässä on siisti mahdollisuus päästä myös oppimaan lisää ja parantamaan omia taitoja!

Lähetä ideasi osoitteeseen grafiikkakisa@as.fi 29.5 mennessä - emme malta odottaa, että näemme mahtavan ideasi!! Mikäli sinulla on kysyttävää, niin pistä viestiä Telegramissa viestintämestarille @merinomainen tai sähköpostitse viestintamestari@as.fi!


ARE YOU INTERESTED IN THE NEW APPEARANCE OF AS AND GRAPHICS? PARTICIPATE IN AS’ GRAPHICS COMPETITION AND WIN A BANGER PRIZE! :purple_heart:

The visual look of AS will be renewed with the brand reform, and of course we want the guild to look how the people of the guild want. We now invite you, the guilds members, to plan what the guild could look like - AS’ graphics competition is here!

The main thing is this: AS needs a new visual look. In particular, the goal is to get a new logo. In addition, it would be great to have, for example, a mobile/moving logo (i.e. one that can be added to all videos published by AS) and a redesigned social media look, such as a plan for the visual look of a website or Instagram layout.

However, only the sky’s the limit - if you come up with another cool idea related to graphics or visuals, let us know! The idea you submit can be just one aspect of the graphic look, such as a simple logo, or a larger whole. You can also participate with a friend or team and submit an idea together! The format is free: all file formats as well as pen and paper sketches are welcome. Here’s a compilation of what we know to be used in the visual look - so you know the fonts and color palette, use these in your sketches. However, you do not need to use these fonts in your logo :smiley:

Participating will be rewarded with a great legacy left in the history of the guild, and of course a chance to win a real prize. A Wolt gift card will be raffled off among all entrants, and in addition, anyone whose idea is put to use will receive a separate banger surprise prize.

AS’s website will be redesigned in its entirety, and our social media will be redesigned to suit the website. You can be involved in influencing what the guild’s visual look will look like in the future! Here is a great opportunity, for example, to get an entry for a neat project in your CV or portfolio B)

It is possible that we will also use the sketches received from the guilds through a professional - that is, you really do not need to get any finished or fully honed output. Here’s a cool opportunity to also learn more and improve your own skills!

Send your ideas to grafiikkakisa@as.fi by 29.05. - we can’t wait to see your great ideas!! If you have any questions, send a message in Telegram to the Head of Communications @merinomainen or by e-mail at viestintamestari@as.fi!

1 Like